ŠkoFIN bez rizika

SAS Institute uvedl do provozu systém pro oblasti controllingu a řízení rizik ve společnosti ŠkoFIN. Systém umožňuje t...


SAS Institute uvedl do provozu systém pro oblasti controllingu a řízení rizik
ve společnosti ŠkoFIN. Systém umožňuje takřka jediným kliknutím myši zobrazit a
analyzovat data o zákaznících podle nejrůznějších kritérií.
Realizované řešení se skládá z několika datamartů datamartu informací o
kontraktu, o dealerovi nebo datamartu splátkového kalendáře. Jednotlivé
datamarty jsou realizovány pomocí SAS/ /MDDB Serveru a aplikační vrstva je
postavena na modulu SAS/EIS.
Management ŠkoFINu může nyní analyzovat data podle nejrůznějších hledisek např.
podle druhu auta, podle zákazníka, zda byl prodej uskutečněn standardně nebo v
rámci speciálních prodejních akcí atd. Zajímavá je doba realizace projektu,
která od definování požadavků na systém až po implementaci a testování, trvala
pouze 3 měsíce.
V březnu byla zahájena další etapa, zahrnující aplikace pro řízení vztahů se
zákazníky (CRM) pro protřeby marketingu a aplikaci pro provozní oddělení. V
této fázi začal ŠkoFIN také s budováním celopodnikového datového skladu, jehož
součástí budou jednotlivé datamarty.
9 0913 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.