Skončit na půli cesty se nevyplácí

Co vede firmy k vytvoření intranetového portálu? Zatím se bohužel většinou jedná jen o potřebu sladit přístup k rů...


Co vede firmy k vytvoření intranetového portálu?
Zatím se bohužel většinou jedná jen o potřebu sladit přístup k různým firemním
aplikacím a zajistit něco jako centrální místo pro zveřejňování a archivaci
směrnic, oznámení apod. Řada firem má však jen základní představu o tom, co vše
by jim řešení intranetového portálu mohlo přinést. Tuší, že je to dobrá a
prospěšná věc, ale hodně záleží na tom, jak jej postavit a hlavně jak jej uvést
v život, aby se investice vrátila.
Intranetový portál by měl firmě přinést kompetitivní výhody. Přesto tomu ve
firmách zdaleka tak není...
Existují firmy, jejichž srdcem je právě intranetový portál a které si bez něj
již svou činnost ani nedovedou představit. U těch ostatních bych stávající
snažení přirovnal spíše k nástěnce na chodbě. Někdo si ji stloukl sám doma na
koleně, jiný k ní použil materiály z kosmického výzkumu. Pořád je to ale jen
pasivní nástěnka ve stylu "vytiskni, vystřihni a připíchni". Jak všichni víme,
osudem takových nástěnek je, že nám většinou ještě v létě připomínají aktuality
z loňských Vánoc a rozhodně se nedá mluvit o důvěryhodném zdroji aktuálních
informací. Uživatelé ale potřebují kvalitní nástroj, na který se mohou kdykoliv
s důvěrou obrátit pro získání nejaktuálnějších informací. Jakousi podnikovou
studnici vědění a základní pracovní prostředí, které se neustále rozvíjí a
zlepšuje podle potřeb uživatelů a organizace. Dnešní intranetové portály
pokrývají jen základní potřeby, jejich potenciál je však mnohem vyšší. Co je
tedy podle vás základem úspěšného podnikového intranetu? A na co by si měla dát
firma při jeho budování pozor?
Jakákoliv snaha o kompetitivní výhodu je vysoce strategickou věcí, která
vyžaduje silnou manažerskou podporu. Intranetový portál není výjimkou. Je to
klíčové rozhodnutí a krok za krokem uplatňovaná priorita top managementu.
Důležité je si uvědomit, proč a pro koho intranetový portál děláme, jaký je
jeho cíl a co nám přinese. Cílem organizace je dosáhnout alchymické substance
"neviditelného intranetu", kdy intranet pro své uživatele není překážkou, ale
orákulem v rukou managementu. Tento stav nazýváme portálem nové generace, která
se od té předchozí kromě technologického základu liší hlavně důraznou orientací
na lidi, jeho uživatele a vytyčené cíle.
Z technologického hlediska již není nová generace portálů postavena na
"dětských hračkách", ale na otevřených a škálovatelných podnikových
standardech, které umožňují snadnější integraci s firemní infrastrukturou a
další rozšiřování v plnohodnotné Enterprise Content Management (ECM) řešení.
Jaké jsou výhody portálu nové generace a v čem se liší od klasického
podnikového intranetu?
Intranetový portál nové generace není jen jednou z řady různých aplikací
tvořících podnikový informační systém, je to pro uživatele ten hlavní
informační systém, za nímž jsou díky "bezešvé" integraci teprve ukryty ostatní
aplikace a data. Je to intuitivně ovladatelné okno do všech relevantních
informačních systémů a zdrojů, ať již v rámci firmy nebo mimo ni. Nová generace
intranetových portálů se neliší jen v použité technologii a architektuře, která
umožňuje informacím volný pohyb v rámci organizace, aniž by je bylo nutné na
jiném místě opakovaně zadávat, jako je tomu u již zmíněné nástěnky. Obsah
intranetového portálu nové generace je tak plněn sám od sebe a jakákoliv
informace mimo něj, např. vytištěná směrnice, se tak již stává starou a tudíž i
nedůvěryhodnou. Hlavní a tou nejdůležitější změnou je však striktní uplatňování
zásady "od technologie k lidem".
Jak vlastně vidíte vývoj samotného intranetu?
V souvislosti s intranetovými portály se začínají prosazovat pojmy jako
informační architektura, ergonomie a disciplína zvaná interaction design, která
se zabývá interakcí mezi člověkem a nástrojem. S uplatňováním těchto principů
byly vyvinuty i speciální metodiky pro realizaci intranetových projektů, ve
kterých samotná technická část řešení zabírá jen menší část projektu. Tím
nechci říct, že by snad na technologii a její aplikaci nezáleželo. Důraz se
však klade na analýzu a interní marketing toho, jak učinit systém pro uživatele
nepostradatelným.
Naše společnost např. za posledních šest let rozpracovala zahraniční metodiku
cestovní mapy intranetu a přizpůsobila ji českým podmínkám. Změnili jsme
dosavadní postup vedení intranetových projektů, čímž se nám podařilo do
projektu lépe angažovat budoucí uživatele a snížit tak rizikovost jeho
zavedení. Budoucnost podnikových intranetů spočívá v dokonalé integraci všech
relevantních zdrojů a přeorientování priorit z technologií na lidi, kterým
slouží.(lev) 6 1344
Qbizm technologies
je dodavatelem informačních technologií v oblasti integrace a e-business
strategií se zaměřením na řešení firemních intranetů a portálových řešení nové
generace.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.