Sloupek

Tak byl "odsouzen" Paegas Internet Call, ale je to jenom tak "jako". Bude-li totiž RadioMobil mít dostatečnou trpělivost a...


Tak byl "odsouzen" Paegas Internet Call, ale je to jenom tak "jako". Bude-li
totiž RadioMobil mít dostatečnou trpělivost a odvolá se, potáhne se zřejmě celý
případ za současného provozování internetové telefonie až do okamžiku
liberalizace. Lze se přít o to, zda je to dobře, nebo špatně. V neprospěch
RadioMobilu hovoří fakt, že je internetové telefonování ať se nám to líbí, nebo
ne, fakticky prostě telefonování a porušuje tak exkluzivitu slíbenou Telecomu.
V jeho prospěch pak naopak mluví skutečnost, že má Telecom monopol a ten
alespoň na první pohled zneužívá k neopodstatněnému zvyšování cen. Další díl
tohoto oblíbeného seriálu přišel shodou okolností také v minulém týdnu.
Mimochodem i když to tak podle většiny zpráv z tisku nevypadá, k dispozici
zdaleka nejsou konečné údaje. Napevno můžeme sice počítat s cenou impulzu 2,60
Kč, ale jak přesně se o 25% zvýšení ceny lokálních hovorů podělí délka impulzu
ve špičce a mimo ni, se neví. Dá-li se na cenách ještě něco změnit, hodlají 18.
listopadu otestovat varovnou stávkou ti, jejichž příjmy plynou z Internetu.
Jejich úsilí při vystavování bannerů vyzývajících k této akci je logické vždyť
jim jde o peníze, byť zdůrazňují především ušlechtilejší cíle. O peníze jde
ovšem také Telecomu, který si moc dobře uvědomuje, že jeho monopol nepotrvá
věčně. Byť o jeho faktickém ukončení hned od počátku příštího tisíciletí nelze
ani snít. Přesto již nyní výrazně redukuje křížové financování ne náhodou
vyvolává 40% snížení ceny hovorů do USA tušení souvislosti s různými
"CallBacky" a internetovou telefonií. Pokles počtu zaměstnanců Telecomu o více
než 16 % za posledních 21 měsíců také hovoří sám za sebe. Pokud jde o
liberalizaci, je navíc dobré si uvědomit, že je třeba jasné specifikace, kdo a
jak zajistí všeobecnou dostupnost univerzální telefonní služby, která nyní leží
na bedrech Telecomu a jejíž poskytování rozhodně není nijak finančně
přitažlivé. Dalšími problémy k řešení jsou i dostupnost tzv. poslední míle pro
konkurenční operátory nebo vzájemné propojení sítí abych jmenoval
alespoň ty nejpalčivější. Okamžitá liberalizace bez dobře nastavených pravidel
je nesmyslem, který by přinesl pravý opak toho, co chceme totiž neregulovatelné
zvýšení cen při faktickém monopolu Telecomu.
8 2702 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.