Sloupek

Pokud jsem v případě sloupku o Microsoftu napsal, že objektivní pohled na věc neexistuje, v případě Bojkotu mi hrozí...


Pokud jsem v případě sloupku o Microsoftu napsal, že objektivní pohled na věc
neexistuje, v případě Bojkotu mi hrozí, že se dostanu přímo proti většinovému
pohledu na věc. Akce přinesla výsledky, ale...
Asi málokdo pochybuje o tom, že zdražení poplatků za místní hovory není důvodem
k nadšení. Negativní dopad na Internet, ať už na jeho komerční využitelnost
nebo na byznys poskytovatelů Internetu, však není zcela jednoznačný (pokusíme
se přinést i materiál svědčící o opaku); navíc, požadavek na možnost platit
měsíční paušál a nulové poplatky za místní hovory by se neměl vztahovat jen na
Internet.
Uvedu ještě několik postřehů z celé kauzy: předně, Telecom je (stejně jako
např. Microsoft) snadný a obligátní cíl pro verbální útoky což ovšem není
rozhodně důvod se k nim připojovat. Za další, ukázalo se, že v případě pořádání
jakýchkoliv "veřejných" akcí získá celý případ publicitu pouze za cenu do jisté
míry negativného vyznění všude se najdou jednotlivci, kteří před kamerami něco
zničí nebo poplivou. Právě takoví lidé jsou přitom libovolnými protestními
akcemi přímo magicky přitahováni, ať už je jejich cílem Microsoft, Telecom,
protidrogový zákon, Temelín nebo MacDonald. Za to organizátoři přirozeně
nemůžou, ovšem je to o další důvod méně se k Bojkotu připojovat.
Co se týče petice a internetové stávky, kromě (přirozeně pouze osobní) nechuti
k prakticky libovolným masovým akcím bych snad ještě uvedl: organizátoři
poněkud pominuli sdělit fakt, že jejich servery žijí z reklamy a jsou přímo
závislé na celkovém počtu uživatelů českého Internetu. Zdůrazňovali přirozeně
spíše "ušlechtilejší" cíle. Navíc, jakákoliv akce tohoto typu slouží jako silné
public relations organizátorům (reklama pro jejich servery, ne-li rovnou
"politické" plus). Na tom jistě není samo o sobě nic špatného, je však dobré si
to při podpisu uvědomit.
Osobně za hlavní přínos internetové stávky pokládám poněkud paradoxně právě
fakt, že řada serverů byla nedostupná. Člověk si tak mohl uvědomit, nakolik
jsou informace na tuzemském Internetu opravdu nezbytné, získat odstup, zamyslet
se nad otázkou "závislosti" a vůbec si uvědomit, že jsou důležitější věci než
webové stránky.
8 2799 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.