Siemens se stěhuje pod jednu střechu

Byl krásný letní den, když jsme se sešli s Josefem Krchem, ředitelem české pobočky společnosti Siemens Nixdorf, abyc...


Byl krásný letní den, když jsme se sešli s Josefem Krchem, ředitelem české
pobočky společnosti Siemens Nixdorf, abychom si promluvili o převratných
změnách, které celý koncern čekají. Reorganizace by měla být radikální odpovědí
nejnovějším trendům, směřujícím k vzájemné integraci komunikačních,
respektive telekomunikačních a informačních technologií. Hovořili jsme i o
dohodě Siemense se společností ACER, která dává vzniknout 2. největšímu tandemu
mezi výrobci PC hned po dvojici Compaq-Digital. Něžná zvonkohra blízké Lorety
přinášela vědomí stále živé historie, ale náš rozhovor se přesto stále stáčel k
budoucnosti.
Siemens je koncern s dlouhou historií a během své existence podnikal v mnoha
různých oborech. Mohl byste vaši společnost nejdříve představit?
Siemens v loňském roce oslavil 150 let existence firmy. Řekl bych, že je to
pozoruhodný věk, protože průměrná "životnost" středně velkých a větších firem
se pohybuje kolem 20-30 let. Siemens za ty roky prošel nejrůznějšími změna-mi.
Nejpodstatnější je snad právě
ona přeměna z elektrotechnického koncernu na elektronický. S tím souvisí i
snaha Siemensu z posledních několika let zbavit se méně perspektivních oblastí
podnikání. Na co se tedy Siemens zaměřuje? Je to například oblast automatizace
průmyslu, dopravní technika a energetika. Zajímá se též
o nové způsoby ekologického spalování a odstraňování škodlivin z vypouštěných
plynů, včetně získávání druhotných surovin. Pochopitelně žádná zmíněná oblast
se neobejde bez komunikací a informačních technologií, a to je právě oblast,
kde je klíč k dalšímu rozvoji koncernu. Co však zůstává, je vztah společnosti
Siemens k ekologii. Téměř všechny produkty naší společnosti jsou
recyklovatelné, ať už jde o telefonní přístroje nebo PC. Ve světě již na to
zákazníci slyší, ale u nás to stále ještě nejsou body ku prospěchu firmy.
Ohlášená reorganizace společnosti Siemens se již projevila v našem žebříčku
Computerworld 100, odkud zmizel Siemens Nixdorf a objevil se Siemens ČR. Mohl
byste objasnit, k jakým změnám v Siemensu nyní dochází?
V rámci společnosti Siemens jde o reintegraci Siemens Nixdorf, o jeho propojení
do oblasti telekomunikací. Jedná se o největší reorganizaci ve společnosti
Siemens od začátku 90. let, kdy došlo ke spojení divize datové techniky
Siemensu a firmy Nixdorf Computer. K vyhlášení současné reorganizace došlo
koncem dubna 1998 a uskutečněna má být letos v říjnu. V rámci zmíněné
reorganizace se bude měnit název i logo společnosti. Název Siemens Nixdorf
definitivně zmizí k 1. 10. 1998, nahradí ho označení Siemens. Mimo jiné to
znamená, že od 1. října se budou zákazníci setkávat u produktů SNI pouze s
názvem Siemens. Výjimku tvoří dva produkty, které mají tradici právě u pana
Nixdorfa. Jde o pokladní systémy a systémy pro bankovnictví, zejména pro
samoobslužné zóny.
Můžete stručně objasnit, jaké důvody vedou společnost Siemens k těmto změnám?
Pozadí této změny tvoří měnící se podmínky na globálním trhu. Prvním důležitým
faktorem je prolínání technologií IT a komunikací. Další důvod se skrývá v
postupující deregulaci a privatizaci telekomunikací. Nu a nakonec je to stále
vzrůstající význam těchto technologií, který se odráží v poptávce zákazníků po
integrovaných řešeních.
Jak se tyto změny promítnou do organizační struktury společnosti Siemens?
Vznikla nová divize, která má pracovní označení IuK (Information und
Kommunikation). K oficiálnímu zveřejnění dojde 16.
července na tiskové konferenci v Haagu. Nově vzniklá divize by měla u Siemense
vytvářet téměř polovinu obratu celého koncernu. Dnes je Siemens 5. na světě
mezi elektrotechnickými a elektronickými koncerny s obratem více než 110
miliard marek a IuK dosahuje obratu přes 50 miliard marek ročně. Dochází
vlastně k fúzi 3 divizí informačních technologií, privátních komunikačních
systémů (privátní pobočkové ústředny, GSM systémy, koncové aparáty apod.) a
veřejných komunikačních systémů (veřejné telefonní ústředny, sítě, přenosová
technika, inteligentní sítě, ISDN, širokopásmové sítě, ATM). Tyto 3 divize se
spojí a z nich vzniknou 3 vertikály. Tak jako ostatní velké firmy i Siemens
mění strategii v tom, že v budoucnu (a to je již zítra) by měl být kladen důraz
na nabídku komplexních řešení, na systémovou integraci. Siemens již řadu
takových aktivit má například v oblasti IT jsme se v ČR koncentrovali na
SAP/R3. Konec konců Siemens je v Evropě největším partnerem SAPu vždyť jenom v
Německu disponuje týmem více než 600 konzultantů.
Představíte nám nově vzniklé organizační jednotky?
První vertikála se nazývá IuK služby a jejím základem bude stávající oddělení
SNI "Solutions and Business Services". V tomto oddělení sloučila společnost SNI
své aktivity v oblasti procesních řešení a služeb. Budou zaváděny další služby,
např. Outsourcing a Network Engineering, které již fungují v oblasti
telekomunikací. Jednou její částí je průmysl s koncentrací na SAP/R3, součástí
této divize jsou i státní správa a bankovnictví. Jedná se tedy o dodávky řešení
a systémovou integraci.
V druhé oblasti IuK sítě je sloučena větší část dosavadních oblastí veřejných i
privátních telekomunikačních sítí. Do tohoto segmentu jsou zahrnuty jednak
hlasové sítě privátní, tzn. sítě s pobočkovými ústřednami, a jednak sítě
veřejné, a to nejen sítě Telecomu, ale i sítě privátních provozovatelů. Dále
sem patří sítě kabelových televizí nebo sítě privátních provozovatelů hlasových
služeb. Pochopitelně sem patří i datové sítě, a to nejen ve formě projektů a
dodávek, ale i provozování a dozorování sítí. I zde máme první náznaky zájmu
majitelů privátních sítí o outsourcing.
Třetí oblast IuK produkty zahrnuje hardware SNI a také hardware z oblasti
privátních sítí, jako např. malé pobočkové ústředny, GSM, a bezdrátové
telefonní přístroje. Ono to spolu zdánlivě nesouvisí, ale třeba řada mobilních
kanceláří právě využívá mobility GSM. Pokud jde o produkty IT, tak do tohoto
segmentu přechá-zejí PC a servery, zůstanou zde pokladní systémy a systémy pro
bankovnictví.
Jak do těchto změn zapadá dohoda se společností Acer?
V tisku to vyznělo velmi lapidárně jako odprodej Siemense Acerovi. Skutečnost
je trochu složitější. Tyto fúze sledují hlavně získávání nových trhů a
přístupů. Je to případ právě svatby Aceru se Siemensem. Cílem je navzájem se
podpořit na dalších trzích. Víme, že Acer je silný v Asii a Americe. Acer
získává továrnu v Augsburgu, která byla vystavěna na kapacitu 4 miliony PC
ročně, zatím ovšem jela zhruba na třetinový výkon, tj. asi 1,5 milionu PC.
Další výhody takového partnerství jsou víceméně zřejmé při výrobě kolem 8
milionů kusů PC ročně je možné díky výhodnějšímu nákupu komponent i výraznější
flexibilita v určování cen vyráběných produktů. S tím souvisí i posílení
konkurenceschopnosti a postavení partnerských společností na
trhu. Plánovaná spolupráce dále předpokládá, že Acer převezme od Siemens
Nixdorf také obchodní oblast IT Service poskytování technických služeb. Acer by
tedy měl ve spojení se Siemensem posílit svoji pozici zejména v Evropě. V
podstatě tak vzniká druhý největší tandem po Compaqu a Digitalu, jejichž roční
produkce se pohybuje kolem 11 milionů kusů PC. Tato partnerství přispívají k
rostoucí globalizaci, a jednoznačně vyjadřují trendy vedoucí k dominantní
pozici 5-6 největších výrobců PC na trhu, vedle nichž budou přežívat pouze
menší společnosti lokálního významu.
Děkuji za rozhovor.
8 1591 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.