Skoncujte s nadváhou

Co má společného prezentace vaší firmy s večírkem s videoprojekcí pro skupinku přátel? Správně, všude spousty jí...


Co má společného prezentace vaší firmy s večírkem s videoprojekcí pro skupinku
přátel? Správně, všude spousty jídla a pití! Co je však důležité nyní: je dobré
mít pro takový případ po ruce projektor. Ale uvědomme si, že mít ještě před
několika lety datový projektor "po ruce", nebylo vůbec jednoduché a pro jejich
přemístění bylo třeba vynakládat poměrně značné fyzické úsilí. Dnes je ale
situace jiná a stále významnějším faktorem se stává váha těchto přístrojů.
Právě podle váhy, která ovlivňuje jejich mobilitu, je možné datové projektory
rozdělit do tří kategorií: osobní, mobilní a konferenční přístroje, přičemž
faktor váhy má v tomto výčtu vzestupnou tendenci. Nás nyní bude zajímat skupina
první, tedy osobní datové projektory, určené zejména pro využití "v terénu",
obvykle ve spojení s notebookem.
Důraz je kladen na přenosnost a jednoduchost použití (instalace, nastavení
parametrů...). Váha zde hraje roli primární, a to logicky na úkor ostatních
charakteristik. Pohybuje se zde většinou pod 4 kg, u těch nejlehčích je i menší
než 3 kg. Ovšem je nutno dodat, že ani další parametry už dnes příliš
nezaostávají za výkonnějšími modely.
Společnou charakteristikou projektorů, které si nyní stručně představíme, bude
jejich plné rozlišení. To je u všech 1 024 x 768 pixelů (XGA), čímž se
vyrovnají výkonnějším výrobkům ze třídy mobilních projektorů.
Začneme u LCD datového projektoru Sony VPL-PX1, jehož váha činí 4 kg. Disponuje
světelným výkonem 1 000 ANSI lm, což je pro tuto třídu dost. K zobrazování
slouží 3 TFT 0,9" mikročočky. Funkcí mikročoček je zúžení světelného paprsku
tak, aby procházel pouze tou plochou LCD pixelu, která propouští světlo, které
se takto neztrácí na rozhraních mezi obrazovými body, ani na nepropustných
řídicích tranzistorech.
Digitální zpracování světla
Společným znakem dalších dvou zástupců je lepší technologie zobrazení
označovaná DLP (Digital Light Processing). Signál je v projektoru zpracováván
plně digitálně, což má zajisté na výslednou kvalitu pozitivní vliv. Nelze navíc
opomenout, že použitím grafické karty s digitálním výstupním rozhraním (DVI)
dojde k dalšímu růstu kvality, neboť se vyhnete zbytečné dvojí konverzi signálu
z digitálního na analogový a zpět (analogicky jako u monitorů, viz CW 3/2000).
Technologie DLP využívá k zobrazení tzv. DMD čipy (Digital Micromirror Device)
obsahující velké množství mikroskopických zrcátek. Projektory využívají 1-3
tyto čipy, přičemž jednočipové patří k těm nejmenším na současném trhu, zatímco
trojčipové se řadí na vrchol projekční techniky.
Právě následující 2 modely můžeme zařadit k těm skutečně nejmenším, které na
současném trhu naleznete. Jsou jimi InFocus LP 330 a Compaq MP1600. Jejich váhy
jsou po řadě 2,2 a 1,9 kg. Jejich světelný výkon je pak samozřejmě menší (650 a
600 ANSI lm), avšak důležitá je zde maximální mobilita. Cena prvně jmenovaného
je cca 5 800, druhého 4 500 dolarů.
0 0327 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.