Síťová akademie na Slovensku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technické univerzity Košice se na konci listopadu stala první školou na území Slov...


Fakulta elektrotechniky a informatiky Technické univerzity Košice se na konci
listopadu stala první školou na území Slovenské republiky, na jejíž půdě bude
vyučován vzdělávací program Cisco Networking Academy.
Cisco Networking Academy Program funguje od roku 1997, do Evropy se rozšířil o
rok později. Jeho prvotním cílem je reflektovat nenasycenou a stále rychleji se
rozvíjející poptávku po kvalifikovaných pracovnících z oblasti IT.
Jedná se o komplexní výukový program rozčleněný do čtyř semestrů, jehož náplní
jsou principy a metody návrhu, vytváření a údržby sítí, a to od úplných základů
až po náročné koncepty. Formou kurzu jsou interaktivní lekce uložené na serveru
Cisco Micro Web. Multimediální studijní materiály jsou v anglickém jazyce.
FEI TU se stala regionální školou, což v praxi znamená, že bude využita jako
centrum, které bude podporavat několik místních akademií, které budou tento
kurz vyučovat. Důležitou součástí je praktická výuka, pro niž program Cisco
Networking Academies přináší technologickou podporu. Celá myšlenka by se
neobešla bez sponzorské finanční podpory, kteréžto úlohy se zde zhostila
společnost Business Global Systems.
A co je nejdůležitější pro vás, "zahraniční" čtenáře: podobné aktivity se již
rozběhly také v naší republice. Byly osloveny vybrané vysoké školy a v
nejbližších měsících, po vyřešení legislativních otázek a nalezení sponzora, by
mělo dojít ke vzniku Networking Academy také u nás.
9 3516 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.