Sloupek

Kdo by si nepřál znát budoucnost? Když už ne svou vlastní (to se člověk spíš bojí), tak alespoň trend vývoje, jen...


Kdo by si nepřál znát budoucnost? Když už ne svou vlastní (to se člověk spíš
bojí), tak alespoň trend vývoje, jenž ovlivní život jeho města, země či celé
planety.
Vždy se našli lidé, kteří se na odhalování, respektive odhadování budoucnosti
specializovali. Nebylo to povolání jednoduché a úspěšnost odhadu
pravděpodobného běhu událostí byla poměřována jak zlatem, tak i šibenicí.
Myslím, že básnická podobenství, ve kterých skrývala své věštby mytická Pýthie,
byla zároveň jistou pojistkou proti nepředvídanému chování věcí příštích.
Dnes se na odhadování budoucnosti specializují dvě na první pohled
nesouměřitelné skupiny lidí. Vnitřní vize a sny jsou pracovním nástrojem
jasnovidců a vizionářů, zatímco statistika, analytické nástroje a pokud možno
kvalifikovaný odhad jsou oporou analytiků a prognostiků.
Ti druzí jsou na tom podle mě hůř jejich prognózy se zveřejňují ve formě
tabulek a grafů, jež později dokáží s trapnou jistotou usvědčit chybný nebo
nepřesný odhad.
Přestože tou nejsledovanější a zároveň nejpronásledovanější skupinou novodobých
prognostiků jsou meteorologové, v centru mé pozornosti jsou dnes analytici,
snažící se určit, kam míří světový vývoj trhu informačních technologií.
Bylo to právě Východoevropské IT fórum, na němž se v Praze pod záštitou
společnosti International Data Corporation sešlo nemálo odborníků, kteří zde
prezentovali své názory na budoucí vývoj a užití informačních technologií ve
střední a východní Evropě.
Jedna přednáška střídala druhou, čísla, grafy a schémata mapovala svět s
neúprosnou přesností. Přesností? Početné obecenstvo, většinou taktéž znalé
oboru, naslouchalo pozorně a otázkami si upřesňovalo sporné body. Myslím, že
většina zúčastněných odešla s pocitem, že poznali potřebná fakta, a jejich
strategie je tak jasnější.
Pravdivost a přesnost prognóz však prověří teprve budoucnost. Pořadatelé s tím
zřejmě počítají, jelikož na závěr nezapomněli připomenout: "Tak za rok zase na
shledanou!"
9 1781 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.