Skandál: THsystem vs. THsystém

Spor uvnitř firmy TH\system, a. s., se v posledních dnech rozhořel naplno. Hraje se přitom především o důvěru obchodn...


Spor uvnitř firmy THsystem, a. s., se v posledních dnech rozhořel naplno.
Hraje se přitom především o důvěru obchodních partnerů. Na scéně jsou v
současné době dvě zájmové skupiny kolem pánů Petra Břízy a Hynka Tyla.
Obě skupiny vedou spor u Krajského obchodního soudu v Ostravě ve věci návrhu na
zápis změn v obchodním rejstříku u společnosti THsystem, a. s. Tento návrh byl
soudu doručen 21. 12. 1999 a jeho podstatou je výmaz dřívějšího představenstva
společnosti THsystem vedeného Hynkem Tylem z obchodního rejstříku a jeho
nahrazení novým představenstvem vedeným Petrem Břízou. Břízova strana tvrdí, že
k výměně představenstva došlo na základě rozhodnutí zplnomocněného zástupce
americké společnosti CHS Elecronics, která je jediným akcionářem společnosti
THsystem, a. s. Tylova strana toto rozhodnutí zpochybňuje a současně
zpochybňuje také vlastnický vztah CHS vůči společnosti THsystem. Zároveň bylo
v této souvislosti podáno trestní oznámení na Petra Břízu.
Již v průběhu minulého roku se podle Petra Břízy pokusila Tylova strana převést
obchodní aktivity THsystem, a. s., na firmu THsystem Czech, spol. s r. o.
Podle zápisu v internetové verzi obchodního rejstříku došlo 29. 12. 1999 u
firmy THsystem Czech, spol. s r. o., jejímž jednatelem je Hynek Tyl, ke změně
vlastníka původního vlastníka THsystem, a. s., vystřídala ostravská společnost
eD system a. s., (do jejího impéria nyní patří také společnost DNS s. r. o.).
Tento postup považuje Břízova strana za nelegální, a podala proto trestní
oznámení na členy původního Tylova představenstva společnosti THsystem, pány
Hynka Tyla, Josefa Tyla a Pavla Popiolka.
Bitva, kterou obě skupiny vedou o vazby na dodavatele a odběratele (dealery),
se v současné době vyhrotila a vyvřela na povrch díky dopisům, které obě
znesvářené strany rozeslaly svým obchodním partnerům. Další vývoj v této kauze
je nyní v rukou orgánů činných v trestním řízení a v neposlední řadě také v
rukou obchodních partnerů původního THsystemu.
0 0293 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.