Skrytá zákoutí webhostingu

Výběr webhostingové služby neznamená pro jejího budoucího uživatele nijak snadné rozhodování ve hře je totiž velk...


Výběr webhostingové služby neznamená pro jejího budoucího uživatele nijak
snadné rozhodování ve hře je totiž velké množství parametrů, které je třeba
obezřetně posuzovat s ohledem na stanovené požadavky, a navíc srovnávání
zdánlivě podobných služeb různých poskytovatelů nemusí vyznít zcela
jednoznačně. Jak se často ukáže, zdánlivě podobné služby se srovnatelnými
parametry mohou svému uživateli nakonec přinést zcela odlišnou úroveň kvality,
která se může, ale na první pohled také nemusí odrážet v jejich cenách.
Důležitým faktorem je také přidaná hodnota některých poskytovatelů, která může
jejich nabídku učinit jedinečnou a zajímavou. Na co si tedy dát při výběru
webhostingových služeb pozor?
Provoz webhostingu znamená pro webhostera udržování a chod mnoha rozličných
systémů a služeb, které ale pro samotnou službu zákazníkům paradoxně znamenají
omezení. Jde zejména o kapacitu používaných zařízení, jejich výkon, rychlost
připojení, jeho kvalitu, kvalitu správy či monitoringu, možnost rychlého zásahu
nebo například opravy zařízení. Podobných limitních faktorů se najde mnoho a
právě od nich se odvíjejí skutečná omezení webhostingového provozu, jimiž se
však webhosteři často příliš nechlubí. A přitom by jimi zákazníci mohli být
leckdy nemile překvapeni.
Jak to chodí...
Začněme u příkladu pomyslné "one-man hostingové společnosti", kde administrátor
připojí server do serverového centra, naprogramuje si systém pro správu,
vytvoří stránky a rozjede business. Zákazník okouzlený cenou (a většinou i
nabízenou kapacitou) si, často bez dalších informací o službě, hosting objedná.
Časem se objeví výpadky, občas delší, občas kratší, někdy server neodpovídá,
jak má, a protože i zákaznickým webům se jistě daří stále lépe (což se projeví
vyšší návštěvností) a tím jejich business roste, výpadky bolí stále více.
Pohledem do zákulisí bychom zjistili, že server už dávno svým výkonem nestačí,
na pořízení nového nejsou (při poplatcích 20 Kč měsíčně za jeden virtuální
server) peníze, navíc může pro překročení datových limitů připojení hrozit i
úplné odpojení serveru od sítě.
Dovolím si tvrdit, že limity jsou zde úplně jasné, ačkoliv v okamžiku
objednávky hostingu si jen těžko ověříte, že vše běží na jediném serveru, o
nějž se stará jediný správce, nebo že server je připojen na neznámou síť se
stovkou dalších strojů.
V tomto případě jsou tedy zjevné výhody nabídek větších hostingových firem,
které jistě mají lepší zázemí, pracuje v nich více administrátorů, ve skladu
jistě mají náhradní servery, a pravděpodobně využívají i vlastní síť. Prostor a
výkon serveru bude nejspíše také trochu jinak zaplacen.
Základní parametry
Při objednávce webhostingu u zavedených společností budou často k dispozici i
informace o skrytých omezeních, jako je např. maximální objem přenosu dat pro
váš server, rychlost připojení serveru (v lepším případě rozdělená na připojení
do peeringového uzlu NIX což je český uzel poskytovatelů internetu, a do
zahraničí tedy do tzv. tranzitu), garantovaná doba odezvy podpory či její
provozní doba. Je jisté, že zveřejnění "vnitřních" informací je velký krok
vpřed a ještě třeba před deseti lety by se něco takového nedalo vůbec očekávat.
Shrňme si tedy alespoň základní parametry, které by měl váš hosting splňovat.
Za minimální hodnotu rychlosti připojení serveru do sítě dnes považujeme 100
Mb/s, standardem je 1 Gb/s. Potřebný prostor na disku je závislý na povaze
vašeho internetového projektu, běžně je však nabízen 1 GB a více. Podpora
databází zpravidla zahrnuje MySQL, PostgreSQL a MS SQL. Pokud technická podpora
nezačne řešit váš dotaz do 24 hodin, měli byste dát patřičně najevo svou
nespokojenost.
Nejdůležitější omezení
Omezení vyplývají především z fyzických možností realizace služeb, tedy z
konfigurace serveru, jeho připojení či nastavení a z parametrů sítě. Zvláště
konfigurace serveru je často citelným faktorem, neboť tou je dán maximální
výkon procesorů, velikost a rychlosti disků i paměti. Dnešní webhostingová
řešení jsou zpravidla stavěna na výkonných procesorech serverové třídy, tedy
Intel Xeon nebo AMD Opteron.
Mezi nejpodstatnější omezení patří jistě samotná zátěž generovaná virtuálním
serverem, nejde však o příliš dobře měřitelnou jednotku. Asi jen těžko si
můžeme představit, že někdo zakoupí webhosting, u něhož bude napsáno: 3 GB
prostoru, neomezený přenos dat, 2 hodiny procesorového času.
Samotný procesorový čas věnovaný vašemu serveru se nedá v běžných podmínkách
předem stanovit. Je však jisté, že procesor, potažmo výkon serveru, je
významným limitem pro hostingovou službu, neboť zpracovává potřebný kód a
určuje tak dobu odezvy stránek. Jsou-li vaše stránky pomalé, pak jsou v
podstatě dvě možnosti. Buď je máte špatně napsané, nebo to procesor nestíhá.
Řešením může být přechod na rychlejší server, optimalizace webových stránek
nebo pořízení vlastního serveru, o který se s nikým nebudete dělit. Právě třetí
z uvedených řešení dnes bývá hodně časté, protože věříte-li v kvalitu
poskytovatele, znamená to úplnou nezávislost na ukázněnosti ostatních zákazníků
a dává to prostor pro skutečně unikátní nastavení služeb dle vašich potřeb.
Někdy je trochu zvláštně zaměňován čas procesoru za maximální množství
přenesených dat. Tato veličina je pak používána pro zjištění serverů
generujících nadměrnou zátěž a jejich případné omezení. Poskytovatelé tím
patrně sledují nutnost vysoké rychlosti připojení serveru, což je dnes však již
trochu irelevantní. V oblasti připojení serveru se jen málokdy setkáte s 10Mb
spojením, běžný standard je 100Mb spojení, v lepším případě i 1Gb. Pokud si
spočítáte, kolik za měsíc přetáhnete v jednom směru přes 100Mb spojení,
zjistíte, že jde o cca 30 TB dat (v MB 100 x x 3 600 x 24 x 30 ? 8 = 32 400
000). Pro přenos takového množství dat byste na stránkách museli nabízet ke
stažení poslední hity populární hudby či ještě nevydané filmy. Takové věci na
běžné hostingové stránky přirozeně nepatří a pomineme-li, že půjde
pravděpodobně o porušování autorského zákona, bývají pro tyto velkokapacitní
downloady zřizovány speciální servery, u kterých najdete i jiné smluvní
podmínky. Obecně lze tedy říci, že stanovení maximálního datového přenosu je
spíše ochranou před stahováním velkých datových souborů a pro běžné stránky
nebude mít velký význam. Uveďme ještě jeden modelový příklad měsíční limit 200
GB. Mají-li vaše stránky průměrnou velikost 50 KB, což je nadprůměr, znamená
tento limit více než 4 miliony stažení měsíčně, přibližně tedy 140 tisíc denně.
Pokud máte stránky s podobnou návštěvností, určitě nepatříte mezi zákazníky pro
obyčejný webhosting!
Lepší hostingové programy nabízejí i bezlimitní přenos dat, levnější pak často
nabídnou limit ve stovkách MB za měsíc, se kterým si pravděpodobně vystačíte.
Dostupné služby
Asi nejméně hmatatelným, nicméně velmi reálným omezením je garantovaná
dostupnost služeb. Jde o procentuální hodnotu, kdy je server, resp. služba
dostupná za určitý časový interval. Většinou se setkáte s hodnotami jako 99,8 %
nebo vyššími. Pro představu, 99,8 % za měsíc znamená přípustnou celkovou dobu
výpadku přibližně 1,5 hodiny. Tento ukazatel má ale především dosti virtuální
charakter, u levnějších hostingů se s ním často vůbec nesetkáte. Dražší
programy či poskytovatelé se svojí dostupností chlubí pouze v případě, je-li
čím. Takové hodnoty se pak pohybují třeba okolo 99,99 %. Hodnoty se zde
nezřídka počítají již pouze na počet devítek, kdy například "4 devítky" patří
mezi vynikající výsledek.
Problémem u této hodnoty může být především to, jak je počítána. Většinou jsou
v pravidlech různé výjimky, takže nakonec se do výsledků dostupnosti serveru
započítávají například jen výpadky delší než 5 minut, aby celková procentuální
hodnota provozu serveru v čase byla co nejvyšší. Ovšem pak se tato hodnota
stává velmi netransparentní a ve výsledku je jen málo použitelná.
S dostupností bývají spjaty také tzv. SLA (Service Level Agreemet) což jsou
služby či smlouvy zaručující slevu či vrácení peněz při poklesu dostupnosti
serveru pod určitou hranici. SLA však najdete jen u velmi málo poskytovatelů,
kteří jsou si svojí službou skutečně jistí. U SLA dbejte především na to, aby v
ní byly přesně popsány povinnosti obou stran, výše pokuty, míra dostupnosti a
nejlépe i způsob měření. Rozhodně však platí, že webhoster, který je ochoten
výsledky dostupnosti svých serverů veřejně a transparentně zobrazovat, bude
patřit mezi ty poctivější. Hodnoty jako 99,999 % si na své webové stránky může
napsat každý a asi jen těžko bude v případě dosud nezatíženého a málo
používaného serveru lhát. V reálu se však výpadkům nikdy úplně nevyhnete, a
ačkoliv je možné je minimalizovat a zkrátit, rozhodně je nelze úplně odstranit.
Budoucnost zruší limity
Dnešní webhostingová řešení se snaží zrušit maximum existujících limitů.
Vznikají proto třeba webhostingové farmy, které pracují jako jeden stroj, aby
eliminovaly výpočetní strop jediného serveru. Stále více se také prosazují
oddělená řešení těch skutečně důležitých aplikací. Standardně se oddělují
databázové, e-mailové a webhostingové služby, aby se předešlo kompletnímu pádu,
servery se zdvojují či jinak doplňují, aby se eliminovaly či aspoň výrazně
zkrátily výpadky. Je jisté, že doba půjde směrem k maximální automatizaci
úkonů, servery jsou k této činnosti ostatně předurčené a tak lze čekat, že
budeme nalézat stále více a více možností k nastavení a správě. Někteří
webhosteři již dnes nechávají zákazníkům v mnoha věcech poměrně volnou ruku.
Příkladem může být i jednoduchý soubor .htaccess s povolením zapisovat ReWrite
pravidla (jde o pravidla sloužící k zamaskování skutečně prováděných skriptů,
zlepšuje se tak např. dohledatelnost ve vyhledávačích a v mnoha případech se i
zvyšuje bezpečnost). Ovšem nezapomeňme, že bez kontrolních nástrojů na straně
poskytovatele může libovolný zákazník přijít s pravidly, která server nebude
schopen splnit a může následovat i jeho úplný výpadek. Ačkoliv jde dnes již o
poměrně rozšířený typ služby a nebude problém najít hostera, který taková
nastavení zákazníkům dovolí, vždy bude třeba také trochu slušnosti a
ukázněnosti ze strany zákazníků.
Na co si dát pozor?
Při výběru webhostingu si řádně přečtěte smlouvu a smluvní podmínky. Je také
dobré podívat se do minulosti, pokusit se zjistit, zda neměl webhoster v
minulosti zásadnější problémy s kvalitou služeb atd. Lze totiž předpokládat, že
jsou-li tyto problémy omezení zásadní, některý ze zákazníků se o nich dříve
nebo později někde zmíní a řádně emotivně se o zkušenost s takovým
poskytovatelem webhostingu podělí v nějaké internetové diskusi či blogu. Avšak
vůbec nejlepší je zvednout telefon a zcela otevřeně se na všechny takové limity
přeptat. Dobrého webhostera byste dotazem na některý z popsaných limitů neměli
zaskočit.
Autor je výkonným ředitelem společnosti Ignum.
(wep) 6 1327
David Šimonek, majitel a jednatel, Pipni
K jakému zásadnímu posunu podle vás došlo v oblasti webhostingových služeb v
poslední době?
Z našeho pohledu jde především o prosazení technologie JSP (JavaServer Pages) a
databázového systému Firebird.
Na co zákazníci při výběru služby a poskytovatele nejčastěji zapomínají?
Dosti často se setkáváme s tím, že si uživatelé neuvědomují rozdíl mezi pojmy
doména a hosting.
Petr Komárek, ředitel internetových služeb, Zoner software
K jakému zásadnímu posunu podle vás došlo v oblasti webhostingových služeb v
poslední době?
Zákazníci požadují 100% služby a stále více používají dynamické webové stránky,
k čemuž přispělo i uvedení nových verzí PHP5 a dotNET2. Také bych rád zmínil
zahájení registrace EU domén, které zvedlo mezi lidmi zájem o WWW služby.
Na co zákazníci při výběru služby a poskytovatele nejčastěji zapomínají?
Zákazníci, kteří vybírají webhosting pouze podle ceny, zapomínají na přidané
služby, které by měly být standardně poskytovány. Je to především garance
dostupnosti služeb, kvalitní zákaznická podpora nebo antivirové a antispamové
řešení elektronické pošty. K jakému zásadnímu posunu podle vás došlo v oblasti
webhostingových služeb v poslední době?
Zákazníci požadují 100% služby a stále více používají dynamické webové stránky,
k čemuž přispělo i uvedení nových verzí PHP5 a dotNET2. Také bych rád zmínil
zahájení registrace EU domén, které zvedlo mezi lidmi zájem o WWW služby.
Na co zákazníci při výběru služby a poskytovatele nejčastěji zapomínají?
Zákazníci, kteří vybírají webhosting pouze podle ceny, zapomínají na přidané
služby, které by měly být standardně poskytovány. Je to především garance
dostupnosti služeb, kvalitní zákaznická podpora nebo antivirové a antispamové
řešení elektronické pošty.
Měsíční DiskovýNeomezenýPřipojeníVlastní doménaPodpora PodporaMySQL/Technická
podpora, Poskytovatel Programpoplatekprostorpřenos datk páteřní sítiII. řádu/
aliasyASP/.Net /PHPSSL/MS SQLdohled, zálohováníPlatforma
1WebhostingSlim69 Kč100 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/neNeNe/neAnoLinux
1WebhostingExtra490 Kč4 000 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux
Active 24Super Pakatel39 Kč100 MBAnoAnoAno/neNe/ne/neNeNe/neAnoLinux
Active 24Business2Ę490 Kč10 000 MBAnoAnoAno/anoAno/ne/anoAnoAno/anoAnoLinux
AerohostingRogalo19 Kč10 MBAnoAnoAno/neNe/ne/neNeNe/neAnoWindows
AerohostingRaketa499 Kč4 096 MBAnoAnoAno/anoAno/ano/anoNeAno/neAnoWindows
CoolhostingNormal109 Kč500 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux
CoolhostingProfi459 Kč5 000 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux
Czech On LineWeb Hosting Standard Unix160 Kč50
MBAnoAnoAno/neNe/ne/neNeNe/neAnoLinux
Czech On LineWeb Hosting PRO W2000300 Kč100
MBAnoAnoAno/neAno/ne/anoAnoAno/anoAnoWindows
CzechiaS Start145 Kč2 300 MBAnoAnoAno/neNe/ne/neNeNe/ne AnoLinux
CzechiaA obchodní890 Kč12 900 MBAnoAnoAno/anoAno/ano/anoAnoAno/anoAnoWindows,
Linux
CZ-HostingArtemis17 Kč50 MBAnoAnoAno/neNe/ne/anoNeAno/neAnoLinux
CZ-HostingZeus275 Kč4 000 MBAnoAnoAno/neNe/ne/anoNeAno/neAnoLinux
České webyMinimum65 Kč300 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/anoNeNe/neAnoLinux
České webyMaximum169 Kč5 000 MBAnoAnoAno/anoAno/ano/anoNeAno/neAnoWindows, Linux
IgnumFast150 Kč150 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/anoNeNe/neAnoWindows, Linux
IgnumEnterprise890 Kč2 400 MBAnoAnoAno/anoAno/ano/anoAnoAno/anoAnoWindows, Linux
NethostBasic50 Kč250 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/anoNeNe/neAnoLinux, Free BSD
NethostMax250 Kč2 000 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux, Free BSD
P.E.S. ConsultingPIDIhosting19 Kč300 MBAnoAnoAno/neNe/ne/neNeNe/neAnoWindows
P.E.S. ConsultingEXKLUZIVhosting499 Kč15 000
MBAnoAnoAno/anoAno/ano/anoAnoAno/anoAnoWindows, Linux
PipniFreeZdarma500 MBNe (2 GB)AnoAno/anoNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux
PipniBusiness200 Kč2 000 MBNe (50 GB)AnoAno/anoNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux
Sediss.comStříbrný balíček99 Kč25 MBAnoAnoAno/neNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux
Sediss.comMonster balíček3Ę999 Kč10 000
MBAnoAnoAno/anoNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux
Super HostingPersonal Hosting100 Kč30
MBAnoAnoAno/anoAno/ano/anoNeAno/neAnoWindows, Linux
Super HostingExtra Hosting999 Kč10 000
MBAnoAnoAno/anoAno/ano/anoAnoAno/anoAnoWindows, Linux
Telefónica O2Web Standard149 Kč50 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/neNeNe/neAnoLinux
Telefónica O2Web Plus 10001Ę490 Kč1 000
MBAnoAnoAno/anoAno/ne/anoAnoAno/anoAnoWindows, Linux
Web4UHit100 Kč10 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux
Web4UBusiness790 Kč1 000 MBAnoAnoAno/anoNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux
Webdum.comBudka25 Kč100 MBAnoAnoAno/neNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux
Webdum.comPalác890 Kč10 000 MBAnoAnoAno/neNe/ne/anoAnoAno/neAnoLinux Martin
Kalenda, zakladatel společnosti Nethost
K jakému zásadnímu posunu podle vás došlo v oblasti webhostingových služeb v
poslední době?
Došlo zejména ke krystalizaci a segmentaci trhu, ale také k nesmyslné honbě za
službami, které zákazník v drtivé většině nevyužije nebo dokonce ani využít
nedokáže.
Na co zákazníci při výběru služby a poskytovatele nejčastěji zapomínají?
Zákazníci nejčastěji zapomínají právě na limity a podporované technologie
(různá .exe počítadla apod.) a hnáni různými diskusními fóry trvají na nasazení
pochybných technologií (plug-iny, DLL knihovny, PHP knihovny) na produkčních
webhostingovych strojích pro sdílený hosting. Zapomínají také, že 99 % problémů
je odstranitelných, stačí se zeptat příslušné technické podpory a ne jen
konstatovat "nejede to". Webhosteři zase často zapomínají zdůraznit, jaké má
služba parametry, a sdělit všechna důležitá omezení, která má (maximální
hodnoty a limity, podrobnosti o e-mailu, uploadu souborů atd.).
Roman Dušek, Sales Director, Active 24
K jakému zásadnímu posunu podle vás došlo v oblasti webhostingových služeb v
poslední době?
V zahraničí začínají být populární služby s přidanou hodnotou, například řešení
pro sdílení informací a vnitrofiremní spolupráci, hostované služby pro mobilní
zařízení a podobně. Očekávám, že se tento trend zanedlouho projeví i u nás.
Na co zákazníci při výběru služby a poskytovatele nejčastěji zapomínají?
Zákazníci stále očekávají, že služby na internetu jsou zdarma nebo velmi levné,
a často provozují klíčovou součást svého podnikání na službě poskytované za
nejnižší možnou cenu. Takové služby však obvykle nemají poskytovatelem
garantovanou kvalitu a v případě problémů (které nejsou časté, ale čas od času
mohou nastat) je potom několik uspořených stokorun může přijít draho.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.