Šifra DVD prolomena

V současné době se po Internetu rychlostí blesku šíří nový prográmek s názvem DeCSS. Ačkoliv má velikost pouhých...


V současné době se po Internetu rychlostí blesku šíří nový prográmek s názvem
DeCSS. Ačkoliv má velikost pouhých 120 KB, dokáže toho opravdu hodně. Umožňuje
totiž kopírování DVD disků přímo na harddisk, a to v dešifrované podobě.
Ochrana DVD-ROMů tak byla kompletně prolomena.
Až doposud se předpokládalo, že DVD disky jsou odolné proti pirátskému
dekódování pomocí metody nazvané Content Scrambling System (CSS). CSS je druh
šifrování používaný k zabránění přímého přehrávání dat z DVD disků. Každý
přehrávač (jak softwarový, tak hardwarový) má přidělen jeden klíč umožňující
dešifrování dat na disku. Tyto klíče, které jsou přidělovány jednotlivým
výrobcům, mají délku 40 bitů a existuje jich celkem 500. V softwarových
produktech musí být zabezpečeny pomocí šifrování, aby nebylo možné pomocí
reverzního engineeringu získat jeden z těchto klíčů. Toto omezení nebylo
dodrženo u přehrávače XingDVD, a proto se norské skupině MoRE podařilo odhalit
celý princip kódování. Jak se vyjádřil Jon Johansen, 15letý norský gymnazista,
vedoucí skupiny MoRE: "Jsem překvapen, jak moc zaplatili za tak slabý
algoritmus."
Protože je klíč relativně krátký, jsou hackeři schopni vygenerovat další klíče;
ochrana byla kompletně prolomena. Zdá se tedy, že vedle pirátského softwaru se
na Internetu začnou objevovat i DVD disky.
9 3244 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.