SIP: Protokol, který navazuje spojení

DEFINICE SIP je signalizačním protokolem používaným při internetové telefonii, prezentacích, instant messagingu a vid...


DEFINICE
SIP je signalizačním protokolem používaným při internetové telefonii,
prezentacích, instant messagingu a videokonferencingu. Tento protokol
inicializuje vznik spojení a zajišťuje pro koncové body také směrování dat,
autentizaci a další potřebné funkce.
Protokol SIP (Session Initiation Protocol), který slibuje stát se jediným
globálním standardem pro signalizaci, nabyl na významu v minulém roce. Podle
expertů však může trvat léta od jeho přijetí, než se skutečně stane standardem
řešícím současné problémy. V cestě mu totiž stojí nemálo technických problémů
včetně těch s interoperabilitou jednotlivých zařízení. Navíc existuje obava, že
SIP udělá sítě méně zabezpečenými, méně odolnými vůči potenciálnímu útoku.
Základní myšlenkou protokolu SIP je poskytovat jednoduchý, nenáročný způsob
vytváření a ukončování spojení pro aplikace komunikující v reálném čase
prostřednictvím IP sítí především tedy pro hlas, ale také pro
videokonferencing, chat, hry nebo dokonce pro sdílení aplikací.
Od chvíle, kdy IETF (Internet Engineering Task Force) vypustila SIP v roce 1999
do světa, začaly stovky výrobců prodávat telefony a proxy servery, které tento
protokol podporují. Jedním z velmi významných kroků na cestě ke všeobecnému
přijetí tohoto standardu byla integrace podpory protokolu do operačního systému
Windows XP společností Microsoft.

Jak funguje
Typický scénář využití protokolu SIP ve firemním prostředí pro IP telefonní
hovor by mohl vypadat nějak takto:
Účastník X potřebuje mluvit s účastníkem Y. Každá z jejich společností vlastní
SIP proxy server. X a Y mohou používat širokou škálu různých klientů včetně
např. analogového telefonu s adaptérem, speciálního pevného nebo celulárního IP
telefonu, případně i PC vybaveného příslušným softwarem (tzv. softphone).
Na začátku celé komunikace klient účastníka X automaticky odesílá registrační
hlášení do SIP proxy serveru své společnosti, kterým mu říká, aby směroval
hovory na specifickou IP adresu. V praxi to vypadá tak, že jakmile X iniciuje
volání účastníkovi Y, typicky prostřednictvím vyťukání jeho identifikace na
klávesnici, informace je odeslána SIP proxy serveru jeho společnosti, který
použije systém DNS (Domain Name System), aby vyhledal doménu člověka na druhém
konci požadovaného spojení. Společnosti účastníka Y, resp. jejímu SIP proxy
serveru, je odeslán příslušný požadavek, takže ten pozná, že chce X hovořit s
Y. Požadavek je odeslán na IP adresu účastníka Y.
Telefon účastníka Y zazvoní, případně vyskočí upozorňovací okno na jeho
obrazovce nebo dojde k jiné nastavené signalizaci příchozího hovoru. Y je
dotázán, zda chce hovor přijmout. Pokud příjem odsouhlasí, vydá tím potvrzovací
hlášení nazývané 200 OK, a to je posláno proxy serveru jeho společnosti. Ten ho
přepošle proxy serveru společnosti X. A ta jej zase předá klientovi účastníka
X. Zbývá už jen poslední akce: Přímo klientovi Y je odesláno hlášení ACK
(acknowledgment) a komunikace začíná. K ní už lze využít libovolného protokolu
k tomu určeného.

Výhody řešení
SIP je navržen tak, aby byl klíčovou součástí zajišťující integraci dat a hlasu
v sítích založených na IP protokolu. Společnosti tak mohou provozovat jednu
nákladově efektivní síťovou infrastrukturu zajišťující datové spojení PC se
servery a současně hlasovou (telefonní) komunikaci. Odpadá tak nutnost dvojího
vedení jednoho pro telefony a druhého pro digitální datovou síť (LAN).
Současně je přitom možné využívat běžná PC jako přístroje určené k telefonování
je jen třeba na ně nainstalovat příslušný software a případně je dovybavit
odpovídajícím multimediálním hardwarem. Odpadají tak např. problémy s
nesesynchronizovanými adresáři klientů jedním v e-mailovém programu a druhým ve
stolním telefonu.
Na počítači pak stačí kliknout na adresu volaného, jméno je asociováno se SIP
URL a hlášení je odesláno dále do sítě, jak bylo dříve popsáno. Jakmile je
navázáno spojení, může už uživatel dále komunikovat běžným způsobem, např.
prostřednictvím k PC připojeného hands-free.

Jak se mu daří
"SIP má již dnes velmi silnou pozici v mnohých oblastech," říká David Fraley,
analytik společnosti Gartner. "Později bude zřejmě i protokolem vybraným pro
řešení komunikace v bezdrátových mobilních sítích 3G.
" Mimoto podle Fraleye společnost Cisco Systems a další výrobci pobočkových
ústředen založených na IP implementují SIP do svého hardwaru a výrobci gatewayí
je přidávají do síťových jader. Společnosti Microsoft, Yahoo a America Online
učinily protokol SIP součástí svých řešení pro instant messaging.
"V budoucnosti budeme mít jeden signalizační protokol používaný napříč všemi IP
sítěmi, a během 10 let budou všechny sítě běžet na IP," předvídá Fraley.
Zásadním záměrem a výhodou SIPu je ovšem podle jeho názoru možnost mít jeden
společný signál mezi různými zařízeními.
Tim McCracken, manažer pro vývoj obchodu u společnosti Cisco, ale poukazuje na
skutečnost, že interoperabilita není vždy tak dobrá, jak se tvrdí. Podle jeho
názoru pracuje SIP dobře pro jednoduchá volání mezi dvěma osobami. Nicméně v
případě, že je třeba zajistit komplikovanější spojení, mohou podle jeho slov
nastat problémy. Za běžnými potřebami klasického spojení dvou osob, případně
pozdržení hovoru apod., jsou stovky vlastností, jako například přesměrování
hovoru nebo jeho účtování, které se zpožďují právě kvůli problémům s
interoperabilitou.
Craig Cotton, manažer produktového marketingu společnosti Cisco, říká, že jeho
společnost SIP jednoznačně podporuje. Současně si ale klade otázku, zda se
tento standard může vyvinout do té míry, aby byl schopen poskytovat veškerou
funcionalitu, kterou podniky vyžadují.
Představitelé společnosti Cisco mají strach, že SIP, který je navržen jako
protokol typu peer-to-peer, může být neadekvátním řešením pro organizace, které
potřebují signalizační protokol pro sítě typu klient/server. Fraley ale takové
argumentaci oponuje. Podle něj je možno vytvořit SIP proxy servery, které
uvedený problém vyřeší.

Od zákazníků
Podle Teresy Hastingsové, ředitelky odboru pro multimediální služby společnosti
WorldCom, otevřel protokol SIP její společnosti v obchodním světě mnoho nových
možností. Tato společnost podle Henryho Sinnreicha, významného člena vývojového
týmu WorldComu, spolupracuje s firmou Microsoft na vývoji Windows XP serveru
podporujícího SIP. Firma WorldCom loni v srpnu spustila komerční službu IP
telefonie nazvanou Connection, která spoléhá právě na uvedený protokol.
Navzdory vysokým očekáváním, která jsou se SIPem spjata, existují i obavy, že
může přinést problémy s bezpečností sítí v okamžiku, kdy se stane
univerzálnějším. "Pokud máte jednu signalizační technologii běžící od telefonů
přes internet do jádra sítí a také kamkoli jinam, existuje tu velký prostor pro
závadné chování i nekalé praktiky některých subjektů," říká Fraley. Podle
Cottona pak peer-to-peer naturel SIPu vyvolává také otázky ohledně možností
jeho efektivní správy. "S tradiční infrastrukturou typu klient/server má
správce ICT ve firmě přehled, zná dobře všechny uživatele. S peer-to-peer ale
máte infrastrukturu, ve které se řada důležitých činností odehrává mimo dohled
centrálního správního systému," říká Cotton. "Se SIP proxy serverem nakonec
tuto kontrolu dostaneme, ale jak dlouho to bude trvat?"

Webové odkazy
www.ietf.org/html.charters/sip-charter.html: Stránka organizace IETF (Internet
Engineering Task Force) týkající se SIPu.
www.sipforum.org: Web neziskové organizace SIP Forum, která se věnuje podpoře
protokolu SIP a informuje o jeho výhodách a možnostech.
www.sipcenter.com: Portál pro podporu komerčního využití standardu SIP, který
se orientuje na jeho reálné nasazení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.