Siemens a Motorola zakládají společný podnik

Firmy Siemens a Motorola oznámily v polovině ledna založení společného podniku v Drážďanech, jehož cílem bude spole...


Firmy Siemens a Motorola oznámily v polovině ledna založení společného podniku
v Drážďanech, jehož cílem bude společný vývoj technologie výroby příští
generace 300milimetrových křemíkových destiček.
Oba podniky budou zřejmě patřit k prvním, kdo novou technologii zavede do roku
2000 do hromadné výroby a dosáhnou tak značné úspory v nákladech. Ve srovnání
se současnými 200milimetrovými destičkami se předpokládá, že lze na těchto
větších destičkách umístit 2,5násobný počet čipů, což povede ke snížení nákladů
asi o 30 %.
Siemens vkládá do projektu své znalosti nejmodernější výrobní technologie 0,25
mm i logických a paměťových konstrukčních prvků, Motorola přispívá svým
know-how pokud jde o výkonné logické čipy a vývoj výrobního zařízení. Oba
podniky mají rozsáhlé zkušenosti s výrobou čipů a jsou členy konsorcia 13001 v
rámci průmyslového svazu SEMATECH, který vývoj technologie 300milimetrových
křemíkových destiček podporuje.
Společný podnik s názvem Semiconductor300 bude využívat moderní drážďanské
továrny na výrobu čipů, která patří divizi Polovodiče firmy Siemens. Projekt
počítá s náklady na výzkum a vývoj ve výši přes jednu miliardu marek a
dodatečnými investicemi 450 milionů marek. Spolkové ministerstvo pro vzdělání,
vědu, výzkum a technologie podpoří start tohoto výzkumného a vývojového
projektu částkou 187 milionů marek.
Dále se očekává, že spolková země Sasko přispěje na investiční výdaje v rámci
podpory investic v nových spolkových zemích částkou 120 milionů marek. Projekt
má posílit evropský mikroelektronický průmysl a vytvořit v Drážďanech kolem 450
nových pracovních míst.
8 0073 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.