Sítě v číslech

Tak, jak se počítačová síť pomalu (nebo rychleji) rozrůstá, mění se průběžně také způsob její správy. Zpoč


Tak, jak se počítačová síť pomalu (nebo rychleji) rozrůstá, mění se průběžně
také způsob její správy. Zpočátku jde zpravidla jen o správu serveru, případně
několika hubů nebo switchů, ale časem se jejich počet rozrůstá s počtem serverů
i uživatelů. A v jednom okamžiku, nejpozději tehdy, kdy odezvy v síti začnou
zaostávat za představami jejích uživatelů, začíná být aktuální měření
výkonnosti jednotlivých síťových prvků.
K tomu je třeba zvolit odpovídající nástroje, které měří výkon na požadované
úrovni, přičemž sídlem měřicích sond mohou být jak již zmíněné switche nebo
routery, tak třeba i samotné aplikační servery nebo stanice. Zjišťovat lze
např. dobu, která uplyne od vyslání do přijetí určitých TCP paketů, případně
čas potřebný k jeho zpracování koncovým počítačem. Rozhodne-li se správce měřit
výkonnost sítě na aplikační úrovni, tj. např. zjišťuje odezvy na SQL dotazy,
musí posléze odhadnout (a nebo raději odhalit pomocí dalších nástrojů), kde je
úzké hrdlo. Prodlení totiž může způsobit jak vlastní síťová infrastruktura
včetně aktivních prvků, tak i servery, které jsou zahlceny, nebo i koncové
stanice.
IDC (International Data Corp.) oslovila 500 manažerů pro informační systémy,
aby zjistila, jak urgentní je pro ně problém měření výkonnosti síťových prvků.
Z jejich odpovědí se zdá, že většina z nich toto měření považuje za důležitý
předpoklad pro efektivní správu svěřené sítě.
8 1002 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.