Síť Géant napřesrok, Rychlost na páteři bude až 100 Gb/s

V průběhu listopadu odstartoval celoevropský projekt Géant, v jehož rámci má být vybudována příští generace akade...


V průběhu listopadu odstartoval celoevropský projekt Géant, v jehož rámci má
být vybudována příští generace akademických a vědeckovýzkumných sítí. Do
projektu je zapojeno více než 3 000 evropských institucí, Evropská komise na
něj uvolnila 80 milionů euro.
Česká republika patří ke 30 evropským zemím, v nichž je projekt realizován.
Páteřní síť Géantu bude zpočátku tvořena linkami o kapacitě 2,5 Gb/s, přičemž
se má postupně zvyšovat až na 100 Gb/s. Zatímco dnes je síť realizována
především na bázi IP nad ATM, postupně by mělo dojít k migraci, která omezí
počet síťových mezivrstev (IP síť). Zároveň dojde také k implementaci IP verze
6. Provoz sítě pak bude zahájen v průběhu příštího roku. Koordinátorem akce je
sdružení Dante, které se podílelo již na předešlých vysokorychlostních
projektech Ten34 a Quantum. ČR je zastupována samozřejmě Cesnetem.
Síť bude určena primárně pro aplikace, které potřebují velkou šířku pásma.
Kromě multimediálních přenosů by mělo jít např. i o propojování superpočítačů.
0 3215 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.