Síla skrytá v Direct3D

Ačkoli existují i alternativní řešení, je dnes programování výkonných grafických aplikací pod Windows zpravidla t


Ačkoli existují i alternativní řešení, je dnes programování výkonných
grafických aplikací pod Windows zpravidla těsně spjato s rozhraním DirectX, v
případě 3D grafiky pak s jeho součástí Direct3D. Pronikat do programování
DirectX pouze prostřednictvím příkladů přiložených k příslušnému SDK není žádný
med, a to je důvodem vzniku knihy The Awesome Power of Direct3D/DirectX. V
jejím úvodu autor slibuje, že čtenáře zasvětí do všech podrobností tvorby 3D
aplikací prostřednictvím Direct3D a již nyní je možno prozradit, že tento svůj
slib v celém textu dodržuje. Ačkoli je tedy součástí knihy CD-ROM obsahující
všechny použité příklady, nejsou na něm žádné knihovny, které by čtenář musel
použít tak, jak jsou, aniž by věděl, jak fungují. Když už se zmiňujeme o
CD-ROMu, poznamenejme ještě, že se na něm kromě zdrojových kódů nacházejí také
3D objekty ve formátu DirectX (*.x) i 3D Studia (*.3ds), řada textur a také
kompletní DirectX 5 SDK. Nejedná se sice o nejnovější verzi, což je dáno datem
vydání knihy, ale vzhledem ke zpětné kompatibilitě se i tak hodí pro tvorbu
vlastních aplikací.
Vlastní kniha začíná vysvětlením základů DirectX a pak už se věnuje tvorbě
hlavního okna. Autor se přitom vyhýbá kódu vytvořenému kouzelníky Visual C++ a
podává návod, jak vytvořit kostru aplikace vlastními silami. To je sice poněkud
zdlouhavé, ale nehrozí ztráta přehledu a zanesení zbytečného balastu do
aplikace, která musí být především rychlá.
Jednotlivé kapitoly knihy se dále zabývají vytvořením scény a pohledu na ni vč.
nastavení světel a zjištění vlastností výstupního zařízení, nahráním a úpravami
objektů a animací nebo mapováním textur. Kromě vlastní práce s grafikou se
autor věnuje i ovládání stvořených scén prostřednictvím myši, klávesnice a
joysticku a tvorbě zvukového doprovodu. Probrána je tvorba aplikací jak v módu
retained, tak i immediate, čtenář se dozví také potřebné základní informace o
transformacích v prostoru.
Každá kapitola začíná krátkým uvedením do problému a případným uvedením
souvislostí s dalšími prvky DirectX, hardwarem apod. Po vysvětlení problematiky
a příkladech následuje shrnutí právě přečteného textu a informace o příští
kapitole. I to přispívá k dobré čitelnosti této publikace. Jak už bylo
nastíněno, kniha pokrývá všechny důležité oblasti tvorby 3D aplikací
prostřednictvím DirectX SDK. Příklady uvedené v jednotlivých kapitolách jsou
přehledné a také díky svému umístění na doprovodném CD-ROMu snadno použitelné
(záleží samozřejmě na použitém vývojovém prostředí pod Visual C++ jsem po
načtení aplikací narazil pouze na drobné, snadno odstranitelné problémy). Knihu
tedy nelze než doporučit každému, kdo se chystá tvořit aplikace ve zmíněném SDK.
(Peter J. Kovach: The Awesome Power of Direct3D/DirectX, Manning Publications,
Greenwich, 1998, v ČR prodává Computer Press, 820 stran, 2 528 Kč)
9 1676 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.