Sítě bez kontroly

P2P sítě dneška fungují do značné míry distribuovaně. Kdokoliv v nich může (míněno ve smyslu technickém, nikoliv ...


P2P sítě dneška fungují do značné míry distribuovaně. Kdokoliv v nich může
(míněno ve smyslu technickém, nikoliv právním) nabízet cokoliv. Kromě zjevných
předností se ale ukazuje i celá řada nevýhod takového stavu.
Síť, nad kterou neexistuje centrální kontrola, nelze sice z jednoho místa
vypnout, jde ji však zase podstatně lépe paralyzovat. Pokud je zde někdo, kdo
se existencí výměnné sítě cítí poškozen (například hudební vydavatelství,
filmový producent, softwarová firma apod.), může se pokusit systém například
zahltit nefunkčními soubory. V několika případech se již hudební vydavatelství
k podobnému kroku uchýlila. Možná je prostě jednodušší stavět proti nové
technologii opět technologii a nebojovat pouze na soudní frontě.
Jak se provozovatel výměnné sítě může proti něčemu takovému bránit? Například
tak, že by zabránil nabízet falešné informace. Jenomže to by musel získat
kontrolu nad systémem jako takovým, nad tím, kdo do něj co vkládá. Tím by pak
mimochodem ztratil možnost tvrdit, že za přenášená data neodpovídá.
Takováto možnost paralýzy se netýká jenom systémů typu Napster, ale vlastně
jakéhokoliv decentralizovaného projektu. Pokud se pokusíte nechat samovolně a
na bázi dobrovolnosti vznikat slovník nebo encyklopedii, zřejmě se také setkáte
s podobným problémem. Na rozdíl od sítě pro výměnu filmů je zde navíc hlavní
hodnotou díla právě jeho vnitřní konzistence a rozpad jedné části systému
znehodnocuje projekt jako celek. Ona otázka po budoucnosti P2P sítí je
samozřejmě pouze nepatrným dílkem čehosi obecnějšího. Lze systémy ponechat bez
kontroly a myslet si, že se k optimálnímu stavu dospěje samovolně? Nebo se
takové struktury především samovolně rozpadnou? Existuje celá řada paralel:
genetické programování na jedné straně vychází z přesvědčení, že systémy jsou
nadané schopností sebeorganizace. Na druhé straně je zde však termodynamika,
hlásající úplný opak informace se ztrácí, řád umírá v chaosu. P2P sítě budou v
následujícím období zřejmě podstatně variabilnější než dnes, podle toho, jaké
přístupy a paradigmata budou akcentovat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.