Sítě v číslech

V posledních měsících se na našich stránkách několikrát objevila informace o nových síťových produktech určenýc...


V posledních měsících se na našich stránkách několikrát objevila informace o
nových síťových produktech určených pro malé a střední podniky. Jmenujme
namátkou rodinu síťových produktů InBusiness od Intelu, Cisco Networked Office,
v oblasti softwaru pak Small Business Server od Microsoftu nebo NetWare for
Small Business Novellu.
Také na letošním CeBITu prezentovala řada firem své nové produkty pro tuto
oblast, ať už se jednalo o řešení zaměřená na připojení k Internetu
prostřednictvím běžných modemů nebo ISDN, řešení pro vzdálený přístup do malých
podnikových sítí apod. Intel zde dokonce představil svou osvětovou iniciativu
zaměřenou na malé podniky nazvanou výmluvně "Small Business Initiative".
To, co dělají některé velké světové firmy v poslední době s obrovskou pompou,
provádějí ty menší už dlouho jaksi samozřejmě. Nakonec i v našem zpravodajství
z CeBITu jste si mohli ve zkratce přečíst např. o malých rozbočovačích a
přepínačích obsahujících sériový port, schopný zajistit prostřednictvím modemu
napojení malé sítě do Internetu.
V těchto souvislostech vyvstává otázka: "Stojí tento tržní segment vůbec za
to?" Když se podíváte na zde zobrazený graf, nemůžete si nevšimnout, že
převážná část podniků spadajících do kategorie "Small business" ještě není
připojena do Internetu, zatímco uvnitř těchto firem jsou už počítače téměř v
polovině případů propojeny. Přitom je v Evropě v tomto segmentu více než 11
milionů firem, celkem zaměstnávají více než 58 milionů lidí.
Jistě, otázkou je, zda ty firmy, které s okolním světem ještě počítačovou sítí
spojeny nejsou, o propojení vůbec stojí. Skoro bych si troufl tvrdit, že je to
v podstatě jedno. Stejně jako je jedno, jestli podnikatel nějak zvlášť stojí o
to, vlastnit telefon. On ho totiž mít prostě musí. A zrovna tak není jistě
daleko doba, kdy bude muset být každý podnikatel toužící po úspěchu alespoň
schopen přijímat a odesílat elektronickou poštu a prezentovat se na Webu. A
čerpání informací o konkurenci z téhož média je potom už jen otázkou času.
Ke grafu snad ještě jedna poznámka: průzkum byl prováděn pouze ve firmách,
které vlastní aspoň jeden počítač. Otázkou tedy ještě zůstávají ty ostatní.
8 0772 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.