Shareware, freeware, MSware

"Software je na naše poměry neúnosně drahý. Navíc kupujete zajíce v pytli program se často chová jinak, než by od n


"Software je na naše poměry neúnosně drahý. Navíc kupujete zajíce v pytli
program se často chová jinak, než by od něj uživatel čekal. Mělo by být možné
nejprve každý program vyzkoušet a pak si ho koupit." Tak a podobně argumentují
příznivci nelegálního šíření softwaru. Některé z těchto argumentů nyní
přestávají platit. Tedy alespoň v případě softwaru od Microsoftu.
Podle materiálů BSA tvoří podíl nelegálního softwaru celosvětově okolo 40 % a
ve východní Evropě dokonce až 70 %. Ve finančním vyjádření způsobuje podle
stejného zdroje softwarové pirátství škody přes 11 miliard dolarů, z toho přes
4 miliardy v Evropě a 3,5 miliardy v Severní Americe (poslední dostupné údaje
za rok 1999). Ačkoli je možno se přít jak o velikosti relativního podílu
nelegálního softwaru, tak i o zmíněná absolutní čísla, jedno je zřejmé
způsobené škody rozhodně dosahují nezanedbatelných rozměrů.
100% ochrana
Nejspolehlivější obrana proti nelegálnímu kopírování softwaru je zjevná a
dlouho známá není třeba ji složitě rozebírat, stačí konstatovat, že je
aplikována např. na Linux. Někteří výrobci softwaru se ovšem už odedávna snaží
šířit své produkty zdarma, ale nepřipravit se přitom o zdroj zisků plynoucí z
koupě licencí nabízejí je jako shareware, který se musí po nějaké době, po
určitém počtu spuštění apod. registrovat. Motivací k takovému jednání může být
několik: ať už jde o šíření povědomí o nějakém dosud neznámém programu (kdo by
si koupil zajíce v pytli od neznámé firmy?) až po snahu vyhnout se následným
stížnostem uživatelů, kteří se mohou po koupi programu bez předchozího
vyzkoušení cítit poškozeni tím, že se program chová jinak, než slibovaly jeho
propagační materiály.
Zatímco první ze zmíněných důvodů se Microsoftu zjevně netýká, otázka možného
vyzkoušení jeho produktů už dopředu dává smysl. Představitelé Microsoftu však
zdůrazňují něco jiného: Nový přístup k šíření jejich softwaru má omezit
pirátství. O tom, zda bude tento cíl splněn, lze však pouze spekulovat (ostatně
asi jen málokdo by byl ochoten dát v sázku svou hlavu, pokud jde o dokonalost
vnitřní ochrany Microsoftu ve srovnání se schopnostmi crackerů).

Typy softwaru
Jestliže přirovnáváme nový software Microsoftu k sharewaru, stojí za to zmínit,
čím se vyznačují jednotlivé varianty šíření softwaru: lGPL uživatel dostává do
ruky nejen zkompilovaný program, ale také jeho zdrojový kód. Program může
komukoli volně kopírovat, použít části jeho zdrojového kódu ve vlastních
produktech (které pak ovšem musejí být rovněž šířeny pod GPL), vylepšovat ho a
samozřejmě, pokud mu to (parafrázujme klasika) po tom všem ještě připadá
vhodné, spouštět ho za jakýmkoli účelem.
lTaké free software může kdokoli používat, kopírovat, distribuovat a
modifikovat. I on je tedy šířen včetně zdrojového kódu. Pro řadu lidí je
synonymem pojmu "open source software". V této souvislosti zmiňme ještě
semi-free software, který má relativně volné licenční podmínky pro některé typy
uživatelů (většinou nekomerční). Pozor, neplést s tzv. freewarem ten je podobný
sharewaru, ale na rozdíl od něj je zdarma.
lU public domain softwaru si autor nevyhrazuje copyright. Používání je zdarma.
lShareware není zadarmo a už vůbec není šířen se svým zdrojovým kódem. Od
běžného krabicového softwaru se liší pouze tím, že je zdarma šířen ale při jeho
trvalém používání je nezbytné jej zaregistrovat (a za to zaplatit).
Nezaregistrovaný shareware zpravidla funguje pouze po omezenou dobu nebo s
omezenými funkcemi. Je vidět, že shareware má vlastně k běžnému "krabicovému
softwaru" velmi blízko.
Na závěr zmiňme ještě jednu zajímavou kategorii softwaru addware. Platí u něj v
podstatě to samé, co u sharewaru, ale rozdíl je pro uživatele asi tak velký,
jako rozdíl mezi veřejnoprávní a soukromou televizí (teď opravdu nemám na mysli
kvalitu vysílaného programu). Zatímco shareware je třeba zaplatit (podobně jako
u ČT televizní daň i když se jí říká koncesionářský poplatek), addware je
placen z reklamy.
1 0245 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.