Sítě formou pronájmu

Dodávku komunikačních technologií včetně příslušných služeb nabízí prostřednictvím paušálního měsíčního ...


Dodávku komunikačních technologií včetně příslušných služeb nabízí
prostřednictvím paušálního měsíčního poplatku firma Expert & Partner
engineering (EPE) spolu s Ciscem. Nová služba Cisco Port Financing je
jednoduchá především pro klienta. Pavel Číž z firmy EPE ji stručně definuje
takto: "Jako zákazník vezmu telefon, vytočím číslo a objednám si do své firmy
určitý počet přípojných míst (portů) pro počítače, telefony nebo jiná zařízení.
Společnost EPE mi poté dodá kompletní komunikační infrastrukturu i se
zařízeními až na zvolené místo a poskytne servis, podporu a další služby, které
si menší a střední firmy obvykle dovolit nemohou. Moje firma pak za to zaplatí
měsíčně částku závisející na počtu podporovaných portů."
Mezi vlastnosti služby Cisco Port Financing patří například garance servisní
odezvy do 2 hodin v Praze a do 4 hodin mimo Prahu či servis zařízení po dobu
pronájmu s garancí dodávky do 24 hodin.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.