Školení i poradenství

Za podpory společnosti Microsoft došlo k otevření dvou nových regionálních technologických i školicích center v Prad...


Za podpory společnosti Microsoft došlo k otevření dvou nových regionálních
technologických i školicích center v Pradubicích a v Ústí nad Labem.
Firma CDL v Ústí nad Labem vybudovala technologické středisko iCentrum ve
spolupráci se společnostmi Microsoft a Compaq. Cílem centra je pomáhat při
řešení otázek spojených s přechodem na platformu operačních systémů MS Windows
2000 provozovaných na technologiích Compaq. Většina služeb iCentra je zdarma.
Definovaný cílový trh iCentra tvoří firmy, pro které má smysl přejít ze starší
nebo jiné platformy na novou. Středisko iCentrum má zhruba 1 200 potenciálních
abonentů v tzv. spádové dojezdové vzdálenosti, od Karlových Varů až po Semily.
Za podpory společnosti Microsoft v Pardubicích otevřela společné školicí a
vzdělávací centrum firma C-Systems/Oskar. Na projektu se podílí také instituce
ze sféry školství, konkrétně SPŠE a VOŠ Pardubice. Školicí a vzdělávací centrum
je držitelem mezinárodního certifikátu pro školicí centra Microsoft CTEC a
akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro výuku v
rekvalifikačních kurzech. Struktura nabídky školicího centra odpovídá potřebám
nejen úřadů státní správy a samosprávy, ale i firem. Nabídka je dále doplněna o
kurzy v rámci programu ECDL (European Computer Driving Licence), který se stává
mezinárodně uznávaným standardem počítačové vzdělanosti v rámci EU.
1 0297 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.