Sloupek

Dnes se spolu na stránkách Computerworldu setkáváme poprvé v roce 1999. O tom, co všechno nám nový rok přinese, se ur...


Dnes se spolu na stránkách Computerworldu setkáváme poprvé v roce 1999. O tom,
co všechno nám nový rok přinese, se určité informace objevily již koncem roku
minulého. Jisté je, že pro vás, tedy pro počítačové odborníky a fandy, to bude
rok, který bude silně ovlivněn nejen blížícím se koncem milénia a s ním
souvisejícím problémem přechodu počítačových systémů na nové datování, ale i s
neradostným vývojem domácí ekonomiky.
Nejčastější odhady vývoje příštích dvanácti měsíců totiž hovoří o stagnaci
hrubého domácího produktu, a to v podstatě znamená, že reálné mzdy, které jsou
pro vývoj životní úrovně klíčové, nebudou moci výrazně růst. To se nepříznivě
projeví na poptávce po výpočetní technice do domácností a rychlost penetrace
Internetu do našich domovů nebude o mnoho rychlejší než v loňském roce. O
dopadu na rozvoj elektronického obchodování na Internetu se ani nemusím
zmiňovat.
Výrazně má podle různých analýz vzrůst počet nezaměstnaných a na konci roku
bude hledat místo asi devět procent obyvatel v produktivním věku, někteří
ekonomové mluví i o desetině. Zcela opačným trendem bude dále pokračující
nárůst nedostatku odborníků pro takřka všechny oblasti tuzemského světa IT.
Na území Eurolandu, jak se nyní označují státy evropské měnové unie, je již
dnes velmi citelný nedostatek počítačových odborníků, takže západoevropští
zaměstnavatelé stále častěji loví v tuzemských vodách a odliv mozků v příštích
měsících ještě zesílí. Zmínil jsem se o euru, novém platidle zemí Evropské
unie. V jedenácti členských zemích Evropské měnové unie oficiálně odstartovala
nová měna euro. Tříletá fáze přechodu na společnou měnu začala 4. ledna a měla
by skončit 31. prosince 2001. Proto se na počítačových klávesnicích začala již
v loňském roce objevovat značka pro euro (dvakrát přeškrtnuté e), která by měla
být již standardně na všech nových klávesnicích.
Problém s přechodem na rok 2000 se přesunul již v loňském roce z roviny
zanícených akademických debat do roviny všeobecného povědomí, palcových titulků
na stránkách světového tisku a dokonce speciálního zasedání amerického
Kongresu. Společnosti jako např. General Motors již vyčíslily náklady na
přechod na rok 2000 na 250 milionů dolarů. O tom, zda se jedná o nepodloženou
hysterii či opravdovou hrozbu, již dnes nikdo nespekuluje, protože reakce
některých nadnárodních koncernů jsou velmi výmluvné.
V letošním roce nás tedy čeká mnoho zajímavých událostí, které můžete pohodlně
každý týden sledovat na stránkách Computerworldu a denně na našich WWW
stránkách.
Přeji vám všem mnoho studijních, pracovních i osobních úspěchů a hlavně dobrou
náladu v průběhu celého roku 1999.
8 3106 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.