Sjednocený výběr mýtného

Iniciativa MEDIA (Management of EFC DSRC Interoperability in Alpine Region), vytvořená pro podporu interoperability mýtnýc...


Iniciativa MEDIA (Management of EFC DSRC Interoperability in Alpine Region),
vytvořená pro podporu interoperability mýtných systémů pěti alpských zemí
(Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Francie a Slovinsko), chce do poloviny roku 2006
zavést pro své zákazníky výrazné zjednodušení administrativy s mýtným spojené.
Nová služba, která má podle předkladatelů usnadnit placení mýtného, spočívá v
tom, že dopravce uzavře smlouvu pouze s jedním ze smluvních provozovatelů mýta
ze zúčastněných zemí a do svého vozu nainstaluje společné palubní zařízení.
Měsíčně pak bude dostávat jediné zúčtování plateb s jediným platebním dokladem,
jež bude pokrývat mýtné poplatky realizované ve smluvních zemích.
Iniciativa je otevřená (podmínkou je přijmutí mikrovlnné technologie DSRC pro
výběr mýta), takže pokud například Česká republika zmíněnou metodu přijme, může
se do tohoto projektu rovněž zapojit.
Do této doby vzájemná mezistátní interoperabilita vybírání mýtného v Evropě v
podstatě neexistovala. Evropská směrnice 2004/52/ER však v případě těžkých
automobilů vyžaduje interoperabilitu výběru mýtného nejpozději od roku 2009.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.