Sieť 3. generácie

Tender na predaj licencií na mobilné siete tretej generácie UMTS sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční až v zá...


Tender na predaj licencií na mobilné siete tretej generácie UMTS sa s najväčšou
pravdepodobnosťou uskutoční až v závere roka 2001. Ministerstvo si musí
stanoviť najprv podmienky, a ráta aj zo znížením očakávania ohíadom na výnos z
predaja licencií FWA. Záujemcovia o licencie sa vyjadrili, že pÖvodne avizované
očakávania výnosu 150 mil. Sk z predaja jednej licencie sú preto aktuálne
očakávania ministerstva z predaja jednej licencie okolo 80 mil. Sk. Naďalej
platí, že sa predajú tri licencie FWA, čím celkový výnos by mohol predstavovať
okolo 240 mil. Sk. Záujem o licencie FWA na základe dotazníka Telekomunikačného
úradu SR prejavilo doteraz okolo 12 firiem, medzi nimi napríklad GiTy
Bratislava, Callino (slovenská divízia českej pobočky americkej spoločnosti
Formus Communications), ktorá už má skúšobnú licenciu, a Nextra.

MÖjobchod zdarma
Portál atlas.sk spúšťa svoju prvú službu MÖjobchod. Ide o webovo--klientskú
aplikáciu, ktorá umožňuje prevádzkovať virtuálny obchodný systém. Najväčšou
výhodou je to, že samotnú služba je poskytovaná úplne zdarma, bez akýchkoívek
poplatkov.

Nový xchat
Portál centrum.sk pripravil novú službu xchat. Rozširuje tak svoju ponuku, a k
freemailu, 24-ke, Bonusu a Moje sa pripojí aj služba, ktorá má Centrumu pomÖcť
k zvýšeniu návštevnosti a prilákaniu nových užívateíov.
Problémy na host.sk
Hostingový server host.sk mal problémy. Zmizli mu totiž všetky dáta užívateíov,
ktorí využívali služby tohto servera. Na príčine zdá sa bol pád diskového pola.
Pre užívateíov je dÖležitá informácia, že všetky registračné údaje boli
zachované, obnoviť je potrebné len data Web stránok. (vad)
1 0047 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.