Síť, to jsou také kabely

Jistě, tvrzení v titulku nikoho nepřekvapí. Právě kabely bývají často tou nejviditelnější součástí sítě. Avš...


Jistě, tvrzení v titulku nikoho nepřekvapí. Právě kabely bývají často tou
nejviditelnější součástí sítě. Avšak pro většinu uživatelů i správců jsou také
součástí nejobyčejnější, nezajímavou alespoň do okamžiku,
kdy nastanou nějaké problémy. Software nabízející pomoc s jejich hledáním a
nový kabelový systém izraelské společnosti RIT Technologies jsou tématem tohoto
článku.
Jmenovaná společnost se od svého založení v roce 1989 zabývá vývojem a výrobou
kabelových systémů pro počítačové sítě (Ethernet, Token-Ring atd.). Mezi její
zákazníky patří např. IBM, Digital, American Express nebo automobilky IVECO a
Ford. RIT Technologies je součástí skupiny společností RAD.
400MHz kabelový systém
Na letošním CeBITu představila společnost RIT svůj nový kabelový systém STP 400
MHz, který je určen speciálně pro nasaze-ní vysokorychlostních protokolů, např.
Gigabitového Ethernetu, pro náročné videoaplikace apod.
"Někteří výrobci uvolnili 300MHz kabelové systémy pro STP používající konektory
RJ-45. Pokud je nám známo, STP 400 od RIT Technologies je první kompletní
400MHz systém zachovávající průmyslový standard RJ-45," řekl Yuval Bar-On,
marketingový viceprezident této firmy.
Systém zahrnuje všechny prvky potřebné pro end-to-end řešení, tedy
vysokovýkonné propojovací panely (patch panel), modulární komunikační zásuvky,
horizontální a také další propojovací kabely. Celý systém je kompatibilní se
softwarem pro správu kabelů PatchView od stejné společnosti, který je v
současnosti používán pro správu kabelových systémů s více než 1 milionem
inteligentních propojovacích portů po celém světě.
PatchView
Jak už bylo řečeno v úvodu, správa sítí se většinou soustředí kromě vlastních
serverů především na taková zařízení, jako jsou huby, switche nebo routery.
Sítě ovšem obsahují také propojovací panely, kabely a zásuvky. Na této fyzické
úrovni se ovšem kontrola, přepojování a případné řešení vzniklých problémů
zpravidla stále řeší manuálně, bez pomocných softwarových nástrojů.
V případě problémů je však zpravidla třeba co nejrychleji zjistit, kudy vede
spojení od uživatele k nejbližšímu rozbočovači nebo přepínači. Ten je zpravidla
schopen monitorovat stav spojení, ale jednotlivé části vlastní cesty ke
koncovému zařízení už zůstávají bez kontroly. Velké rozvodné skříně mohou
obsahovat stovky různých kabelů a najít ten správný je někdy velmi obtížné a to
i v případě, že jsou jednotlivé zástrčky pečlivě popsány a zapojení prováděla
stejná osoba, která se o ně právě stará. O opačném případu ani nemluvě.
A tehdy lze použít systém určený speciálně pro správu fyzické vrstvy, nazvaný
Patch View, který poskytuje informace o momentálním stavu jednotlivých spojení
a v případě potřeby pomáhá se změnami konfigurace sítě nebo s lokalizací poruch.
Nabízené funkce
Kromě poskytování aktuálních informací o fyzickém stavu sítě, případně o právě
provedených změnách, nabízí systém PatchView také pomoc při provádění změn v
propojení jednotlivých síťových prvků. Tento systém v takovém případě nejprve
pomůže správci vytvořit spojovací soubor, který je posléze zaslán do rozvodné
skříně. Zde se soubor přeloží do sady kroků, které je třeba k novému propojení
učinit a jsou tu
postupně rozsvěcovány dvojice LED na místech, kterých se změny týkají. Po
každém kroku je samozřejmě
okamžitě aktualizována databáze propojení a pak se pokračuje krokem dalším.
V současné době nabízí společnost RIT více než 100 modelů inteligentních
propojovacích panelů, které nabízejí interface pro PatchView. Přímo do nich
může být nainstalován tzv. PatchView Scanner, zařízení, které prostřednictvím
protokolu SNMP poskytuje informace řídicímu softwaru na počítači správce a také
vyhodnocuje již zmíněné spojovací soubory do posloupnosti kroků, které je třeba
učinit pro změnu spojení.
Data mohou být posílána nejen počítačovou sítí, ale také prostřednictvím modemu
nebo rozhraní RS-232. Správcovská stanice pak obsahuje software pracující v
prostředí MS Windows, který získané informace interpretuje, jednotlivá zařízení
reprezentuje jako ikony a umožňuje o nich zjišťovat jakékoli relevantní
informace včetně aktuální verze, konfigurace nebo momentálního stavu.
Závěr
Prostřednictvím systému Patch View si lze snadno udržet přehled o fyzickém
průběhu spojů v počítačové síti, lze zajistit vyšší úroveň zabezpečení, protože
se administrátor okamžitě dozví o případných neautorizovaných změnách, je
nabízena též možnost vzdáleného řízení prostřednictvím modemu a díky použité
databázi MS Access lze dále snadno zpracovávat sebraná data ať už při potřebě
hlubší analýzy, nebo při tvorbě dokumentace.
Každý PatchView Scanner může být navíc propojen i s řadou dalších čidel,
jejichž prostřednictvím lze sledovat např. zavření dveří propojovací skříně,
teplotu vzduchu v jejím vnitřku, správnou funkci větráků apod. Na jeden scanner
může být připojeno až 10 senzorů a 10 dálkově ovládaných zařízení
(prostřednictvím relé). I to přispívá k získání dobrého přehledu o celkovém
stavu sítě na fyzické úrovni.
8 0825 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.