Sledování výsledků podnikání v reálném čase

ERP, CRM nebo BI řešení se již před delší dobou stala standardní součástí podnikových systémů a spolu s jejich r...


ERP, CRM nebo BI řešení se již před delší dobou stala standardní součástí
podnikových systémů a spolu s jejich rostoucím využíváním se zvyšují i
požadavky kladené na informační toky ve firmách. V poslední době se v této
souvislosti hodně mluví také o zajištění dostupnosti podnikových dat skutečně v
reálném čase. Co to konkrétně znamená?
Představitelé analytických společností tvrdí, že se vedení firem stále méně
zajímá o historická data pocházející pouze z jedné nebo několika organizačních
jednotek od IT systémů naopak daleko častěji vyžadují komplexní a naprosto
aktuální informaci. To výrobce nutí nabízet nová řešení, zajišťující okamžitou
dodávku dat pocházejících z různých aplikací. Například společnost Yantra na
podzim loňského roku uvedla na trh čtvrtou verzi své Multi-Enterprise Commerce
Management Suite, balíku zajišťujícího v reálném čase zpracování objednávek,
vedení skladů, komunikaci s jednotlivými součástmi firmy i s externími
dodavateli a odběrateli. Jiným příkladem softwaru, schopného pracovat skutečně
v reálném čase, je platforma AdaptLink od CommerceEvents. Podle výrobce jde o
produkt, který v reálném čase reaguje na události typu storna objednávky (ať už
celé, nebo jen její části), přičemž nabízí podporu pro webové služby,
bezdrátový přístup a technologie AIDC (Automatic Identification and Data
Capture).
Navazující skupinu řešení pak představují produkty, nabízející možnost sebraná
data okamžitě vyhodnocovat. Jednou ze společností, které takové systémy
nabízejí, je i firma Alphablox. Ta nedávno ohlásila úzké partnerství s IBM,
díky němuž dojde k integraci její infrastruktury do aplikačního serveru
WebSphere. "Dostupné analýzy již nejsou omezeny jen na jednu výrobní jednotku,"
popisuje přínosy produktu Susan Kaneová, marketingová manažerka společnosti
Alphablox. Podniky se podle ní stále častěji obracejí na výrobce softwaru s
požadavkem na získání potřebných dat z řady aplikací běžících v reálném čase.
Uvedené řešení je podle ní odpovědí na tyto požadavky.

Spolupráce aplikací
Řada dalších společností zaměřených na vývoj softwaru pro podniky se také snaží
nabídnout svým klientům řešení, díky nimž by se usnadnilo zajištění vzájemné
komunikace různých aplikací. Přenos dat s databázemi Oraclu nebo řešeními SAPu
nabízí např. společnost Asera, která na konci loňského října uvedla na trh
pátou verzi svého produktu nazvaného eBusiness Operating System. Ten používá k
propojení aplikací standardy používané v oblasti webových služeb, XML a J2EE
(Java 2 Enterprise Edition).
Společnost iWay zase loni v listopadu představila poslední verzi (5.1) svého
stejnojmenného softwaru, jenž slouží k integraci současného back-office
softwaru a starších proprietárních systémů. K tomu využívá XML a middlewarové
technologie. Analytik Roy Schulte ze společnosti Gartner popisuje dostupná
řešení jako sondy do aplikací, které podnikovým uživatelům umožní naslouchat
provozu z jedné aplikace a přenášet z něj extrahovaná data v odpovídající
podobě do aplikace jiné. A to vše bez jakýchkoli zbytečných zdržení.
Společnost Gartner předpovídá, že firmy, které se specializují na řešení
sloužící k realtimovému monitorování obchodních aktivit, budou v blízké době
profitovat z rostoucí poptávky po tomto druhu produktů. Podle Schulteho se jen
podniky musejí rozhodnout, co z nabízených vlastností je pro ně nezbytné a co
je pouze móda, které není nutné podlehnout.

Příklady z praxe
Jon Ricker, prezident a CIO společnosti The Limited, nepovažuje sledování
obchodních dat získávaných v reálném čase jen za módu. Jedním z jeho zákazníků
je společnost Columbus, která vlastní prodejní síť s oblečením. Její vedení
dlouho spoléhalo při rozhodování o základních obchodních krocích na data
sebraná za uplynulé období a následně dávkově zpracovávaná. Poté ale vedení
dospělo k závěru, že je na čase udělat změnu.
Nyní jsou podle Rickera dělána zásadní rozhodnutí na základě aktuálních dat,
která jsou získávána z aplikací skutečně pracujících v reálném čase. Například
zaměstnanci obchodů na západním pobřeží USA mohou ještě ráno před otevřením
zjistit, jak se prodávají jednotlivé druhy nového zboží u kolegů na východě, a
podle toho pak uspořádat prodejní regály, aby se dosáhlo co největších objemů
prodeje. "Máme nyní v reálném čase informace o tom, co se v obchodech prodává,
takže se můžeme spoléhat na čísla a nikoli jen na intuici," popisuje situaci
Ricker.
Než však mohla společnost The Limited podobná řešení začít nasazovat v praxi,
vyžadovalo to zavedení některých technologických inovací, dříve používaných
pouze v nejnáročnějších oblastech, např. ve finančnictví. Mezi jinými bylo
třeba sáhnout po high--endovém messagingovém middlewaru, který bývá základem
takřka jakéhokoli podobného realtimového řešení. Cena klesá
S tím, jak stoupá množství dodavatelů realtimových řešení a současně začíná
klesat jejich cena, bude stále více podniků tyto technologie využívat pro lepší
skloubení obchodních procesů a příslušného workflow. "Požadavek na zpracování
dat v reálném čase vychází z poznání, že když se cosi stane, je třeba na to
bezprostředně reagovat," říká Fred Meyer, šéf pro určování firemní strategie
společnosti Tibco, významného dodavatele realtimových řešení. Podle řady
analytiků dochází v současnosti na tomto trhu k významným posunům a to dává
větší šanci na nasazení zmiňovaných řešení. "Všechny základní ingredience jsou
k dispozici," tvrdí Roy Schulte. "Nyní nastupujeme proces jejich zažívání a
přizpůsobování. A začínáme aplikovat technologii na skutečné konkrétní obchodní
problémy."
Těmi zmiňovanými ingrediencemi jsou například standardy pro webové služby,
které slibují ušetřit spoustu práce s vytvářením kódu, dříve potřebného pro to,
aby se spolu podnikové aplikace vzájemně domluvily. Společně s prací na těchto
webových aplikacích se vyostřuje i konkurence mezi dodavateli middlewarových
messagingových řešení, která slouží jako platformy pro integraci aplikací
pracujících v reálném čase. Současně s tím stále více výrobců nabízí i
nadstavbové aplikace, schopné s těmito platformami spolupracovat.

Rychlejší komunikace
Jednou z oblastí, kde si realtimové aplikace rychle nacházejí své místo, jsou
řešení pro zajištění funkcí dodavatelsko-odběratelských řetězců. Například
společnost APL Direct Logistics, která se zabývá rozvozem zboží,
nasadila nedávno softwarový balík realtimových aplikací od společnosti Yantra.
APL tento systém využívá k přenosu dat napříč svým zúčtovacím systémem a k
vyvolávání alarmů vždy, když zásilka nedorazí na zadané místo v dohodnutou
dobu. "Už nekomunikujeme s dodavateli najednou po dávkách až tehdy, když
provedeme hromadné zpracování dat za uplynulé období," pochvaluje si Sally
Millerová, šéfová IT ve společnosti APL. Větší pružnost se podle ní společnosti
vyplácí.

Přínosy
Hlavní výhodou realtimových aplikací je možnost zbavit se každodenního (nebo
častěji "každonočního"), týdenního nebo dokonce měsíčního spouštění dávkových
procesů, které přenášejí data z jedné aplikace do druhé.
Díky odstranění těchto period je zajištěno, že mají všechny systémy v každém
okamžiku aktuální data, na jejichž základě lze kvalifikovaně rozhodnout a ne se
jen spoléhat na jakási historická data sebraná před jedním, dvěma nebo více
měsíci.
Lewis Columbus, analytik společnosti AMR Research, zdůrazňuje roli zpracování
obchodních dat v reálném čase: "Celá tato problematika je vlastně o
všudypřítomnosti dat a o schopnosti nabídnout rychle k posouzení různé pohledy
na ně aby se snáze zjistila podstata a možná řešení vzniklých problémů."
Také podle Tima Plzaka, šéfa Advanced Technology Group, i ty nejkratší
intervaly v dávkovém zpracování ovlivňují rozhodovací proces: "I kdyby to
(dávkové zpracování a přenos dat mezi systémy) probíhalo každou noc, stále
budeme činit rozhodnutí na základě den starých dat."
Představitelé jednoho ze zkušených výrobců řešení pro zpracování obchodních
informací v reálném čase, společnosti Tibco, označují realtimové zpracování za
výpočetní proces řízený událostmi (event-driven computing). Podle CEO této
společnosti Viveka Ranadiveho má možnost zpracování dat v reálném čase hluboký
dopad na podnikání. "Bez něj by Intel musel zastavit výrobu svých čipů a Delta
Airlines by jen těžko zajistily starty svých letadel," říká Ranadive.

Konkrétní postupy
Stále rostoucí dostupnost aplikačních serverů založených na běžných standardech
a nabízených společnostmi jako BEA, IBM a dalších usnadní tvorbu aplikací
řízených událostmi. Integrace starších aplikací, které byly stavěny s ohledem
na dávkové zpracování dat, s moderním middlewarem přináší spoustu těžkostí
právě díky její komplexnosti zatím neexistuje jednoznačná cesta k realizaci
realtimového zpracování všech dostupných dat podniků.
"Některé funkce by skutečně měly být realizovány spíše jako posloupnost
zpracování malých dávek dat, než jako série událostí v reálném čase,"
poznamenává k tomuto faktu Meyer. "Pokud jsou zde použity vhodné vyrovnávací
paměti, může se i tak dosáhnout realtimového chování celého systému, a to při
splnění požadavků vyplývajících z použití technologií určených pro dávkové
zpracování."
"Firmy masivně investovaly do aplikací typu ERP, CRM a dalších, a to často bez
odpovídající návratnosti investic. Skončily totiž v situaci, kdy mají spoustu
informací, které však potřebují spojit s událostmi, které se dějí v jejich
podniku," vysvětluje svůj pohled Ranadive. A jako příklad udává konstrukční
společnost Bechtel: "Původně bylo jejich podnikání rozptýlené v osamocených
buňkách po celé zeměkouli díky realtimovým technologiím se je však podařilo
integrovat." Ve své knize věnované realtimovým výpočtům The Power of Now (Síla
dneška) je Ranadive ještě konkrétnější: "Jestliže architekt pohne nějakou zdí,
inženýr, který má na starosti elektrické rozvody budovy, se o tom
prostřednictvím realtimových alertů okamžitě dozví a je vyzván, aby změnil svůj
projekt."

Taková interakce je možná
díky messagingové technologii, kterou v Tibcu označují jako "publikuj a
předplať si". Ta vznikla před několika lety ve spolupráci s firmou Cisco a
jejím cílem bylo eliminovat situace, kdy servery musely periodicky žádat o
určitá data. K šíření informací je využíváno IP multicastu. Minulý měsíc
společnost Tibco uvedla na trh platformu BusinessWorks, která je postavena na
standardech webových služeb SOAP (Simple Object Access Protocol) a WSDL (Web
Services Description Language). Je určena pro větší podniky, které právě řeší
problémy vzájemné integrace různých aplikací. Společnost přitom spoléhá na
možnosti, které slibují právě webové služby. Díky nim podle Meyera bude možno
oslovit i uživatele, kteří si dosud řešení tohoto typu nemohli dovolit.
Směrem k realtimovým aplikacím důrazně vykročila rovněž společnost IBM, která
za tímto účelem koupila za 129 milionů amerických dolarů firmu CrossWorlds.
Její řešení podporuje standardy J2EE (Java 2 Enterprise Edition) i XML a IBM si
od něj slibuje možnost nabídnout produkt schopný vnést realtimové operace do
oblasti řešení dodavatelsko-odběratelských řetězců a ERP. Současně zde vidí
potenciál například pro oslovení telekomunikačních firem a firem z oblasti
financí.

Webové služby
Webové služby mají podle pozorovatelů potenciál přinést do oblasti realtimových
operací čerstvý vítr. Díky svému pojetí totiž umožňují snadnější vstup nových
hráčů na tento trh. "Jednou z velkých otázek současnosti ale je, zda si podniky
chtějí koupit messagingové řešení separátně a od jiné firmy, než která jim
dodává ostatní služby systémové integrace," říká Schulte. Dalším požehnáním pro
realtimové systémy může být platforma JMS (Java Message Service) od Sunu, která
za účelem budování webových služeb kombinuje Javu a messagingovou technologii.
Někteří noví hráči spatřují v použití JMS API za tímto účelem významnou
konkurenční výhodu. "JMS dala produktům, jako je ten náš, možnost dobré
škálovatelnosti," vysvětluje David Chapel, viceprezident společnosti Sonic
Software. A připomíná doby, kdy firmy hledající realtimové produkty neměly v
podstatě jinou volbu než produkty Tibca nebo IBM. Stejně jako Sonic Software se
podle Schulteho nahrnuly do tohoto tržního segmentu i společnosti Fiorano,
Spiritsoft nebo Softwired. Tibco a další zkušení hráči však již ve svých
produktech JMS také využívají. Důsledkem tohoto vývoje je již zmiňovaný pokles
cen. Přesto ovšem ještě stále nejde o nijak lacinou záležitost. "Když uvážíme
ceny, je docela dobře možné, že se systémy pro zpracování dat v reálném čase
probojují do podniků jen pomalu prostřednictvím omezených pilotních projektů.
Jejich cena začíná přibližně na 750 tisících dolarech, cena plné implementace
se může snadno vyšplhat na řádově desítky milionů," vysvětluje Columbus.
Navzdory této skutečnosti se jistě najde řada velkých světových firem, které se
k implementaci podobných systémů odhodlají. Prostě proto, že jejich vedení
potřebuje výsledky analýz aktuálních dat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.