Skutečně chceme 3. generaci mobilů?

Dodavatelé komunikační infrastruktury pro mobilní sítě se předhánějí v představování svých vizí 3. generace mob...


Dodavatelé komunikační infrastruktury pro mobilní sítě se předhánějí v
představování svých vizí 3. generace mobilních sítí i prvních produktů, které
mají operátorům (současným i těm novým) umožnit výstavbu sítí 3. generace.
Jeden ze seminářů na toto téma uspořádala v polovině června v Praze i
společnost Nokia. Řečníci zde nabídli své vize a současně i látku k přemýšlení,
kam se ve skutečnosti mobilní telefonie vydá.
Výběrové řízení pro udělení licencí na 3. generaci mobilních sítí se chystá
(anebo již probíhá) v řadě zemí světa a výjimkou není ani Česká republika (o
materiálech vydaných k této problematice ČTÚ a ministerstvem dopravy a spojů se
můžete dočíst na jiném místě tohoto vydání Computerworldu). V podstatě se
využívají dva základní způsoby volby vítěze: aukce a "soutěž krásy".
První variantu zvolila např. Velká Británie, kde se nabídky potenciálních
operátorů vyšplhaly na 10místné částky (v librách); nejvíce nabídla společnost
Vodafone (5,66 miliard liber). Tato společnost již rovněž zveřejnila svého
dodavatele infrastruktury pro 3. generaci sítí, jímž je Ericsson, a jako termín
spuštění služeb sítě pro veřejnost označila rok 2002.
Pod dojmem částek, které byly nabízeny v Anglii, začaly zvažovat svůj přístup k
tendru další vlády, které původně uvažovaly o přidělení licence podle kvality
podnikatelského záměru (např. Francie nebo Itálie). Oproti zřejmé výhodě aukce
(velký objem financí pro státní pokladnu) však tento postup přináší i své
nevýhody tou hlavní je zřejmě vysoká cena licence, která se nutně musí
promítnout do ceny služeb.
Dalším často diskutovaným problémem, se kterým všichni hráči v oblasti 3.
generace mobilních sítí zápolí, je návratnost investic. Oblast mobilních
komunikací má řadu specifik: killer application (tedy aplikace, která se
nejvíce využívá, motivuje zákazníky k pořízení příslušných zařízení a služeb)
byla až dosud jednoznačně dána byl jí přenos hlasu. Pro hlasové služby však
nemá smysl stavět síť třetí generace a otázkou je, kdy (a zda vůbec) se stane
"killer application" některá z datových služeb. Přičemž vzhledem k maximální
plánované kapacitě sítí 3. generace 384 Kb/s až 2 Mb/s nejde o malý objem dat.
Jsou však již uživatelé připraveni přenášet prostřednictvím svých mobilních
zařízení multimediální data? A hlavně jsou ochotni za to draze platit? Třetí
generaci mobilních sítí navíc mohou konkurovat i technologie 2,5generace, např.
GPRS.
Jde se dál
Navzdory řadě nezodpovězených otázek se však celá mašinerie mobilních sítí řítí
dál. V rámci již zmíněného semináře společnosti Nokia byla v České republice
představena řada stavebních kamenů sítí 3. generace.
Zástupci společnosti Nokia mj. uvedli, že prostřednictvím upgradu programového
vybavení a s minimální úpravou hardwaru mohou být její současné mobilní
ústředny upraveny tak, aby dokázaly zvládat provoz 2G i 3G. Nedávno představený
produkt Nokia 3G Mobile Switching Centre pak zajišťuje hladký přechod z GSM na
3G a nabízí kapacitu až 600 000 mobilních uživatelů.
Nokia rovněž představila nástroj pro plánování sítí Nokia Totem Vantage,
součást systémového řešení WCDMA, který má urychlit nasazení sítí třetí
generace. Další novinkou z dílny této firmy je základní jádro sítí 3G na bázi
protokolu IP, navíc využívající protokolu IPv6. Jádro podle představitelů Nokie
vychází ze současného paketového jádra GPRS a obvodově přepínaného jádra GSM.
Komplexní řešení datové sítě pro operátory mobilních sítí v Severní, Střední a
Jižní Americe má pak představovat systém Nokia TDMA-EDGE.
Nokia představila rovněž první aplikace WAPu v systému WCDMA, které provozuje v
Číně ve spolepráci s RITT (Research Institute of Telecommunication
Transmission).(pen)
0 1766 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.