Sloupek

ComNet skončil, je načase shrnout první dojmy. Nehodlám v tuto chvíli srovnávat právě skončenou výstavu s dalšími ...


ComNet skončil, je načase shrnout první dojmy. Nehodlám v tuto chvíli srovnávat
právě skončenou výstavu s dalšími akcemi, které se odehrály v rámci letošního,
v Praze poměrně rušného výstavního jara. Je dokonce otázkou, zda "kamenné"
veletrhy v delším časovém horizontu udrží své výsadní postavení oproti podobným
akcím konaným pouze virtuálně.
Rád bych si však povšiml odlišnosti ComNetu od řady zdánlivě zcela analogických
akcí. Vymezení se týká např. Internetu. Ne že by na ComNetu chyběl, ale není to
jen o něm. Jak se Internet stává velice módním fenoménem (tedy, stal se už před
přibližně 3 lety), přibývá všude kolem nás informací o tom, jaký obsah
nalezneme na jakém webovém serveru.
Odlišnost ComNetu je v tom, že se soustředí spíše než na "televizní program"
(obsah) na věci techničtějšího rázu, tedy co je "za tím". Tomu odpovídá i
skladba návštěvníků, jimiž jsou převážně odborníci, tudíž lidé profesně
působící v rámci IT.
V této souvislosti stojí za pozornost i podobná zvláštnost (jedinečnost)
konference Elektronický Business (s podtitulkem Informační a komunikační
technologie ve službách ekonomiky). Konferencí či seminářů o Internetu je dnes
celá řada, zde byla ale problematika pojata podstatně šířeji. Internet je sice
důležitou součástí a předpokladem přicházejícího věku elektronické komerce, ta
však v sobě zahrnuje i mnoho dalších oblastí podnikové informační systémy,
elektronické bankovnictví, počítačovou bezpečnost, právní aspekty věcí...
Další odlišností comnetovské konference, kterou Computerworld organizoval, je i
zájem těch, jimž byla celá akce určena, tedy návštěvníků. Dnes, kdy řečníci i
přes svoji nespornou erudovanost mnohdy přednášejí prázdným sálům, je i toto
třeba pokládat za jednoznačný úspěch.
K technologickým trendům ComNetu i ke konferenci Elektronický Business se v
příštím vydání Computerworldu ještě vrátíme v Tématu týdne. Přineseme i
rozhovor s významnou osobností, která při této příležitosti Prahu navštívila
mám na mysli šéfredaktora amerického Computerworldu Paula Gillina.
9 1285 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.