Sledovaná přítomnost

Představte si, že prodejní manažer demonstruje novou verzi softwarového produktu v sídle zákazníka a ten položí otá...


Představte si, že prodejní manažer demonstruje novou verzi softwarového
produktu v sídle zákazníka a ten položí otázku, na niž předvádějící nedokáže
zcela přesně odpovědět. Otevře tedy firemní prezenční adresář na svém notebooku
a zjistí, že produktový manažer a vedoucí technického týmu jsou dostupní
on-line. Prodejce si zvolí jejich jména a vyvolá jediným kliknutím
instant-message session.
V několika sekundách se tak zákazníkovi dostane potřebných odpovědí a prodejce
se právě naučil, jak používat novou funkci uvedené nové verze produktu
sledování přítomnosti.
Později dojde ke sjednávání obchodních podmínek. Z webového vstupního formuláře
prodejce vidí varování, že se zákazník opozdil se svou platbou za koupi
předchozí licence. V rohu obrazovky se současně objeví vedle jména správce účtu
zákazníka a agenta pro příjem plateb prodejce ikony označující jejich
přítomnost. Všichni jsou následně zapojeni do textového chatu, jehož výsledkem
je vyrovnání účtu zákazníka a realizace nové objednávky.
Tento typ spolupráce, který se v podnikovém prostředí objeví v ne příliš
vzdálené budoucnosti, bude založen na technologii, jež přidává do běžných
aplikací možnosti sledování přítomnosti uživatelů. Dnes jsou již dostupné první
verze aplikací pro spolupráci v reálném čase, avšak společnost Feris Research
předpovídá, že zejména v následujících 3-5 letech se prezenční nástroje stanou
v podnikovém prostředí široce používanými.

Sledování přítomnosti
Na jakém principu tyto technologie pracují? Dobrou zprávou je, že přechod od
aplikací a systémů firmy či jejích oddělení k plně integrovanému real-time
řešení podniku založenému na sledování prezence bude vyžadovat inkrementální
změny namísto zásadních přeměn celých podnikových systémů.
Mnohé z konceptů, na nichž jsou taková řešení založena, jsou už nějakou dobu
známé např. IP sítě propojující systémy a přenášející zprávy pomocí
proprietárních nebo na standardech založených protokolů. Většina IT oddělení už
dnes také používá nástroje pro monitorování a hlášení o stavu.
Jestliže je detekce přítomnosti zakompilována do aplikace, je vytvořena
asociace mezi tvůrcem souboru a souborem samotným. Několik takových aplikací se
zabudovaným prezenčním systémem je už dostupných, další by se měly objevit
ještě letos.
Např. Microsoft Office 11 v prostředí Windows 2003 Serveru a serveru Microsoftu
pro spolupráci v reálném čase bude obsahovat funkce pro detekci přítomnosti
prakticky ve všech svých aplikacích bez nutnosti zásahu uživatele nebo správce.
Prezenční funkce zabudované v dokumentech PowerPointu nebo Wordu tak např.
budou asociovat primárního autora se souborem. To dovolí další osobě, která si
dokument (soubor) prohlíží, sledovat, zda je autor on-line a dostupný. Jestliže
pak v souvislosti s obsahem dokumentu vyvstane nějaká otázka, uživatel má
možnost kliknout na jméno autora a iniciovat některý z možných druhů on-line
spolupráce a komunikace dvoucestnou či skupinovou session na bázi instant
messagingu při současném sdílení aplikace, nebo bez něj. Pokud jsou k dispozici
připojené reproduktory, mikrofony a kamery (což by mělo být indikováno např.
ikonami v blízkosti jmen uživatelů), mohou uživatelé ke komunikaci využít i
hlas a obraz. Jestliže je s příslušným aplikačním serverem propojena i
pobočková ústředna, je možné aktivovat i vícecestnou telefonní konverzaci.
Dalším příkladem prezenčního řešení zabudovaného v podnikové aplikaci je
Enterprise Portal 8.8 společnosti PeopleSoft. Díky kombinaci nástroje
Intelligent Context Manager tohoto dodavatele se systémem pro instant messaging
dokáže software na základě toho, kdo jste a na čem právě pracujete, detekovat,
co budete pravděpodobně potřebovat vědět a kterého experta můžete kontaktovat.
Jestliže např. zásoba dílů výrobce dosáhne kritické úrovně, uživatel nebo
automatický systém musí poslat objednávku pro další součásti. Co se však stane,
jestliže má dodavatel součástí k dispozici nový model nebo nedostatek těch
produktů, které výrobce požaduje? Jestliže objednávkový systém obsahuje
vestavěné prezenční funkce, může poskytnout či zprostředkovat zákaznickou
asistenci nebo prodejní podporu.
Aplikace s detekcí nebo sledováním přítomnosti samozřejmě vyžadují nějaké
investice do IT. Např. signalizace přítomnosti se serverem IBM/Lotus Sometime
vyžaduje, aby webmaster připojil několik řádků kódu (Sometime Links) do
standardního HTML souboru. Kterákoliv aplikace může být nastavena pro sledování
přítomnosti prostřednictvím instalace softwarových nástrojů od dodavatelů jako
Instant Technologies či Advanced Reality. Výsledkem je systém, v němž aplikace
zobrazují prezenční informace publikované podnikovým prezenčním serverem.
Desktopoví agenti pak monitorují jednotlivé uživatelské stavy off-line,
on-line/dostupný či on-line/nedostupný. Bezprostředně pak bude třeba, aby
správce systému pro sledování přítomnosti označil, kdy a komu se různé
prezenční stavy budou zobrazovat. Původně většina vývojářů a dodavatelů těchto
systémů očekávala, že uživatelé budou vkládat či nastavovat pravidla týkající
se jejich vlastní přítomnosti sami. Např. zaměstnanec může chtít "být viděn"
svými podřízenými pouze během pracovní doby, avšak zároveň chce, aby jej šéf
mohl zastihnout i mimo ni. Ve firemním adresáři, který umožňuje detekci
přítomnosti, mohou celá oddělení také omezit možnost sledování přítomnosti
pouze na své vlastní oddělení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.