Škoda bude používat BAAN

Jak jsme před časem informovali, Škoda Plzeň podepsala smlouvu o implementaci informačního systému BAAN IV na hardwarov...


Jak jsme před časem informovali, Škoda Plzeň podepsala smlouvu o implementaci
informačního systému BAAN IV na hardwarové platformě Hewlett--Packard. O tom,
jaký je současný stav informačních technologií v této společnosti a co
předcházelo podpisu smlouvy, jsme si promluvili s ředitelem Škody Plzeň pro
informační soustavu Petrem Frýblem.
CW: Co je součástí zmiňované smlouvy?
Frýbl: Mateřská firma podepsala rámcovou smlouvu o dodávce IS s Baanem a každá
dceřiná společnost si podepisuje vlastní subkontrakty i s dalšími
implementačními partnery. Bylo rozhodnuto, že systém BAAN IV bude nasazen na
hardwarové platformě Hewlett-Packard a dopře-du se také provedl předvýběr
dalších technologií. V té době, na základě dostupných informací, vyšla jako
doporučení jednotlivým společnostem databáze Oracle. Avšak mezitím se
technologie Sybase dostaly na jinou úroveň, přišly s uzamykáním na úrovni řádků
a dalšími novinkami. Dnes je dodáván balík řešení HP, Sybase a Baan, což
zvyšuje záruky úspěšné implementace celého řešení. Pro nás je extrémně
důležité, že tito 3 dodavatelé společně nedělají první projekt a že dokáží
garantovat jeho úspěšnost.
CW: Kdy jste se vlastně rozhodli implementovat informační systém Baan?
Frýbl: Do konce roku 1996 bylo hlavní prioritou zprovoznění ekonomického
systému a výrobním systémem jsme se příliš nezabývali. V roce 1996 se začalo
vážně uvažovat, že se nasadí výrobní systém a už tehdy se jevil Baan jako horký
kandidát. Např. technologie Engineering to order, kterou Baan nabízí, je pro
Škodu velmi důležitá. V té době bylo jasné, že poběží na Sybase, i když tady
existoval např. ten problém s uzamykáním řádků. Smlouva, kterou jsme podepsali
s Baanem, je strategickou rámcovou smlouvou, která deklaruje, že pro Škodu bude
do budoucna výrobním a logistickým systémem Baan. A protože máme zkušenosti s
financováním ze strany HP, nakupujeme jejich hardware.
CW: Jaké databázové prostředí využíváte ve stávajících systémech?
Frýbl: Dnes nám běží na Sybase systém SMARTStream, který je klíčovým systémem
pro oblast financí a víme, že oba systémy budou úzce provázány, protože nejde
dělat výrobu a logistiku bez účetnictví. SMARTStream je zatím implementován u
17 společností a postupně ho budeme dodávat do dalších. Škoda má implementovánu
i databázi Oracle, ale jedná se spíše o menší podniky. Některé další
implementace, které se nyní rozbíhají Machinery a Těžké strojírentství, se
začínají také dělat na Oraclu.
Avšak velké podniky jako Jaderné strojírenství, Energo, ETD, Turbíny a další
budou teprve Baan nasazovat a tady předpokládáme, že budou pečlivě zváženy obě
nabídky.
8 1932 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.