Šifra SDMI prolomena

Skupina Secure Internet Programming, která působí v rámci univerzity v Princetonu, oznámila, že se jí podařilo prolomi...


Skupina Secure Internet Programming, která působí v rámci univerzity v
Princetonu, oznámila, že se jí podařilo prolomit ochrannou šifru Secure Digital
Music Initiative.
Příslušný ochranný "vodoznak" (watermarks) se jim podařilo odstranit bez
znatelného snížení kvality nahrávky. Jako odměnu za své úsilí pravděpodobně
obdrží 10 000 dolarů, které SDMI v rámci celé akce slíbila. Lze předpokládat,
že následkem bude vyvinutí ještě dokonalejšího systému na ochranu digitální
skladby před kopírováním.
Ochrana před kopírováním se však bude týkat i legálně zakoupených nahrávek
(např. pro účely zálohování). Řada hackerů se proto odmítla soutěže SDMI
zúčastnit, a přispět tak následně k vytvoření dokonalejší šifry.
(pah)
0 2925 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.