Sloupek

Minulý týden se v Praze uskutečnila konference nazvaná Problematika roku 2000 v informačních systémech okresních úřa...


Minulý týden se v Praze uskutečnila konference nazvaná Problematika roku 2000 v
informačních systémech okresních úřadů a její řešení. Karel Berka, pověřený
řízením Úřadu pro státní informační systém (což je instituce, která byla
jmenována národním koordinátorem pro problematiku roku 2000) uvedl, že Česká
republika patří pokud jde o připravenost na řešení problému Y2K k zemím
zaostalým.
Zatímco v USA se touto otázkou začali vážně zabývat v roce 1995, ve Velké
Británii o rok později a například v Tunisu v roce 1997, u nás jsme se
probudili k životu teprve letos.
Stoprocentně připraveny jsou zatím pouze velké podniky se zahraniční účastí,
které se na konec tisíciletí odpovědně chystají už delší dobu. Z toho profitují
i některé místní firmy, jež jsou s těmito nadnárodními společnostmi v
dodavatelsko-odběratelských vztazích. Tito giganti totiž ve vlastním zájmu
pečují i o své místní partnery a pomáhají jim připravit se na "millenium bomb".
Jiná je ovšem situace ve zbytku společnosti. ÚSIS vytyčil tři cílové skupiny.
Tou první je státní správa tam má přeci jen stát určité mechanismy, jak své
zaměstnance přimět k tomu, aby se k problematice roku 2000 postavili čelem. Do
kompetence státní správy spadají takové resorty jako telekomunikace,
energetika, plynárenství.
Druhou rovinu pak představují okresní a městské úřady. Právě pro jejich
představitele byla určena výše zmíněná konference, na kterou vzápětí naváže
"road show" pracovníků ÚSISu. Ti postupně navštíví všechny okresní úřady v zemi
a s místními zastupiteli projednají otázku připravenosti na Y2K. V této rovině
jsou již státní páky nesrovnatelně slabší, stát nemá právo nařizovat, jen
doporučovat. Jak se tedy s rokem 2000 vypořádají teplárny, vodárny, dopravní
podniky či nemocnice, které jsou v majetku městských či okresních úřadů, hodně
záleží na osvícenosti a kompetenci jednotlivých úředníků. Z výsledků dotazníku,
který byl rozeslán na jednotlivé okresní úřady ke zjištění připravenosti na
Y2K, vyplývají obrovské rozdíly mezi jednotlivými okresy.
Poslední, třetí úroveň pak tvoří malé a střední podniky. Tady je klíčový moment
ten, že přípravu na rok 2000 musejí firmy provést na vlastní náklady a, pozor,
případné škody vzniklé zanedbáním těchto příprav jim žádná pojišťovna neuhradí
nejedná se totiž o nepředvídatelnou událost. Pro všechny zájemce o řešení
tohoto problému pak od poloviny června funguje zelená linka 0800 11 2000.
9 1608 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.