SIP VoIP systémy se hlásí o vaši pozornost

Technologie SIP skutečně funguje... Ona nejenže funguje, ale jak jsme se v našich testech přesvědčili, její použití,...


Technologie SIP skutečně funguje... Ona nejenže funguje, ale jak jsme se v
našich testech přesvědčili, její použití, implementace a konfigurace je snazší,
než je tomu u starších standardů hlasových služeb používaných v rámci IP sítě
(VoIP). Produkty založené na SIP architektuře od firem Avaya, Siemens a Zultys
přitom představují skvělé základy pro podnikové využití hlasového přenosu v
rámci IP sítě.

SIP vždy sliboval interoperabilitu a tři testované telefonní systémy založené
na tomto protokolu dokazují, proč jsou skutečné standardy důležité. Zmíněná
část rovnice o interoperabilitě se u námi prověřovaných produktů potvrdila.
Můžete v daleko větší míře míchat a spojovat zařízení od různých výrobců, než
to bylo možné u starších řešení hlasových IP služeb.
Netvrdíme ale, že každá funkce u každého SIP zařízení bude plně
interoperabilní, protože tak tomu není. V systémech se setkáte také s
proprietárními funkcemi, pro které neexistuje standard IP ústředny jsou totiž
tradičně silně závislé na své značce. Je ovšem zřejmé, že společnosti, jejichž
produkty jsme testovali, akceptují protokol SIP a snaží se vyhovět jeho normě.
Tři pobočkové ústředny (PBX) testovali naši američtí kolegové z Infoworldu v
laboratoři Advanced Network Computing Laboratory při University of Hawaii.
Konkrétně šlo o Communication Manager 3.0 a Communications Server od
společnosti Avaya, HiPath 8000 Real-Time IP System od Siemensu a MX250 firmy
Zultys. Po jejich odskoušení zjistili, že zmiňovaná interoperabilita je
fungující realitou. Tyto pobočkové ústředny (PBX) skutečně dokázaly komunikovat
s ostatním SIP zařízeními, neuměly se ale například efektivně propojit s PBX
jiných výrobců.
Testované systémy dokázaly pracovat rovněž s prakticky každým SIP telefonem,
jejž měli k dispozici. Navíc když testovali jejich výkonnost a provozní
vytížení pomocí zařízení Abacus 5000 od firmy Spirent Communications, příjemně
je překvapilo, že zaznamenali podobné výsledky. Ústředny pravidelně spojovaly
hovory, které úspěšně realizovaly, přičemž kvalita hovoru byla dobrá
poskytovaly tedy přesně to, co byste čekali od vyspělého telefonního systému.

Avaya Communication Manager 3.0 a Converged Communications Server
Ústřednu PBX firmy Avaya ve skutečnosti tvoří dva produkty: Communication
Manager (CM) 3.0, který zajišťuje základní řízení hovorů, a Converged
Communications Server (CCS) běžící na Media Serveru S8500 jako SIP proxy. To
poskytuje dodatečné rozšíření a vylepšení, zahrnující sledování přítomnosti
zaměstnanců a okamžitou komunikaci (IM). CCS také funguje samostatně a s
volitelným produktem Avaya Meeting Exchange dokáže řídit rozsáhlé konference a
běží na samostatném serveru. Spolu přitom tvoří plnohodnotnou pobočkovou
telefonní SIP ústřednu (PBX).
Communication Manager již byl od výrobce nainstalovaný na Avaya S8300 Media
Serveru, jednodeskovém (single-board) linuxovém počítači instalovaném (podobně
jako blade) do slotu brány G700 Media Gateway. Posledně zmíněný hardware
umožňuje CM pracovat se řadou stávajících telefonních systémů včetně IP jiných
telefonů, digitálních telefonů a dokonce POTS telefonů. (POTS, též PSTN, je
anglickou zkratkou označující běžnou "starou" telefonní síť, rozuměj na rozdíl
od moderních forem, jako je např. ISDN.)
Communication Manager s Converged Communications Serverem (CCM) komunikuje
pomocí protokolu SIP. Pokud CCM dostane požadavek volání v protokolu SIP (tj.
když někdo například vytočí číslo na svém SIP telefonu), přijme jej a předá ho
dále do CM. Communication Manager pak směruje takové volání na další SIP
telefony v síti, do stávajících PBX ústředen nebo do PSTN. Rovněž poskytuje
všechny tradiční telefonní funkce, jako plán vytáčení (dial plan) a hlasovou
poštu. Dále realizuje hovory, umožňuje komunikaci mezi koncovými body, řídí
brány a trunkování a spravuje zdroje.
Aby mohly produkty Avaya pracovat s tak různými druhy starších telefonních
systémů, musejí také podporovat funkce volání, které nejsou aktuálně v SIP
dostupné. Avaya pro ně tudíž využívá druhý SIP kanál, ale dodává, že jakmile
budou do SIP standardu doplněny nové funkce, přidá je i do standardní sady
funkcí ve svých produktech.
Obě aplikace lze instalovat i na jiných platformách, než na nichž jsme je
testovali my. Pokud bude Communication Manager běžet na rozsáhlejší platformě,
budete například moci podporovat více účastníků. Ovšem produkty CM a CCS
nemohou běžet zároveň na témže počítači. (Zástupci společnosti Avaya tvrdí, že
v tomto směru by mělo dojít ke změně.) Musíte tak mít ve stojanu dva linuxové
počítače G700 Media Gateway o velikosti 2 U s interně instalovaným S8300 a dále
S8500 o velikosti 1 U, na kterém poběží Converged Communications Server. To
znamená, že budete potřebovat více prostoru ve stojanu a budete si muset koupit
více než jednu platformu.
Inženýři ze společnosti Avaya nám kromě testovaného systému poskytli i slušnou
řádku telefonů: a to jak hardwarové, tak i softwarové telefony (softphony) od
firem Avaya, Cisco, Polycom, Snom a další, včetně několika tzv. "bezejmenných
telefonů ke všeobecnému použití". To všechno bez problémů fungovalo s
testovanou ústřednou PBX.
Podařilo se nám letmo nahlédnout na připravované významné vylepšení
Communication Manageru už uprostřed léta v něm přibudou důležité funkce.
Například jednou z těch potenciálně užitečných (kterou jsme bohužel nemohli
otestovat) je schopnost automaticky přesměrovat volání na mobilní nebo také na
stolní telefon při zachování jediného účastnického čísla.
Společnost Avaya má dle našeho názoru vynikající smysl pro potřeby velkých
organizací, což dokazuje tím, že se chystá obecně přejít na IP telefonii a
konkrétně na SIP. Media gateway bude například fungovat prakticky s libovolnou
tradiční ústřednou PBX, bude tedy možné budovat telefonní systém na bázi SIP a
souběžně přitom používat stávající systém.

Siemens HiPath 8000 Real-Time IP System
Na rozdíl od nabídky firmy Avaya je HiPath 8000 vyráběný společností Siemens
postaven od základů na bázi SIP jako řešení pro velké podniky. V souladu se
stále častější praxí i on běží na serveru konkrétně na IBM xSeries s operačním
systémem SuSE Linux.
Firma Siemens prostřednictvím svého systému nenabízí pokročilé služby jako
hlasovou poštu a rozsáhlé konference. Pro jejich zprovoznění je nutné pořídit
IP Unity server, který je ale součástí dodávky HiPath 8000 ovšem stejně jako v
případě Avaya PBX i tato dvě zařízení zaberou více místa ve stojanu.
Protože byl HiPath 8000 uveden na trh jen několik týdnů před naším testováním,
uplatnil Siemens při jeho vývoji nejnovější technologie a nejaktuálnější
metody, což potvrdily i námi dosažené výsledky. Systém HiPath 8000 zvládne
všechno, co mu postavíte do cesty. Zkoušeli jsme ho s media bránou (gateway)
Versatel 1500L, přičemž s ní HiPath pracoval hned napoprvé s úplným nastavením,
konfigurací a včetně spojení to vše zvládl za několik minut. Rovněž HiPath jsme
propojili s firewallem Ingate 1600, a i zde vše fungovalo skvěle. HiPath
dokázal také proplout přechodem NAT, což se nepovedlo v případě ústředny (PBX)
firmy Avaya.
HiPath pracoval výborně s každým SIP telefonem (i softwarovým), které jsme měli
k dispozici. (Siemens prodává i svůj vlastní softphone.) Systém ale skvělě
fungoval s libovolným telefonním softwarem včetně těch freewarových, pokud byl
plně ve shodě s protokolem SIP.
Nicméně vzhledem k poměrné "čerstvosti" produktu HiPath lze odvodit, že Siemens
musí ještě některé funkce doplnit. Zatím například nemůže běžet ostré
zálohování za účelem redundance v reálném čase a také chybějí prostředky pro
zálohování IP Unity serveru. Rovněž media gateway od firmy Siemens, kterou jsme
v našich testech používali, poskytovala jen základní služby jako spojení T1/E1
a POTS. Ale protože perfektně spolupracovala s pokročilými mediálními branami
jako Versatel 1500L, nešlo o významnou nevýhodu služby brány tedy můžete
podpořit produktem jiných výrobců.
Siemens zvládl velmi dobře škálování. Produkt HiPath 8000 je schopen obsloužit
v té či oné míře jak malé kanceláře o cca 5 lidech, tak i rozsáhlé úřady o
velikosti a počtu zaměstanců, jaký si jen dokážete představit. Představitelé
firmy tvrdí, že u HiPath 8000 neexistuje horní mez co do počtu podporovaných
uživatelů, pokud do sítě zapojíte dostatek těchto systémů. Bohužel jsme neměli
přístup k nekonečnému počtu telefonů, abychom mohli toto tvrzení ověřit.
Nicméně jsme u HiPath 8000 v testu SIP-to-SIP prostřednictvím brány Versatel
uplatnili 4 782 kanálů. Bylo to o dost víc než limitních 4 000 kanálů, které
jsme u jedné platformy původně chtěli otestovat.
Pokročilé funkce volání včetně hlasové služby, unifikovaného přenosu zpráv,
systémových hlášení, a dokonce i zákonem povoleného odpouslouchávání (lawful
intercept) jsou ovládány z IP Unity serveru. Přestože můžete zorganizovat malou
konferenci i bez tohoto serveru, je IP Unity server jediným prostředkem, s
jehož pomocí lze sestavovat rozsáhlé konference.
Jednou ze zajímavých pokročilých funkcí systému je "VoIP funkční schopnost" pro
vzdálené kanceláře. Funguje jako systém zálohování. Když se vzdálené kanceláře
napojí na centrální ústřednu PBX prostřednictvím media gateway a spojení se
přeruší, vnější volání se automaticky přesměrují na PSTN a vnitřní volání budou
pokračovat jako obvykle přes media gateway na vzdáleném konci. Totéž dějají
některé mediální brány a VoIP firewally jiných výrobců, ale Siemens je jedinou
společností, která v našem testu tuto funkci nabídla.
Produkt HiPath 8000 má také novou grafickou utilitu pro správu, která je
přiměřeně intuitivní a dá se snadno používat ve většině datových center.

Zultys MX250
Firmu Zultys si představte jako "malého, ale schopného dodavatele ústředen
PBX". Společnost se odvážně na poslední chvíli rozhodla k účasti a do tohoto
testu dodala vylepšený systém MX250, přičemž neměla oproti svým větším
konkurentům skoro žádný čas na přípravu.
Systém Zultyx MX 250 jsme sestavili sami (firma neměla čas poslat na Havaj
inženýra) a přitom jsme zjistili, že jej lze považovat za novou normu z pohledu
jednoduchosti implementace. Ta je zčásti způsobena využitím protokolu SIP,
který u těchto produktů umožňuje znatelně snazší nastavení. Nemalou měrou je to
také dáno inteligentním návrhem vývojářů Zultysu. Nastavení systému bylo
dokonce tak snadné, že jsme se spolu s inženýry firem Ingate a Spirent divili,
že by to bylo opravdu všechno, co je třeba udělat. (Naštěstí to bylo opravdu
všechno.) Systém MX250 je jednoznačně nejmenší ústřednou PBX ze všech
testovaných produktů, je založen na dvouprocesorovém PowerPC s instalovaným
Linuxem a do naší laboratoře byl dodán se dvěma branami T1/E1 a s branou pro
POTS. Nedávné upgrady ještě dodatečně zlepšily výkon a, přidaly paměť a
testovaná jednotka měla i RAID úložné pole.
Každé zařízení MX250 může současně využívat až 250 uživatelů, přičemž jednotka
může podporovat až 1 000 registrovaných pracovníků. Do sítě lze zapojit celkově
až 32 jednotek pro až 10 000 uživatelů. Takže i když MX250 asi nebude spojovat
hovory pro "celou planetu", je dostatečně velký pro potřeby většiny malých a
středních firem.
Jeho atraktivitu pro sektor malých a středních firem (SMB) také zvyšuje
snadnost, s níž lze MX250 sestavit a spravovat pomocí grafického rozhraní z
Windows. Firma Zultys navrhla svou telefonní ústřednu tak, aby vyhověla
současným trendům a požadavkům, jež zahrnují grafické rozhraní často vyžadované
manažery. Z výrobků, jež jsme v poslední době viděli, patří tento produkt mezi
ty nejsnáze spravovatelné. Můžete si například sestavit seznam uživatelů v
Excelu nebo cokoliv jiného, co vytvoří soubor CSV, a pak takový soubor
jednoduše importovat do ústředny PBX.
Jak jsme se již zmínili, MX250 je navržen pro nasazení ve firmách s počtem do 8
000 uživatelů a předpokladem 32 jednotek propojených do sítě. Většina zákazníků
se ale nejspíš pokusí využít MX250 jako firemní ústřednu bez další podpory
telefonních technologií. MX 250 totiž obsahuje vlastní router a firewall a
podporuje NAT a DHCP.
MX250 disponuje také bohatou nabídkou služeb, jakými je například hlasová
pošta, nebo ke každému uživateli můžete nadefinovat až osm telefonů včetně
stolního, mobilního či domácího telefonu. Stejně jako ostatní ústředny i MX250
funguje s jakýmkoliv telefonem nebo telefonním softwarem (softphonem)
založených na protokolu SIP.
Přesvědčili jsme se, že MX250 je stejně snadné spravovat, jako ho nainstalovat.
Grafické rozhraní aprávy je standardním prostředkem provozování ústředny, je
snadno použitelné, intuitivní a úplné. Jak se sluší na ústřednu určenou pro
malé a střední podniky, nebude po vás MC250 chtít, abyste najímali zkušené
experty nebo přeškolovali celý svůj zaměstnanecký potenciál, i když pro
správnou obsluhu a řízení tohoto produktu budete muset porozumět základům
telefonie a její filozofii.
Systém s produkty MX250 se nedá rozšiřovat do rozsahu určeného pro velké
množství účastníků, jako je tomu u ostatních zařízení v tomto testu. Jeho
kapacita je ale přiměřená cílové skupině malých a středních firem systém je
schopen obsloužit méně uživatelů lépe než ostatní dvě ústředny. Přitom MX250
nabízí tutéž podporu, jako její větší konkurenti, a to včetně všech funkcí.

Silná "trojka
Každé z těchto řešení telefonie představuje dobrou volbu, přičemž výběr bude
záviset na potřebách vaší firmy. Například ústředna firmy Avaya vám může
připadat složitá, na druhou stranu se ale může pochlubit velmi zajímavou cenou,
a pokud máte tradiční telefonní systém jakéhokoliv druhu, bude s ním dobře
spolupracovat i kombinace produktů CM a CCS. Řešení společnosti Avaya může také
uspokojit poptávku velkých společností po potřebě provozovat různá spojení
(digitální, POTS atd.).
Naproti tomu Siemens jako by chtěl (jak to vyplývá z jeho marketingových
materiálů) poskytnout systém schopný obsloužit "celou zeměkouli". Věřte nebo
ne, ale zjistili jsme, ze HiPath 8000 je příkladem implementace SIP v její
nejlepší podobě. Podporuje všechny produkty fungující na bázi SIP. Flexibilita
systému HiPath 8000 dokládá, co všechno lze udělat, když si firma vyvine řešení
skutečně podle normy.
Produkt MX250 od společnosti Zultys je významným počinem na poli ústředen pro
menší a střední podniky. Umí skoro všechno včetně několika funkčností, které se
normálně u ústředen nevidí. Jde například o implementaci firewallu, poskytování
služeb DHCP a překladu adres (NAT). Jeho námi testovaná nová verze si navíc
drží skvělou úroveň díky šikovnému řídicímu rozhraní a "až nechutně snadné"
instalaci.
Uvedené produkty vám poskytnou víc, než asi očekáváte. Skutečnost, že všechny
podporují SIP, znamená, že vaše firma bude připravena na budoucnost, a je
jedno, z jaké platformy přecházíte. To, že máte telefonní ústřednu od jednoho
prodejce, ještě neznamená, že nemůžete mít telefony, media gatewaye nebo
aplikační servery od jiných výrobců. Váš telefonní systém bude růst spolu s
vaší firmou, ať už se bude vyvíjet jakýmkoliv směrem.

SIP ústředna PBX
Siemens HiPath 8000
HiPath 8000 od firmy Siemens tvoří software, ústředna PBX a přidružený server
IP Unity se řadou funkcí. Společně vám poskytnou funkční a schopný komplet pro
IP telefonii, který dokáže obhospodařit velké množství uživatelů. I přesto se
nám zdálo, že se dá snadno používat i řídit a že je jakožto telefonní systém
velmi efektivní. Systémy VoIP založené na technologii SIP
Všechny tři ústředny SIP PBX jsou založeny na Linuxu a podporují moře
protokolů. Produkt od firmy Zultys je určen pro malé a střední podniky a
podporuje menší počet uživatelů a telefonních přístrojů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.