Síťové laserové tiskárny

Velkoformátové monochromatické tiskárny, kterým se budeme věnovat v tomto článku, nepatří k zařízením s nimiž ...


Velkoformátové monochromatické tiskárny, kterým se budeme věnovat v tomto
článku, nepatří k zařízením s nimiž se střetáváte na každém kroku. V menších
firmách bývají pro zpracování dokumentů zpravidla využívány stolní tiskárny,
určené pro sdílený tisk 5-10 zaměstnanců. Větší skupiny osob připojené k
vnitropodnikové počítačové síti však pro své výtisky chodí k výkonnému
tiskovému stroji, situovanému na dobře přístupném místě, například společné
chodbě.
Z poměrně široké nabídky produktů jsme se rozhodli otestovat zařízení, která
budou splňovat stanovená kritéria testu. Po prodejcích tiskáren jsme
požadovali produkt podporující zpracování dokumentů na formát A3, u něhož
rychlost opakování tisku na formát A4 dosáhne alespoň 32 stran za minutu.
Upřednostňovali jsme výrobky vybavené duplexním modulem pro oboustranné
zpracování dokumentů, zbývající konfiguraci jsme ponechali na dodavatelích
zařízení. Po uzávěrce přihlášek jsme k testu získali výkonné tiskárny
společností Brother, Hewlett-Packard, Kyocera Mita, Ricoh a Xerox. Ostatní
prodejci (jako například Lexmark) buď neměli volný produkt připravený k
testování, nebo zařízení vyhovující stanoveným požadavkům na náš trh
nedodávají.

Vyšší pořizovací náklady
Nákup výkonné tiskárny většinou představuje výrazný zásah do firemního
rozpočtu. Za vynaložené prostředky proto zákazník očekává výrobek, který mu
přinese vysokou rychlost tisku, co nejvyšší měsíční zátěž a co možná nejnižší
provozní náklady. Významným faktorem ovlivňujícím výběr je modularita
pořizovaného produktu. Ne všechny firmy okamžitě potřebují plně vybavený stroj
a přivítají proto výhodnou nabídku základního modelu tiskárny, k němuž budou
podle svých výkonových i finančních potřeb přikupovat další podavače
dokumentů, finishery apod. Rozhodnutí o nákupu však ovlivňují i další faktory.
Pokud jsou zaměstnanci firmy rozmístěni v různých kancelářích několikapatrové
budovy nebo mají k tiskárně příliš daleko, pak přechod k jedinému výkonnému
produktu zřejmě neocení. Nákup společného zařízení do takového prostředí sice
výrazně uspoří reálné i odvozené provozní náklady (přece nebudu tisknout každý
papír, když pro něj musím chodit tak daleko), negativně se však může odrazit
na snížení produktivity práce (cesta k tiskárně a zpět nemusí být daleká, ale
kolik člověk potká zajímavých lidí, s nimiž si má co říct...).

Kdo potřebuje výkon?
Nabídka právě testovaných zařízení směřuje do organizací, které zaměstnávají
20 a více osob, potřebují velký formát i velký objem tisku a mohou tiskárnu
umístit na společné přístupné místo, k němuž mají zaměstnanci relativně stejně
daleko. V některých případech nemusí být splněn předpoklad počtu zaměstnanců,
zejména pokud budou na tiskárně zpracovávány kapacitně rozsáhlé tiskové úlohy.
Nákup výkonného zařízení lze doporučit firmám, které pečlivě sledují celkové
náklady na provoz, protože zpracování dokumentů na těchto tiskárnách je mnohem
ekonomičtější.

Společné rysy
Bez rozdílu každý produkt byl k našemu testu dodán s přesnou českou
dokumentací v papírové i elektronické podobě. Uživatelská či referenční
příručka a průvodce instalací byly zpracovány tak, aby jim snadno porozuměl
uživatel počítače i správce počítačové sítě. Pro každého z uvedené dvojice
jsou samozřejmě určeny rozdílné informace. Uživateli postačí, když se seznámí
s možnostmi ovladačů tiskárny, nainstalovaných ve verzi odpovídající
operačnímu systému. Správce sítě naopak přivítá přesné informace, které mu
pomohou správně konfigurovat tiskárnu při prvním zapojení do sítě a zároveň
jej seznámí s nástroji pro vzdálenou správu. Dávno minulé jsou doby, kdy ke
konfiguraci zařízení sloužil jen ovládací panel s přidruženými tlačítky.
Všechny tiskárny v testu byly vybaveny vestavěným webovým serverem, díky
kterému lze základní parametry nastavit i v prostředí internetové stránky
tiskárny. Jednotlivá zařízení na sebe dokáží v případě problémů s docházejícím
papírem či tonerem upozornit zasláním e-mailu na předvolenou adresu. Vzdálená
kontrola tiskárny v okně internetového prohlížeče je pro jediné zařízení
dostatečná, při sledování většího počtu tiskáren je však lépe využít dodávané
obslužné programy, které údaje o tiskárnách shromažďují v jediné spuštěné
aplikaci. Jednotliví výrobci se již přestali chovat macešsky k cizím značkám,
administrátorské programy tedy dokáží získat základní informace o všech
tiskárnách v počítačové síti a nenutí správce, aby pro kontrolu rozličných
produktů musel spouštět větší počet programů. Do popředí zájmu programových
inženýrů se dostal i prostý uživatel, kterému může být stav tiskárny a průběh
či dokončení tiskové úlohy přehledně zobrazován proměnlivými ikonami v liště
pracovní plochy. Všechny tiskárny svým uživatelům nabízejí funkce
zabezpečeného tisku, při němž jsou data zasílaná z počítače opatřena
identifikačním číslem a k vytištění dojde až po zadání čísla na ovládacím
panelu tiskárny. Ke zprovoznění této funkce však tiskárna zpravidla potřebuje
volitelný pevný disk, případně více instalované operační paměti. Na pevném
disku data samozřejmě zůstanou i po vypnutí tiskárny. Instalovaný pevný disk
přináší i další možnosti využití. Vedle ukládání fontů, maker a tiskových úloh
může sloužit i k zaznamenání průběhu tisku, z něhož administrátor snadno
vypočítá náklady na provoz a rozpočítá je mezi jednotlivé osoby či skupiny.

Průběh testů
Jednotlivé produkty jsme zapojili do počítačové sítě a z počítače Pentium III
500 MHz s operační pamětí 256 MB RAM a IDE pevným diskem 8 GB s 5 400 ot./min
jsme na ně
zasílali naše testovací dokumenty. Jejich skladba byla stejná jako u
předešlých testů zajímala nás rychlost zpracování prvního výtisku u dokumentu
s prostým ASCII textem, tisk dokumentu MS Word s různými fonty a barvami
písma. Sledovali jsme dobu tisku vektorové a rastrové celostránkové grafiky,
počet výtisků zpracovaných za minutu jednostranně i oboustranně, při volbě
formátu A4 a A3. Při zátěžovém testu jsme posílali na tiskárnu dokumenty z
rozličných pracovních stanic a sledovali jsme průběh jejich řazení a
následného zpracování. Provozní závady byly simulovány nedostatečným počtem
tiskových médií, sledovali jsme i chování tiskáren při otevření krytu toneru
a vysunutí zásobníku papíru. Základní technické údaje a naměřené doby tisku
jsou uvedeny v tabulce, která je součástí tohoto článku. Jednotlivé časy byly
počítány od doby zaslání tiskové úlohy do doby výstupu potištěného papíru z
tiskárny. Uváděné provozní náklady byly vypočteny z cen spotřebního materiálu
tak, aby odpovídaly 5% pokrytí strany A4. Pořizovací cena a provozní náklady
jsou uvedeny bez DPH a platí pro modely tiskáren, které byly testovány.
Aktualizace cen byla provedena k datu 20. června 2002. Celkové hodnocení
Přestože celý test byl zpracován jako přehled dostupných produktů, neodpustíme
si komentář, který by vám mohl pomoci při výběru výkonné síťové tiskárny.
Brother HL-3260N jsme chápali jako vstupní zařízení do světa rychlého tisku,
tiskárna sice zákazníka neoslní vysokým měsíčním výkonem, ale překvapí nízkou
pořizovací cenou. Ta se však bude zvyšovat při dokupování duplexního modulu.
Náklady na tisk jsou u tohoto zařízení průměrné. HP LaserJet 9000-DN přinese
uživatelům vysoký výkon, průměrné provozní náklady a velmi vyrovnanou rychlost
prvního výtisku. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena, která však zahrnuje i
doplňkový pevný disk.
Kyocera Mita FS-9500DN stejně jako ostatní zařízení této stáje znepříjemňuje
život konkurenci nízkými provozními náklady. V porovnání výkonu a ceny se
jedná o velmi zajímavý produkt. Ricoh Aficio 4510 sice není úplně
nejrychlejší, ale předvedl se ve vynikajícím světle. Vyvážená pořizovací cena,
vysoký stupeň vybavenosti a nízké provozní náklady zřejmě osloví mnoho
potenciálních zákazníků. Pozornost je však třeba věnovat doporučené průměrné
měsíční zátěži.
Xerox Phaser 5400V MDT lze specifikovat jako zařízení s průměrnou rychlostí
opakování, vysokou kvalitou tisku, nižší pořizovací cenou a bohužel nejvyššími
provozními náklady. Z hlediska kvality zpracování textových dokumentů vyhověly
všechny produkty na výbornou. Vektorovou a rastrovou grafiku nejlépe zvládl
Xerox Phaser 5400V MDT, v dokumentech zpracovaných ostatními tiskárnami je
možné najít drobné chybičky v méně či více viditelném rastru.

Brother HL-3260N
Přehlídku produktů začneme u nejlevnější, ale také nejpomalejší tiskárny v
testu. Brother HL--3260N těsně vyhověl stanoveným kritéeriím našeho
porovnávání, neboť podle výrobce dokáže za minutu vytisknout 32 stran A4. Pro
test nám byl dodán základní produkt, u něhož chyběl duplexní modul pro
oboustranné zpracování dokumentů. Zákazník měl přednost před testem a my jsme
se tedy bez měření duplexního provozu museli obejít. Spokojili jsme se tedy s
výrobkem, který dokáže pracovat s ovladači PCL6, BRScript 3 (firemní
PostScript 3) a zvládne i emulace IBM ProPrinter či Epson FX. Srdcem stroje
je procesor Toshiba TMPR 4995 200 MHz, který je na desce uložen vedle operační
paměti s kapacitou 16 MB, volitelně rozšiřitelnou na 272 MB. S počítačem může
být tiskárna propojena sériovým, paralelním nebo síťovým 10/100 rozhraním. Pro
založení tiskových médií bylo zařízení vybaveno dvojící spodních podavačů
formátu A3 s kapacitou 2x 500 listů, na přední straně byly zásuvky opatřeny
návěstí počtu založených listů. Na horní odkládací plochu tiskárny je možné
zaslat maximálně 500 výtisků.
Mezi volitelné doplňky tiskárny patří další spodní podavače papíru,
víceúčelový zásobník médií, sešívací výstupní modul, duplexní jednotka, pevný
disk či IrDA port. Podporována je i instalace flash paměti. Tiskárna dokáže
pracovat v prostředí Windows 95/98/2000/Me/NT4.0 a Mac OS. Uživatelům je kromě
ovladačů zpřístupněn i e-mail printing vybraných poštovních schránek,
interaktivní nápověda a ovládací program pro rychlé změny konfigurace tisku,
umístěný v liště pracovní plochy Windows. Po kliknutí na ikonu lze snadno
měnit formát, orientaci i zdroj papíru, volit funkce tisku více stránek
dokumentu na 1 výtisk, tisk plakátů, oboustranný a zabezpečený tisk. Pro
administrátory je připraven nástroj vzdálené správy BRAdmin, Storage Manager
pro obsluhu volitelného pevného disku a Network Printer Driver Wizard k
vytvoření jednoduché instalace pro ostatní uživatele. Při testu tiskárna
pracovala v rozlišení 300 a 600 dpi, jiné volby nelze nastavit. Rozsah časů
prvního výtisku se pohyboval od 8,2 do 16,2 sekundy při zpracování dokumentů
formátu A4. Při testu rychlosti opakování jsme naměřili 33,5 strany za minutu,
tiskárna tedy byla rychlejší, než udává výrobce. Na Brother HL-3260N je
poskytována 12měsíční záruka, pořizovací cena byla stanovena na 72 000 Kč.
Náklady na tisk jsme vypočítali na 0,35 Kč při standardním pokrytí 5 %.
Měsíční zatížení tiskárny by nemělo překročit 100 000 výtisků.

HP LaserJet 9000DN
Na opačném konci výkonového spektra stojí tiskárna společnosti
Hewlett-Packard, která za minutu dokáže zpracovat 50 výtisků formátu A4. Šedý
plast ukrývá procesor s frekvencí 300 MHz a 64 MB až 384 MB paměti.
Trojnásobné měsíční zatížení oproti tiskárně Brother, tedy 300 000 výtisků A4,
uživatele jistě potěší. Stejně tak by je mohlo zaujmout rozlišení 600 x 600
dpi, technologií REt vylepšené na třídu 1 200 x 1 200 dpi. Paralelní rozhraní
v provedení Mini je umístěno vedle síťové karty a volného portu k připojení
volitelných doplňků. Tiskárna je dodávána s ovladači pro Windows od verze
3.1x a Mac OS 7.5.5 nebo novější, rozumí si i s platformami IBM OS/2, Unix a
Linux. Po instalaci ovladačů PCL 5e, PCL6 či PostScript Level 3 je operační
systém obohacen i o utilitu Stav úlohy, která monitoruje tiskárnu i průběh a
dokončení tisku. Testovaný produkt byl k našim měřením dodán s dvouzásuvkovým
podavačem na 1 000 listů A3, bočním víceúčelovým podavačem pro 100 archů
formátu A3+ a vestavěným duplexním modulem. Potištěné archy jsou směrovány na
horní 500listový výstup nebo boční odklopnou přihrádku pro 250 výtisků
potiskem nahoru. Široká nabídka volitelných doplňků zahrnuje velkokapacitní
spodní podavač, přihrádkový výstupní podavač s děrováním a sešíváním dokumentu
a rozřazováním jednotlivých tiskových úloh. Grafický displej ovládacího panelu
se směrovými a numerickými tlačítky usnadňují konfiguraci zařízení a jejich
význam vzrůstá při volbě důvěrného tisku, případně opakovaného zpracování
dokumentů uložených na instalovaném pevném disku.
Při testech zařízení hravě dosáhlo výrobcem uváděnou rychlost opakování při
jednostranném tisku dokumentů, oboustranné zpracování úloh je nepatrně
pomalejší. Za minutu dokázala tiskárna zpracovat 24 listů, tedy 48 stran. Časy
prvního výtisku se pohybovaly podle zvolené tiskové úlohy od 8 do 14 sekund.
Volby rozlišení umožňují vybírat z nastavení 300, 600 a FastRes 1 200 dpi.
Vypočítané provozní náklady 0,34 Kč na stránku A4 jsou nepatrně lepší než u
předchozího produktu. Pořizovací cena tiskárny HP LaserJet 9000DN byla
ovlivněna instalací pevného disku a dosáhla hodnoty 190 557 Kč.

Kyocera Mita FS-9500DN
Důstojným soupeřem tiskárně HP byla Kyocera Mita FS-9500DN, která se může
pyšnit stejnou rychlostí opakování a velmi podobnou výbavou. Výtisk 50 stran
A4 za minutu nebo 26 stran formátu A3 za minutu je pro toto zařízení hračkou,
počet 300 000 výtisků A4 za měsíc jistě potenciálního kupce zaujme. Svým
pracovním rozlišením 1 800 x 600 dpi (s vyhlazováním až 2 400 x 600 dpi)
převyšuje tiskárna většinu ostatních zařízení v našem testu. Přestože v
tiskárně je instalován procesor PowerPC 750CX 400 MHz a 64 (volitelně 288) MB
paměti, zanechalo vysoké rozlišení stopy na delší době tisku některých úloh.
Pro připojení počítačů tiskárna využívá rozhraní Centronics IEEE 1284,
sériový port RS-232 a síťovou zásuvku 10/100. V jejich blízkosti se nachází
pozice pro zasunutí CompactFlash karty, na níž je možné nahrávat písma, loga,
makra atd. Spodní podavače s celkovou kapacitou 1 000 listů A3 nebo A4
doplňuje výklopný víceúčelový zásobník pro dalších 200 listů. Modul pro
oboustranný tisk dokumentů byl zabudován v levé stěně výrobku a svou
konstrukcí ovlivnil rychlost dvoustranného tisku. Během otáčení listů je
potištěný materiál částečně vysunován nad výstupní podavač a poté vtahován
zpět do tiskárny pro potisk druhé strany. Dostává se tím do výstupní dráhy
dokončených dokumentů a rychlost opakování tak klesá na 17 listů, tj. 34 stran
A4 za minutu.
Ovládací panel s alfanumerickým displejem a tlačítky je umístěn na konzoli v
levé horní části produktu. Tiskárna pracuje v režimech PCL6, KPDL3 (firemní
PostScript 3), LinePrinter, IBM ProPrinter XE24E, Epson LQ 850, Diablo 630 a
KC-GL. Ovladače tisku jsou připraveny pro Windows 95 a vyšší, instalační disk
kromě nich obsahuje také program Kyocera Print Monitor pro rychlé zobrazení
stavu tiskárny a KM-NET Viewer pro její dálkovou správu. Ve zpracování prvního
výtisku nemá Kyocera Mita FS--9500DN velké rezervy v nejnižší kvalitě dokáže
potisknout jeden list papíru za 5 sekund, ve standardním nastavení opustí
výtisk tiskárnu za 9,5 sekundy. Maximální kvalita a výtisk celostránkové
vektorové grafiky trvá necelých 12 sekund, u rastrové fotografie se čas
protáhne na 24 sekund. Provozní náklady 0,14 Kč jsou velmi nízké, prodejce do
nich však promítá jen cenu toneru a nezapočítává opotřebení tiskového válce s
životností 500 000 výtisků. Rozpočtení všech výměnných dílů náklady na tisk
zvýší na 0,19 Kč na stranu A4 v 5% pokrytí. Pořizovací cena testovaného
výrobku byla stanovena na 140 000 Kč.

Ricoh Aficio 4510
Velmi dobře vybaveným strojem v testu byl Ricoh Aficio 4510. Základní model
tiskárny s procesorem RM7000A 300 MHz a pamětí 64 (volitelně 320) MB byl
vybaven také pevným diskem a doplňkovými zásobníky papíru. Pro založení
tiskových médií tak byly připraveny zásuvky s kapacitou 2 000 listů A3,
rozšířené o boční podavač na 50 archů vyšší gramáže. Díky duplexnímu modulu
navíc tiskárna zvládla i oboustranný potisk papíru. Ricoh Aficio 4510 je
zákazníkovi dodáván s ovladači PCL5e, PCL 6, Adobe PostScript 3 a vlastním
ovladačem RPCS. Firemní RPCS je optimalizovaný ovladač Windows GDI, díky němuž
tiskárna dokáže první výtisky zpracovat rychleji než s jazyky PCL či PS. Jeho
předností je snadná konfigurovatelnost, vytváření vlastních nastavení,
ukládaných pod přehledné, snadno pochopitelné ikony a podpora zajímavých
tiskových funkcí. Mezi ně patří nejen běžné zpracování dokumentů do různých
brožur, kombinace různých tiskových médií či plakátový tisk, ale také tzv.
Jobbinding, díky kterému mohou uživatelé spojovat soubory z různých aplikací
MS Office a tisknout je jako jednu úlohu.
Administrátoři ocení dobře zpracovaný software SmartNetMonitor s automatickým
zasíláním zpráv o stavu tiskárny, nebo se mohou spolehnout na interaktivní
webovou stránku tiskárny.
Ricoh Aficio 4510 nabízí tisk v režimech 300 a 600 dpi. Výrobce přitom uvádí,
že kvalita tisku je srovnatelná s třídou 1 200, tedy 600 dpi s vyhlazováním.
Po testu kvality se s tímto názorem mohu ztotožnit. Výhodou rozlišení 600 dpi
je rychlý tisk jednotlivých úloh, který v prvním výtisku zaměstnal tiskárnu na
6,2 až 11 sekund. V případě testované tiskárny je svižný první výtisk
doprovázen i rychlým opakováním 45 stran A4 nebo 26 stran A3 za minutu. V
případě, že se rozhodnete tisknout na formát A4 podélně, bude se rychlost
opakování pohybovat na hranici 38 stran za minutu. Obsazení zásuvek podavače
papírem A4 v rozdílné orientaci přispěje k jednoduchému rozřazování
jednotlivých tiskových úloh. S oboustranným tiskem plnou rychlostí tiskového
stroje neměla tiskárna žádné problémy.
Plně vybavený Ricoh Aficio 4510 překvapil pořizovací cenou 188 780 Kč i velmi
nízkými náklady na provoz. Po rozpočítání ceny toneru, developeru a obrazového
válce jsme pro 5% potisk stránky A4 dospěli k částce 0,17 Kč. Tiskárna dokáže
zpracovat maximálně 250 000 výtisků měsíčně, v běžném provozu se však počítá
s průměrnou měsíční zátěží 35-50 tisíc výtisků.

Xerox Phaser 5400V MDT
Abecedně posledním testovaným produktem byla celkem nová tiskárna společnosti
Xerox. Při diskusi o testech nám byl nabídnut i typ Xerox DocuPrint 4525, s
ním jsme vás však seznámili již v loňském roce a proto jsme si vyžádali model
o něco pomalejší, ale také levnější. Xerox Phaser 5400V MDT se svým
konstrukčním řešením odlišuje od ostatních testovaných zařízení. Poměrně
lehká a nepříliš rozměrná tiskárna bez zasunutého druhého spodního podavače
nenaznačuje, že by zvládla tisk na formát A3. Teprve s vyčnívající
velkoformátovou zásuvkou tiskových médií nebo při vyklopení předního
víceúčelového zásobníku si uživatel uvědomí, že podpora formátu A3 či A3+ je
zcela bezproblémová. Standardních 1 050 listů ve vstupních podavačích a 500
výtisků na horním výstupu je možné volitelně rozšířit dalšími zásuvkami
spodního podavače. Duplexní modul byl zabudován přímo v tiskárně. Xerox Phaser
5400V MDT je řízen procesorem PowerPC 740 266 MHz, na základní desce jej
doprovází i 32-192 MB operační paměti. S rychlostí opakování 40 stran A4 za
minutu nebo polovičním počtem stran A3 ve stejném časovém úseku se tiskárna
řadí k průměrně rychlým zařízením našeho testu.
Hardwarové rozlišení 1 200 x 1 200 dpi přispívá k vysoké kvalitě zpracovaných
dokumentů, ale svou daň platí zejména při tisku velkoplošných rastrových
snímků. Pracovní výkon 200 000 výtisků měsíčně najde uplatnění v náročnějších
kancelářských provozech. Tiskárna je připravena pro práci v prostředí Windows
95/98/NT/4.0/2000/Me/XP, Red Hat Linux 6.0 nebo vyšší a Mac OS 8.6 nebo
novější. Kromě emulací PCL5e, PCL6 a Adobe PostScript 3 se Phaser 5400
nezalekne ani režimů IBM ProPrinter či Epson. Pro vzdálenou konfiguraci a
správu je možné využít program CentreWare či vestavěný webserver. Za příplatek
lze dokoupit pevný disk a využít funkcí zabezpečeného tisku dokumentů i
přehledného seznamu zpracovaných úloh pro rozúčtování nákladů mezi jednotlivé
pracovníky či skupiny. Xerox Phaser 5400V MDT pracuje v režimech 300, 600 či
1 200 dpi hardwarově. Nejrychlejší tisk jsme dosáhli s ovladači PCL 5e,
případně s využitím PostScriptu běžné dokumenty A4 tiskárna zpracovala za
6,5-13,6 sekund. Vysoké pracovní rozlišení v ovladači PCL6 ovlivnilo dobu
zpracování rastrové fotografie na formát A4, neboť na výtisk jsme čekali 54
sekund. Provozní náklady ve výši 0,48 Kč na stranu A4 při standardním 5%
pokrytí byly v našem testu nejvyšší, pořizovací cena 105 940 Kč je naopak
poměrně nízká.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.