Sloupek

Jsou kauzy, které se vlečou a přesto je jim stále věnována pozornost. Jednou z nich je i antitrustové šetření proti ...


Jsou kauzy, které se vlečou a přesto je jim stále věnována pozornost. Jednou z
nich je i antitrustové šetření proti Microsoftu, které vstoupilo do další fáze.
Před americkou administrativou se střídají svědko-vé, výpovědi představitelů
AOL a Netscapu slouží jako základ pro mnohdy jedovaté komentáře...
Myslím, že v tomto případě je v první řadě poctivé přiznat, že veškeré pohledy
na věc jsou zatíženy mimořádnou mírou subjektivity a osobních sympatií/
antipatií. Jaké objektivně zdůvodnitelné stanovisko také zaujmout ke sporu, zda
Microsoft přispěl k technologickým inovacím a nebo zda jim naopak brání? Cožpak
někdo může posoudit, jak by softwarová scéna dneška vypadala bez existence
Microsoftu? Nemáme k dispozici alternativní svět, kde bychom mohli podobné
hypotézy ověřit a teorie, u níž z principu nelze rozhodnout o pravdivosti, je
především zbytečná.
Pokud je Microsoft, podle americké administravy, prostě příliš mocný, má se to
tak také rovnou říct.
Jako zvláštní ironie celého případu se mi v této souvislosti jeví fakt, že
značná část kauzy se točí kolem Internet Exploreru. Proč by prohlížeč nemohl
být svázán s operačním systémem? Co se kritizované vazby jednotlivých produktů
na sebe týče, Microsoftu je třeba totiž přinejmenším přiznat, že firma významně
přispěla k "roztržení" řetězce výroby počítačů (příklad: IBM, Sun i Apple
pokrývaly celý řetězec od "železa" přes OS po software).
Přiznám se také, že mám jen malou důvěru k akcím podnikaným libovolnou
administrativou. Kauzy vedená proti Microsoftu ostatními firmami z oblasti IT
jsou něčím zcela jiným: pokud se prokáže obvinění Oraclu ze zastrašování, pokud
se Sun soudí kvůli nekompatibilitě "microsoftí" Javy, beru vše jako spor mezi
subjekty, k nimž chovám stejnou míru sympatie.
V počínání americké administrativy však shledávám přinejmenším nebezpečný
precedens. Aniž bych chtěl hledat souvislosti s Clintonovou aférou, v obou
případech se jedná o tažení vůči úspěšným. Gates, člověk, který vybudoval firmu
od nuly (místo aby dostudoval univerzitu), je reprezentantem určité kategorie
lidí, která jiné kategorii lidí bezpochyby silně leží v žaludku.
Celkově však nelze v tažení proti Microsoftu nevidět značný díl závisti těch
méně úspěšných. Poctivě se k celé věci podle mého názoru postavil šéf Oraclu,
když prohlásil, že na Gatesově místě by se choval zřejmě stejně jako Gates.
8 2614 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.