Slaví s námi

Kulaté výročí činnosti na trhu informačních technologií neslaví jen náš Computerworld a protože "velká" historie ...


Kulaté výročí činnosti na trhu informačních technologií neslaví jen náš
Computerworld a protože "velká" historie je poskládána z milionů malých a
osobních historií, předkládáme vám pohled 10 let zpět i od firem, které tu
cestu prošly s námi...
CSc Computer Services: Jak jsme začínali
Bylo nás pět. Ne, že bychom byli z chudobince, ale zvlášť bohatí jsme také
nebyli. Výzkumný ústav, v němž tři z nás pracovali, byl zrušen nedlouho po
sametové revoluci, a my jsme se ocitli tváří v tvář realitě, kterou rozhodně
nebylo možno nazvat měkkou. Vidina dětí plačících hlady a manželek dříve
půvabných, nyní však skloněných nad valchami v párou zaplněných veřejných
prádelnách nás donutila k zoufalému kroku. Rozhodli jsme se podnikat. Nikdo z
nás však neměl dostatek peněz na to, abychom založili firmu. Dospěli jsme k
zjištění, že chceme-li skutečně založit firmu, nezbude nám nic jiného, než si
dotyčné peníze vydělat vlastní prací. Pokračovali jsme tedy v tom, co jsme
uměli, a stavěli počítačové sítě.
Vybaveni třemi vlastními osobními automobily značky Škoda v různém stupni
rozkladu, nezbytnými základními nástroji pro instalaci počítačových sítí a
obrovským množstvím nadšení, neznajíce odpočinku jsme pilně budovali počítačové
sítě po celé republice. Úspory na našem kontě rostly a s nimi i naše naděje.
Ačkoli jsme nebyli firmou, vystupovali jsme již tehdy pod jménem CSc Computer
Services. Původ jména je prostý. Poté, co neprošel návrh nazývat firmu "Pet", s
odůvodněním, že nejsme žádná morčata, poukázal kdosi na fakt, že jsou mezi námi
dva kandidáti věd, tedy "CSc". "Computer Services" s množným číslem, jak jsme
vždycky upozorňovali, přišlo už pak samo sebou.
Koncem května roku 1990 jsme již měli za sebou několik úspěšných instalací
počítačových sítí a což bylo pro nás tehdy mnohem důležitější na účtu v bance
dostatek peněz na to, abychom mohli založit skutečné es-er-óčko. Mezitím jeden
z nás z firmy odešel a tak jsme zůstali čtyři. Ne však nadlouho...
Csc Computer Services CZ má nyní 4 dceřiné společnosti a 6 poboček rovnoměrně
roztroušených po vlastech českých a moravských. Počet vlastních zaměstnanců se
rozrostl na 130, v dceřinkách pracuje dalších 50 oddaných spolupracovníků. Ti
všichni nadšeně prodávají HW i SW renomovaných dodavatelů jako jsou
Hewlett-Packard, IBM, Compaq, Microsoft či AutoDesk, a to dokonce i na sekeru
(vznešeně se tomu říká "způsoby financování nákupu"), natahují drátky,
implementují a propojují vše do chytrých informačních systémů. To jim ale
nestačí, tak to vše ještě opečovávají. Zkrátka sebou mrskají, aby se před těmi
prvními pěti nemuseli stydět.
OKsystem: 10 let v IT byznysu je OK
První Computerworld, který jsem kdy dostal do ruky, byl psán anglicky, přivezl
jej před mnoha lety kolega ze školení v cizině a měl příchuť zakázaného ovoce.
Měl jsem tehdy to štěstí pracovat na moderních západních počítačích, neboť jsme
v ČKD Praha počítali, navrhovali a zkoušeli kompresory, diesely, elektrické
točivé stroje a lokomotivy pro východního bratra. V listopadových dnech 1989
jsme několikrát přerušili programování a v průvodech z Vysočan na Václavské
náměstí pomohli nepatrným dílem otočit kormidlo dějin v Česku. Mohl jsem tak v
roce 1990 s několika kolegy odejít z ČKD (ke zděšení rodičů: "Opustit takové
perspektivní zaměstnání?!") a založit OKsystem. Ten je dnes stabilní a úspěšnou
firmou, na rozdíl od našeho předchozího zaměstnavatele.
Při ohlédnutí za uplynulým obdobím si uvědomuji, že deset let v českém IT
byznysu je už pořádný kus historie. I když naší původní doménou byly CAD
systémy a počítačová grafika, správně jsme s kamarády usoudili, že v podmínkách
rodícího se českého kapitalismu se lépe uživíme školením počítačových sítí a
programováním v oblasti, která se označovala jako hromadné zpracování dat. Na
počátku 90. let padlo embargo na dovoz výpočetní techniky a mohli jsme si
koupit tak úžasné počítače, jako bylo PC 386/33 MHz se 2 MB paměti a 40MB
diskem.
Programovalo se v dBase a Clipperu a mluvilo se o architektuře klient/server.
Měli jsme výhodu, že OKsystem v Praze fungoval dříve, než české pobočky většiny
světových firem. Začali jsme proto jezdit na jednání a na partnerské konference
do západní Evropy.
OKsystem postupně navazoval partnerské vztahy s firmami Novell, Gupta (nyní
Centura), Drake (nyní Sylvan Prometric), Logic Works (nyní součást Computer
Associates), Oracle a Microsoft.
Ministerstva a nové úřady potřebovaly řešit s pomocí výpočetní techniky daňovou
a sociální reformu, realizovat kuponovou privatizaci a zavést služby
zaměstnanosti. To všechno byly zajímavé a perspektivní zakázky pro
privatizované i nově vzniklé softwarové společnosti. Tak jsme se úspěšně
dostali přes několik výběrových řízení nejprve k projektu pro úřady práce a v
roce 1995 k řešení rozsáhlého informačního systému státní sociální podpory.
Naše aplikační systémy OKdávky a OKpráce běží na 8 000 počítačích v 620 místech
po celé republice, pomáhají vyplácet 30 miliard Kč ročně na sociálních dávkách
a zvládnout půlmilionovou armádu nezaměstnaných.
OR Computer Systems International: Z Hedvy k OR-CZ
V letošním roce oslaví sdružení OR Computer Systems International (OR CSI) 10.
výročí podnikání v oblasti IT na území České republiky a Slovenska.
Všechno to začalo již v roce 1989. Tehdy výpočetnímu středisku státního podniku
HEDVA Moravská Třebová odřekli několik let plánovanou dodávku počítače SM 52/11
a zároveň bylo zahájeno výběrové řízení na náhradu sálového počítače EC 1033 a
strojů Consul 2714. O zakázku se tehdy ucházelo několik významných světových
výrobců hardwaru. Jeden z nich, Texas Instruments, však pozval zástupce podniku
HEDVA na referenční návštěvu k německé softwarové firmě Ott&Rehorst
Computersysteme do Reutlingenu. Tento okamžik byl rozhodující v celém záměru.
Výběrové řízení se rozšířilo z původního hledání nového počítače i o jeho
programové vybavení. Už tehdy bylo zřejmé, že PC zapojená do sítě nejsou
optimálním řešením pro provoz informačního systému a byl zvolen Unix.
Vedení výpočetního střediska se podařilo tuto revoluční myšlenku v Hedvě
prosadit a v roce 1990 bylo sálové ecéčko nahrazeno americkými unixovými
servery Texas Instruments a programovým systémem ORFERT.
O podobné řešení informačního systému projevila brzy zájem řada dalších podniků
v ČSFR. Proto byla dne 29. 8. 1990 podepsána smlouva mezi státním podnikem
Hedva a firmou Ott&Rehorst Reutlingen, na základě které byl podnik HEDVA
oprávněn dodávat počítače Texas Instruments a programový systém ORFERT do ČSFR.
Rozsah realizovaných dodávek si však ve velmi krátké době vynutil založení
samostatné firmy. Nejprve to byla akciová společnost OR Moravská Třebová a
později OR-CZ Moravská Třebová.
Firma OR-CZ zůstala centrem a hybnou silou sdružení OR CSI, k němuž se postupně
připojily firmy působící na území ČR, SR, SRN a Bulharska, mající zájem o
spolupráci při podnikání v oblasti IT.
Nevím, zda je 10 let historie firmy v oblasti IT hodně nebo málo. V každém
případě jsme za těch 10 let zažili hodně dobrého i zlého. Vzpomínám si na jednu
hezkou historku z Invexu v roce1996. Tehdy přišel na náš stánek jeden z našich
prvních zákazníků a říkal: "Klobouk dolů, pěkně jste se za těch pár let
rozrostli, letos na Invexu všude narážím na OR. OR-SYSTEM vystavujete u firem
Hewlett-Packard, IBM, Digital Equipment, Speedware a Ortex a tady máte hned dva
velké stánky vedle sebe: OR-CZ a ORACLE." Jen s těžko potlačovaným pobavením
jsem mu vysvětloval, že ORACLE není naše firma, jenom jeden z našich dobrých
partnerů.
BSC Praha: Pracujeme nejen pro banky
BSC Praha byla založena 13. 7. 1990 jako dceřiná pobočka německé poradenské
společnosti GMO Hamburg, po které se původně i jmenovala. Na konci prvního roku
své existence měla naše společnost 12 zaměstnanců, kteří se orientovali podobně
jako mateřská firma na projektování systémů řízení a na odborné poradenství v
oblasti informačního manažerství, na školení a na pořádání odborných seminářů.
Krátce po založení jsme začali rozvíjet první projekty pro oblast bankovnictví.
Už od samého počátku jsme měli možnost se opřít o zkušenosti společnosti
Midas-Kapiti (MKI) z Londýna, ke které firma GMO v té době kapitálově patřila.
Úzká spolupráce s MKI vedla k několikanásobnému úspěšnému nasazení
univerzálního bankovního systému Midas DBA v České a Slovenské republice. BSC
se podílela zejména na lokalizaci systému Midas a jeho podpoře. Bankovní tým
byl později výrazně rozšířen o pracovníky zabývající se vlastním vývojem
bankovních produktů, kteří se orientovali především na kanály přímého
bankovnictví. První homebankingový systém byl instalován již v roce 1995. V
současné době jsme dokončili vývoj internetového kanálu a zahájili vývoj v
oblasti technologií WAP. Naše produkty dnes používá několik desítek bankovních
domů v České republice a v zahraničí.
Významným a pro další rozvoj firmy přínosným bylo rozhodnutí uzavřít
partnerskou smlouvu s americkou společností J.D. Edwards & Company z Denveru.
Na základě smlouvy z roku 1992 dodává BSC Praha podnikové informační systémy.
Významným mezníkem ve vývoji společnosti byl rok 1994, kdy jsme se rozešli se
svým německým partnerem a od roku 1995 jsme pokračovali ve své činnosti jako
ryze česká společnost. Tehdy jsme také založili pobočku v Bratislavě, což po
rozdělení Československa umožnilo poskytovat služby slovenským zákazníkům.
Před 3 lety se společnost přestěhovala do nové budovy v Praze-Libuši, kde dnes
pracuje téměř 90 zaměstnanců.
Věříme, že společnost BSC Praha bude i v dalším desetiletí nadále pokračovat v
úspěšném rozvoji informačních systémů, aby mohla svým zákazníkům, s nimiž
vytváří dlouhodobé partnerské vztahy, poskytovat pouze ty nejlepší služby.
LCS International: Nahraď-me konkurenci spoluprací
LCS International společnost, která právě v dubnu 2000 slaví 10. výročí, patří
mezi české softwarové firmy. Její doménou je vývoj a podpora původních
podnikových informačních systémů (IS) a oba vlajkové produkty firmy, systémy
HELIOS a NORIS, si za dobu svého působení na trhu rozhodně vydobyly své místo
na slunci. Filozofií firmy je vytvářet ryze česká softwarová řešení na úrovni
mezinárodních standardů a LCS již také operuje nejen na českém trhu, ale i za
hranicemi.
Velice významnou roli ve strategii firmy hraje partnerství. Tomu odpovídá i
slogan LCS, který charakterizuje její aktivity na trhu informačních
technologií. Zní: "Nahraďme konkurenci spoluprací!" V tomto duchu je rozvíjen
partnerský projekt NORIS Open, v němž LCS nabízí spolupráci firmám, které se
zabývají vývojem a podporou podnikových IS. Úspěch této strategie potvrzuje
čtyřicítka firem zapojených do projektu v ČR (asi 10 subjektů je již zapojeno v
SR), vítězství v soutěži o Nejlepší digitální nervový systém v ČR či zisk
prestižního ocenění Křišťálový disk.
LCS je dobrým příkladem české firmy, která si vybudovala své postavení na trhu
od úplného základu. Desetileté působení LCS na českém trhu se dá nazvat jedině
trvalým růstem. Když začínala v roce 1990 jako s. r. o. se 4 majiteli a zároveň
4 zaměstnanci, nikdo asi netušil, kam se firma posune do roku 2000. Dnes je LCS
International nepřehlédnutelná na českém trhu ERP systémů, zaměstnává cca 100
pracovníků, její roční obrat má trvale stoupající charakter a v loňském roce
překročil 100 mil. Kč, když firma dosáhla rekordního nárůstu obratu téměř o
celých 90 %. Dlužno dodat, že obrat z drtivé většiny pochází z dodávek licencí
vlastních IS a služeb. LCS se řadí mezi TOP 100 českých IT firem.
0 1230 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.