Skryté kódy tištěné laserem umožňují vypátrat padělatele

Až příště vytisknete dokument ze své barevné laserové tiskárny, posviťte na něj světlem ze svítilny LED a prohlé...


Až příště vytisknete dokument ze své barevné laserové tiskárny, posviťte na něj
světlem ze svítilny LED a prohlédněte si jej zblízka lupou. Možná uvidíte malé
osamocené žluté tečky, které by bylo možno použít pro vysledování dokumentu
zpět až k vám. Orgány činné v trestním řízení v některých zemích již pomocí
těchto kódů vypátraly padělatele dokumentů.

Podle vyjádření expertů kóduje několik výrobců ve vší tichosti sériová čísla i
výrobní kódy svých barevných laserových tiskáren a kopírek do každého
dokumentu, který tato zařízení vytisknou nebo zkopírují. Vlády různých zemí
včetně například Spojených států nebo Holandska již používají tyto skryté
značky pro odhalování padělatelů.
Peter Crean, výzkumný pracovník z firmy Xerox, říká, že laserové tiskárny,
kopírky a multifunkční zařízení, jako například řada WorkCentre Pro, vyrobené
jeho firmou umisťují sériové číslo každého stroje zakódované malými žlutými
tečkami na každý tiskový výstup. Přibližně milimetr velké tečky se vyskytují na
každých několika centimetrech stránky schované v prostoru mezi vytištěnými
slovy a okraji. "Je to stopa vedoucí zpět k vám, stejně jako poznávací značka
vašeho auta," říká Crean.
Zdroje dobře obeznámené s odvětvím tiskáren upřesňují, že vestavěnou ochranou
je u mnohých tiskáren unikátní číslo tištěné na každou barevnou stránku. Kód
žluté barvy může být vytištěn na řádku tenkou 0,1 milimetru.
"Miniaturní velikost teček, to, že pokrývají méně než jednu tisícinu stránky, a
barevná kombinace žluté na bílé je činí pouhým okem neviditelné," upozorňuje
Crean. Jedním ze způsobů, jak zjistit, zda vaše barevná laserovka umožňuje
tento způsob identifikace, je osvítit stránku modrým LED světlem třeba ze
svítilny v klíčence a pak si ji prohlédnou pod lupou.
Další společností ochotnou v této věci spolupracovat s úřady je i Canon. "Canon
přistupuje k otázce bezpečnosti nesmírně zodpovědně," říká Anna McIntyreová, PR
manažerka Canon Europe. "Protože se Canon domnívá, že včasná prevence je
rozhodující, zabudoval do všech barevných zařízení technologii pro odhalování
padělatelů," dodává otevřeně.
"Canon úzce spolupracuje s příslušnými národními a mezinárodními úřady, aby
zajistil, že možnost zneužití jeho produktů je minimální. Bezpečnost se stává
pro podnikání stále důležitější proto se firma Canon snaží zajistit, aby
všechny její produkty ujišťovaly organizace ve vědomí, že tyto tiskárny a
kopírky mohou být použity pouze pro tvorbu legálních dokumentů," vysvětluje
McIntyreová.

Boj se zločinem
Padělatelé často digitálně naskenují peníze a pak použijí barevné laserové nebo
inkoustové tiskárny pro výrobu falešných bankovek. Stejným způsobem se
falzifikují pasy a další dokumenty.
"Vyšetřovatelé chtějí být schopni rozhodnout, zda falešná bankovka nebo
dokument byl vytvořen určitou značkou a typem tiskárny," říká Edward J. Delp,
profesor elektrotechniky a informatiky na americké Purdue University, kde se
specializovaný tým zabývá problematikou sledování vytištěných dokumentů.
Technologie laserového tisku umožňuje neuvěřitelně snadno padělat peníze a
různé dokumenty. Tečky používané v některých tiskárnách podle Creana ale již po
desetiletí umožňují orgánům spravedlnosti vypátrat a usvědčit padělatele.
Samozřejmě by bylo možné je použít i pro vysledování jakéhokoli běžného
dokumentu zpět k osobě či firmě, která jej vytiskla. Zde ale podle odborníků
zatím nehrozí žádné nebezpečí. Ačkoliv tato technologie existuje již dlouhou
dobu, výrobci tiskáren nebyli nuceni zákazníky o uvedené vlastnosti informovat.
Lorelei Paganová, specialistka na padělání z americké tajné služby, zdůrazňuje
že vláda využívá vložená sériová čísla pouze tehdy, když je upozorněna na
výskyt padělků. "Jediným okamžikem, kdy je tato informace z dokumentů získána,
je případ spáchání trestného činu," dodává.
John Morris, právník Centra pro demokracii a technologii, k tomu říká: "Takový
typ ujišťování mě ve skutečnosti nijak neuklidňuje. Bylo by vhodné, aby
existovala nějaká zákonná regulace." A dodává: "Přinejmenším by o tom měli být
spotřebitelé informováni."

Technické řešení
Ačkoliv se moderní tiskárny liší vnějším provedením, jejich vnitřky zas tolik
odlišné nejsou. Je to díky tomu, že tiskové jednotky vyrábí pouze několik málo
společností, jako například Xerox, Toshiba, Canon či Ricoh. A je to právě
tisková jednotka, která má svoji identitu, a která tedy může být sledována.
Pokud vám tato praxe vadí, máte pravděpodobně smůlu. Rozhodně se podle
odborníků nemá smysl obtěžovat snahou vyřadit kódovací mechanismus
pravděpodobně byste jen poškodili svou tiskárnu.
Crean celé zařízení, které identifikační funkci realizuje, popisuje jako čip
umístěný v tiskárně hned vedle laseru. Ten podle jeho slov vkládá tečky do
dokumentu asi 20 miliardtin sekundy před vlastním tiskem dokumentu.
"Obyčejnou zručností to nepřekonáte," doplňuje Crean.
Ani Crean, ani Pagano nedisponují žádným věrohodným odhadem, kolik laserových
tiskáren, kopírek a multifunkčních zařízení umožňuje sledovat dokumenty, ale
shodně říkají, že jde mezi velkými výrobci o běžnou praxi. "Průmysl nám
(orgánům spravedlnosti) byl mimořádně nápomocný," tvrdí Paganová. Podle
Paganové případy padělatelství dostává v USA na starosti tajná služba, která
prozkoumá dokumenty, určí značku i sériové číslo tiskárny a kontaktuje výrobce.
Někteří výrobci, jako například Xerox, mají databázi zákazníků, a tyto
informace s vládou sdílejí. Také Crean prohlašuje, že Xerox a vláda mají dobré
vztahy. "Vláda USA s námi spolupracuje již dlouho," říká Crean.

Historie
Na rozdíl od inkoustových tiskáren používají laserové tiskárny, faxy a kopírky
pro tisk dokumentů či obrázků na papír laser procházející přes zrcadlo a
soustavu čoček. Tato zařízení stojí od něco málo přes 100 dolarů až do 1 000
dolarů a jsou určena jak pro domácnosti, tak pro firmy.
Crean říká, že Xerox přišel s technologií identifikace před 20 lety, aby
zmírnil obavy, že by jeho barevné kopírky bylo snadné zneužít pro padělání
bankovek. "Jako první jsme si sami vyvinuli způsob kódování, protože několik
zemí vyjádřilo obavy z toho, že tam budeme prodávat naše tiskárny," prozrazuje
Crean. Od té doby přijalo podle jeho slov mnoho dalších firem stejnou praxi.

V praxi
Ačkoli se v souvislosti s využíváním kódů k odhalení pachatelů hovoří převážně
o bezpečnostních složkách Spojených států, nejde o jedinou zemi, která takto
spolupracuje se soukromým sektorem v boji proti padělatelům. Není známo, kolik
úřadů a vládních agentur je obeznámeno s uvedenou utajenou vlastností tiskáren
a kopírek a používá ji pro odhalování padělatelů. Je však jisté, že třeba
holandské policejní složky o této možnosti vědí a s pomocí výrobců tiskáren již
několik případů vyřešily. Z čísla zakódovaného do miniaturních znaků na
vytištěných stránkách vyšetřovatelé zjistili, do které země a kterému
distributorovi byla dotyčná tiskárna dodána. Distributor je pak mohl přivést k
místnímu maloobchodu, který tiskárnu prodal.
Podle zdrojů, které si nepřejí být jmenovány, například holandská železniční
policie, jedna ze složek KLPD (Holandské národní policejní agentury), stíhá
skupinu, která pravděpodobně ve velkém padělá jízdenky. "Víme o této metodě
pátrání," říká Ed Kraszewski z KLPD. "Používáme ji při vyšetřování a již se v
minulosti osvědčila," upřesňuje, ale bližší podrobnosti poskytnout odmítá.
V rámci vyšetřování případu padělání jízdenek policisté vypátrali tiskárnu
použitou pro jejich tisk. Nyní se snaží získat jméno osoby, která tiskárnu
zakoupila. Místního distributora v Holandsku navštívili dva policisté s
konkrétními otázkami týkající se tiskárny.
"Pátrání je přivedlo do naší firmy," říká ředitel velkého holandského
distributora, který si přeje zůstat v anonymitě. "Pomocí čísla, které očividně
našli, zjistili, jakou tiskovou jednotkou byly jízdenky vytištěny. Přesně
věděli, jaká tiskárna byla použita, a chtěli vědět, komu jsem ji prodal."
Firemní záznamy odhalily pouze to, v jaké zásilce tiskárna dorazila. Policie
tedy budovu opustila s konkrétními informacemi o zásilce, která obsahovala
okolo sta tiskáren. Podle mluvčího týmu vyšetřujícího tento případ vyšetřování
stále probíhá.


Ochrana před kopírováním v tuzemsku
Představitelů tuzemských zastoupení významných výrobců barevných laserových
tiskáren a kopírek jsme se zeptali, zda jimi prodávané produkty obsahují
ochranu před kopírováním spočívající v umístění kódu tiskového stroje na
tištěné dokumenty. Zajímala nás i jejich případná spolupráce s tuzemskými
orgány činnými v trestním řízení a jejich zkušenosti se stanovisky zákazníků.

Za společnost Canon odpovídá Pavel Soukup, produktový specialista: Naše
laserová zařízení samozřejmě mají tento typ ochrany a na vysoké úrovni. Canon
Evropa v tomto směru úzce spolupracuje s Interpolem, kterému na požádání
poskytuje všechny dostupné informace vedoucí třeba k identifikaci zařízení. V
každé zemi pak existuje spolupráce s jiným důležitým subjektem, jako je v ČR
třeba Česká národní banka nebo tiskárna cenin. O ochranných prvcích jsou
většinou naši zákazníci informováni. Při instalaci stroje technik provede
instruktáž a samozřejmě ze zákona je zřejmé, že padělání nebo jiná úprava
listin na těchto vysoce kvalitních strojích je nelegální.

Za společnost HP odpovídá Jana Kučerová, PR manažerka HP: HP tento typ řešení
nepoužívá. Některé naše tiskárny jsou však vybaveny technologiemi, které
zabraňují tisku nebo kopírování vybraných bankovek jedná se především o eura.
Snímací zařízení rozpozná, že se jedná o bankovku, a výtisk upraví tak, aby
nebyl věrnou kopií. S touto problematikou pak souvisí ještě další řešení, které
nabízíme HP JetCAPS Safe Paper. Jeho podstata tkví v automatickém přidání
určitého bezpečnostního znaku přímo na tištěný dokument. Ten slouží k oddělení
originálních výtisků od kopií, a tedy ke snadnému rozpoznání padělků.

Za společnost OKI odpovídá Ján Ftáčnik, technický ředitel OKI Czech and Slovak:
Produkty OKI prodávané v ČR dosud nemají tento typ ochrany a zatím jeho
zavedení ani neplánujeme. OKI zde s orgány činnými v trestním řízení v této
věci přímo nespolupracuje. Naši zákazníci po nás dosud tyto ochranné prvky
nepožadovali. Vzhledem k tomu, že je to hodně nová technologie a je vhodná jen
pro jistý segment uživatelů, a k tomu, že naše firma tuto technologii zatím
nenabízí, nemá OKI CZ praktickou zkušenost s reakcí zákazníků na ni.

Pro lepší odhalení pachatelů
Vědci z americké Purdue University nedávno ohlásili, že vyvinuli metodu, která
umožní úřadům dokumenty vysledovat ke konkrétní tiskárně i bez skrytých kódů.
Přitom provádějí analýzu dokumentu, jejíž součástí je identifikace
charakteristik, které jsou jedinečné pro každou tiskárnu. Zatím byli vědci
schopni prostřednictvím kombinace využití skrytých kódů a své metody rozpoznat
model tiskárny použitý pro vytvoření určitého dokumentu u 11 z 12 testovaných
modelů. Vědci používají specializovaný software pro detekci nepatrných
odlišností vytištěných znaků nazývaný "vnitřní podpis", který odhaluje sotva
znatelné rozdíly mezi jednotlivými tiskárnami. Aby ale orgány spravedlnosti
takto prokázaly použití konkrétní tiskárnami, potřebovaly by tiskárnu samotnou
jen tak si mohou potvrdit svá podezření. Proto tato metoda není tak snadno
využitelná jako skrytá značka výrobce tiskárny obsažená v barevném výtisku v
kombinaci s databází uživatelů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.