Simulace počasí

Distribuovaný projekt pro silná PC Na pole distribuovaných výpočtů chce brzy vstoupit nový ambiciózní projekt, kter


Distribuovaný projekt pro silná PC
Na pole distribuovaných výpočtů chce brzy vstoupit nový ambiciózní projekt,
který si klade za cíl předvídat budoucí vývoj pozemského klimatu a především
zpřesnit naše možnosti lokálních předpovědí počasí ve střednědobém měřítku.
Klienta programu bude možné stáhnout na adrese http://www.cli
mateprediction.com. V první chvíli má program fungovat jako spustitelná
aplikace pro Windows.
Data k výpočtu budou stažena najednou a stejně tak odeslána, program tedy
nebude k práci vyžadovat neustálé připojení k internetu. Tvůrci projektu přitom
prohlašují, že půjde o největší dobrovolnický projekt v oblasti modelování
podnebných změn zájem dosud projevilo asi 17 000 lidí/počítačů. Současně se
však uvádí, že vzhledem k výpočetní náročnosti má na projektu participovat
pouze ten, kdo po nějakou dobu nebude své PC skutečně potřebovat.
Pokusy o počítačové předpovědi počasí se datují už do 50. let 20. století.
Právě tyto výzkumy byly jedním z impulzů, který vedl k rozvoji nerovnovážné
termodynamiky a teorie chaosu. Zatímco krátkodobé předpovědi se totiž dařilo
provádět poměrně přesně, při snaze zvyšovat dobu předpovědi se ukázalo, že i
malé nepřesnosti ve vstupních datech vedou po určité době k diametrálně
odlišným výsledkům tento jev je znám například pod označením "efekt motýlího
křídla".
Projekt Climeteprediction.com by měl pracovat následujícím způsobem:
dobrovolníci si instalují program obsahující nějakou reálně existující
povětrnostní situaci ze druhé poloviny minulého století. Poté bude testováno,
zda další vývoj počasí závisí na hodnotě určitého vstupního parametru opět
srovnáním s existujícími daty. Výsledně by mělo být možné zjistit, jaké
parametry jsou pro předpovědi počasí reálně použitelné a kdy vše naopak zhatí
např. výše zmíněný efekt motýlího křídla. Cílem je vybrat asi 10 snadno
měřitelných parametrů, které se vyplatí sledovat přednostně.
Varianta se "zjednodušeným modelem oceánů a plnou simulací atmosféry" má na
Pentiu III na 800 MHz zabrat 22 dní strojového času, na Pentiu 4 na 1,4 GHz se
výpočet podle organizátorů projektu stihne za 10 dnů. Simulace vývoje klimatu v
tomto případě pokryje 10 let pozemského času, což dá už údajně velmi přesnou
představu o tom, nakolik vypočtené křivky korespondují se skutečností.









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.