Sloupek

Objem informací, které neustále proudí do naší redakce, postupně narůstá. Selekce a zpracování informací, pro naš...


Objem informací, které neustále proudí do naší redakce, postupně narůstá.
Selekce a zpracování informací, pro naši práci podstatných, pravdivých a
fakticky správných, klade na všechny redaktory stále větší zátěž. Mezi
informacemi získanými z Internetu je dnes velmi těžké rozlišit ty důvěryhodné
od těch vyloženě lživých. Případy hackerských útoků na servery velkých
informačních kanceláří a on-line vydání populárních amerických deníků jsou toho
důkazem. Nedávno jsem se setkal s dotazem čtenáře, jak tento problém řeší
redakce Computerworldu.
Velkým pomocníkem a konkurenční výhodou naší redakce je v této oblasti
mezinárodní
informační servis našeho vydavatelství IDG News Service, který obsahuje denně
přes 100 zpráv o dění v oblasti IT z celého světa. Informace do databáze,
vytvořené v prostředí Lotus Notes, vkládají přímo redaktoři jednotlivých
publikací IDG. Tím je zajištěna aktuálnost a faktická správnost informací. Není
dokonce neobvyklé, že máme informace o určité IT firmě dříve než její vlastní
zaměstnanci v tuzemské pobočce.
Když jsem se po víkendu, příjemně prožitém v Českých Budějovicích na
volejbalovém turnaji o pohár Computerworldu (reportáž přineseme v příštím
čísle), vrátil zpět do redakce, nejdříve jsem se podíval do databáze IDG News
Service. Mezi velkým množstvím zpráv mě například zaujala studie společnosti
Gartner Group o dopadu problému roku 2000 na leteckou dopravu. Podle této
studie sice 1. ledna 2000 nezačnou letadla padat z oblohy, ale jejich starty a
přistání nebudou bez problémů. "Mezinárodní i vnitrostátní lety budou zpožděné
a velmi odchýlené od letového řádu v období od 30. prosince 1999 minimálně do
5. ledna 2000," uvádí studie.
Další zajímavost z pondělního rána: "Společnost Olivetti potvrdila uzavření
obchodu v rekordní výši 64 miliard dolarů. 51,02 % akcionářů Telecom Italia SpA
dalo souhlas k prodeji Telecomu společnosti Olivetti."
Aby i vaše informovanost byla vaší konkurenční výhodou, od tohoto vydání
Computerworldu budete na straně 5 nacházet zpravodajství ze Slovenska. Na jeho
přípravě spolupracujeme se slovenským zpravodajským serverem KLIK.SK.
Přeji vám příjemné počtení a pokud máte libovolné připomínky k obsahu
Computerworldu, očekávám je na adrese karel_taschner@idg.cz.

9 1388 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.