Sítěmi se toulají pohyblivé obrazy

Multimediální aplikace na Internetu, intranetu a extranetu nacházejí různé využití sahající od firemní televize až...


Multimediální aplikace na Internetu, intranetu a extranetu nacházejí různé
využití sahající od firemní televize až k výuce na dálku. Pojďme se společně
podívat, jaké se v této oblasti používají technologie a představme si některé
nové produkty.
Business-TV, podniková komunikace a školení představují jen některé oblasti
využití datového toku videa v intranetech a extranetech; početné možnosti
využití existují však i na Internetu, např. v oblasti televýuky nebo reklamy.
Všechno začíná výrobou a digitalizací videozáznamu. Soubor, který tím vznikne,
je však příliš velký na to, abychom jej mohli poslat po Internetu. Jestliže je
např. zdrojem videa analogová kamera, jen jeden obrázek zabere více než 1 MB
kapacity pevného disku. Pro dobrý televizní obraz je nutné přenést 25 snímků
(frames) za sekundu, to znamená pro jednu videosekvenci v délce 1 minuty přes
1,5 GB dat. Ke komprimaci slouží celá řada algoritmů, které ze zdrojového
souboru vytvoří soubor datového toku (streaming-file).
Možnosti distribuce
Existují 2 možnosti, jak se soubor datového toku (streaming-file) dostane ke
klientovi: ta první funguje bez serveru určeného k tomuto účelu zde se k
zaslání multimediálních dat uživateli použije webový server. Druhou možností je
umístění dat na vyhrazený server. Tato metoda má následující výhody: lepší
využití šířky pásma, uživatel získá lepší kvalitu videa, možnost dalších funkcí
jako např. kontrolu přístupu.
Také pro přenos existují různé techniky: unicast data se přenášejí ze serveru
přímo ke klientovi, což s rostoucím počtem účastníků zvyšuje datový provoz.
Multicast do sítě se pošle nejprve jen jedna datová věta, speciální směrovače
výběrového vysílání (multicast-routery) poté převezmou distribuci na určité
skupiny počítačů. Tato technika odlehčuje síť, předpokládá však speciální
infrastrukturu. Uživatel si pak může vyžádat příslušná videodata, takže
vysílání probíhá "on--demand" (na požádání). Při této operaci probíhá aktivní
spojení mezi klientem a serverem, kdy uživatel inicializuje spojení se serverem
a vyžádá si obsah videozáznamu, který je k dispozici.
Konzervy a pseudo-streaming
Výměna dat v Internetu probíhá normálně podle principu uchování a dalšího
posílání (store-and-forward). Datové pakety se posílají po úsecích od jednoho
síťového uzlu k dalšímu, kde se dočasně ukládají, než jsou odeslány ke
koncovému adresátovi. U běžného webového videopřenosu se videodata zásadně
zkopírují z Internetu a uloží na disk (přípony souborů takových "videokonzerv"
mohou být: mov, avi, mpg, nebo mpeg). Nevýhoda této metody je nasnadě: za
určitých okolností trvá velmi dlouho, než se data zkopírují.
Videozáznam je možné prohlížet pouze off-line a teprve po zkopírování veškerých
dat je kvalita viditelně lepší než v případě opravdového streamingu. Při jeho
použití se data zobrazují "on--the-fly" (průběžně) a videozáznam je k dispozici
okamžitě. V závislosti na vytíženosti sítě nemusí však být kvalita obrazu
dosažená při videostreamingu příliš vysoká. (Přípony souborů uchovávajících
data pro videodatový tok jsou: rm, rpm, ram, asf). Průsečík obou metod
představuje pseudo-streaming: část videozáznamu se ještě kopíruje, zatímco
prohlížení již začalo.
Nové produkty
V poslední době byly uvedeny na trh aplikace, které používají programovací
jazyk Java, a proto nevyžadují používání plug-inů. Firma Vtel např. nabízí nový
software Turbocast pro přenos videozáznamu prostřednictvím Internetu. Jeho
pomocí lze přijímat videozáznamy pomocí prohlížeče, který interpretuje jazyk
Java, jako např. Netscape nebo Internet Explorer, aniž se musí uživatel smířit
s dlouhým stahováním a nutností napřed instalovat dodatečný uživatelský
software.
Turbocast sestává ze 3 komponent: Java-encoderu, tzv. reflektoru a Java
Appletu. Reflektor je umístěn na serveru a distribuuje videostream do každé
firemní nebo veřejné sítě na bázi IP. Reflektor má 1 vstup a 2 výstupy, kterými
se distribuují data jiným reflektorům nebo webovým serverům, takže vzniká tzv.
reflektorová síť. Data se dočasně ukládají ve vyrovnávací paměti nebo přenášejí
na další reflektory. Systém je tedy jednoduše stupňovatelný a směrovače
(multicast-routery) nejsou nutné. Turbocast-reflektor podporuje mimo jiné
webové servery k Windows 98, NT, Microsoft Personal Web-Server a Apache.
Java Applety
Součástí uvedené aplikace je Java Applet Turbocast-Viewer, který se instaluje
na Server Turbocast-Reflektoru a je součástí podnikové webové stránky.
Komponenty jsou kompatibilní s Windows, Apple OS, Unixem a s některými
Handheldy. Balík Turbocast od firmy Vtel zahrnuje poradenství, systémovou
analýzu, podporu a servis. Zákazníkům je poskytována podpora při instalaci a
uvedení do provozu. Základní konfigurace pro 100 uživatelů stojí v přepočtu od
cca 600 tisíc Kč.
Na loňském Telecomu v Ženevě předváděla firma Optibase aplikaci datového toku
videa "MPEG Commotion Pro" přenášeného po síti. Produkt zahrnuje dálkové
ovládání kódování, nízkou latenci, variabilní bitové rychlosti, IP--Multicast,
podporu ATM, vzdálené řízení přenosových stanic a kódování více proudů na
jednom PC. Produkt je možné integrovat do videoserverů jiných výrobců a
umožňuje ukládání kódovaných videonahrávek v reálném čase na videoserveru za
účelem pozdějšího přehrání; byl však vyvinut jako součást vlastní platformy
videosítě "Media Link".
Media Link, dříve nabízený pod názvem Clarion, je platforma typu plug-and-play
a obsahuje pevně instalovaný operační systém za účelem kódování,
multiplexování, transkódování a přenosu videa v reálném čase.
Firma Darim Vision představila zase MxTV systém pro vícečetný datový tok filmů
formátu MPEG-1 a MPEG-2 a video na požádání (Video-on-Demand) přes Internet a
intranet. Pomocí MxTV můžete podle údajů výrobce vysílat videozáznamy v
televizní nebo vysílací kvalitě prostřednictvím LAN a WAN až na desktopové PC.
Aplikace umožní Video IP-Streaming, časově řízené vysílání předem připraveného
videozáznamu a video na požádání (Video-on-Demand). MxTV zahrnuje videoserver
ke kompresi živého vysílání, Live-Multichannel-Video-Recording-Server a
nástroje správce ke vzdálenému ovládání a seřízení serveru a klienta. Cena
roste podle složitosti celého řešení: zatímco Live-Server MPEG-1 se Streamem
stojí v přepočtu cca 300 000 Kč, variantu MPEG-2 dostanete od cca 400 000 Kč.
Distribuce dat
Vlastní aplikaci pro zajištění přenosu videa po intranetech a extranetech
vyvinul americký podnik SightPath. Využívá techniku Streaming Media k
distribuci videomateriálu přes WAN a LAN ke koncovému uživateli. Aplikace
sestává z produktu SightPath Studio 2000, který je založen na síťovém serveru
HP a na dalších přídavných zařízeních (tzv. Appliance), která se připojují na
LAN. Server distribuuje videozáznamy na tato zařízení, která je dále posílají
na desktopy uživatelů. Uživatelé potřebují Pentium PC s přístupem do sítě a
webový prohlížeč. Lokální síť by měla být sdílená nebo přepínaná LAN se šířkou
pásma nejméně 10 Mb/s. Na delší vzdálenosti je nutný ISDN kanál. Do jedné
instalace musí podnik investovat mezi 30 000 a 100 000 dolary.
Od června je k dispozici nová verze konferenčního serveru "Meeting Point" od
White Pine s integrovanou technikou Streaming-Media. Software na bázi standardu
přenáší v reálném čase přes protokol H.323 konference z více míst
prostřednictvím IP sítí. Integrace Streaming Media umožňuje přenášet
interaktivní živé konference pro tisíce diváků. To probíhá přes
Streaming-Media-Server a Player jako např. Cisco IP/TV, Microsoft Netshow
Server, Windows Media Player nebo Real Networks Realserver a Realplayer.
Windows Media Player je jako Applet široce rozšířen a je k dostání zadarmo.
Videokonference
Celou řadu produktů pro zajištění videokonferencí nabízejí i další výrobci.
Např. společnost Novell integruje CU SeeMe od White Pine do Internet-Service
Digitalme (internetová služba) a nabízí tak komunikaci z více míst pomocí
standardního prohlížeče jako Netscape nebo Internet Explorer. Jedna z prvních
plánovaných aplikací umožní uživatelům Video-Chat na Internetu.
S vlastním videoserverem přichází i norimberská firma VCS. Video Jet 400
umožňuje připojení zdroje videa a přenos živých obrázků až do rychlosti 30
obrázků za vteřinu prostřednictvím libovolné ethernetové sítě a je kompatibilní
s H.323. Dle údajů výrobce je Video Jet 400 vhodný k nejrůznějším účelům
prezentace a snímání.
Nejen Internet
Přes GSM zase pracuje Teleobserver 2100 od DResearch. Komprimační software
instalovaný na tomto systému pracuje podle normy H.263 a umožňuje přenosy od 3
obrázků za vteřinu přes GSM a 15 přes ISDN. Na přístroj lze připojit až 4
kamery. Na straně příjemce je nutné PC s modemem.
Dva špičkové systémy pro náročné uživatele nabízí Polyspan. Jedná se o
videokonferenční jednotky View Station FX a VS 4000. Přístroje kódují podle
údajů výrobce videozáznamy až s 60 snímky za sekundu a dodávají maximální
zvukovou kvalitu. Lze uskutečnit rozhovory z více míst resp. až ze 4 stanovišť
s rychlostí 384 Kb/s a ze 3 stanovišť s rychlostí až 512 Kb/s.
Techniku Windows Media integruje Inktomi do své platformy Traffic Server. V
polovině příštího roku má být uvedena na trh integrovaná aplikace, která umožní
kopírovat a spravovat datové videotoky z různě rozmístěných serverů.
Poskytovatelé komunikačních služeb tak podle výrobce dokáží rychleji zásobovat
koncového uživatele informacemi a zabránit ztrátě datových paketů.
0 0201 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.