Sítě CEF jsou i v Česku

Sítě CEF (Customer Empowered Fibre Networks) jsou dostupné již v několika zemích včetně České republiky. Tvrdí to a...


Sítě CEF (Customer Empowered Fibre Networks) jsou dostupné již v několika
zemích včetně České republiky. Tvrdí to alespoň účastníci mezinárodní
konference, kterou pořádala firma Cesnet a jíž se zúčastnili zástupci národních
sítí pro vědu a výzkum z 22 zemí.
Hlavním cílem setkání byla výměna zkušeností s fungováním optických sítí
provozovaných zákazníky a formulace hlavních zásad při jejich dalším rozvoji.
Základní charakteristikou sítí CEF je, že jejich provozovateli jsou sami
uživatelé, kteří si pronajmou pouze vlákno (případně si je nechají položit) a
sami zajistí technologii, která po něm přenáší data.
Mají tak k dispozici vlákna nebo právo jejich užití a zároveň rozhodují o
způsobu výstavby sítě (zejména jejího optického přenosového systému) i o řízení
sítě. Protože uživatelé sítí provozovaných zákazníky často jde o vědecká a
výzkumná pracoviště mají specifické požadavky na přenosové parametry a ceny,
jsou sítě CEF stavěny na míru podle skutečné potřeby.
Účastníci semináře také vydali doporučení vyzývající k pokračování mezinárodní
spolupráce. Ta by se v oblasti CEF sítí měla v nejbližší době zaměřit především
na pokračování výměny informací týkající se zkušeností se získáváním a
nasazením nenasvícených vláken v NREN (National Research and Education Network)
a s propojováním jejích uzlů či proveditelnosti PC WAN CEF sítí. Navrženo bylo
rovněž rozšíření registru nenasvícených vláken a přenosových zařízení použitých
v rámci NREN a jeho veřejné zpřístupnění.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.