SLOUPEK

Konkurenční prostředí ze své podstaty znamená neustálý střet mezi jednotlivými hráči. Odvrácenou tváří často ...


Konkurenční prostředí ze své podstaty znamená neustálý střet mezi jednotlivými
hráči. Odvrácenou tváří často citovaných "success stories" je nutný fakt, že
neexistují pouze ti úspěšní. Je zde pochopitelně i nezanedbatelné množství
subjektů, které představy svých vlastníků nesplní.
Každého vlastníka, investora i zaměstance pochopitelně zajímá nějaký obecnější
recept, podle kterého lze posoudit šance té které firmy na trhu. Kdo přežije?
Odpověď by mohla znít, že přežije samozřejmě ten, kdo dokáže lépe naplnit přání
a představy svých partnerů a zákazníků. Tato definice má však malý háček. Podle
čeho se pozná, jak naplňujete představy svého okolí? Samozřejmě pouze podle
vaší úspěšnosti. Dostáváme se tedy bohužel k definici kruhem.
Dalším možným výkladem, který má vztah speciálně k počítačovému světu, by mohlo
být tvrzení o technologických inovacích. Koneckonců, právě tento výrok se
přetřásá ze všech stran při soudních sporech Microsof-tu. Faktem však je, že
skutečně inovativní firmy obvykle příliš úspěšné nejsou. Mám tím na mysli, že
zpravidla dají produkt k dispozici jaksi v předstihu, a trh o něj ještě nemá
zájem, eventuálně není splněna řada dalších podmínek (inovace může např.
předběhnout vývoj hardwaru).
Není ale pravda, že by velké firmy pouze nějak nezaslouženě slízly smetanu jen
díky svým marketingovým možnostem. Úspěšné subjekty poskytnou totiž kromě
jiného řešení až ve chvíli, kdy přijatelným způsobem funguje, a je tedy
prakticky použitelné. V tomto smyslu je pak Microsoft (stejně jako třeba HP,
IBM, Sun, Apple, Oracle či libovolná jiná velká firma ze světa IT) skutečně
technologickým inovátorem.
Měřítkem úspěšnosti však nejsou pouze finanční výsledky. Konkurenční boj totiž
nemusíme vidět jen na úrovni firem, ale i v rovině jednotlivých idejí. V tomto
smyslu je třeba dnešní způsob práce s počítači velmi silně ovlivněn firmou
Apple a její koncepcí grafického uživatelského rozhraní. Zajímavé přitom je, že
úspěšnost myšlenky není nijak bezprostředně svázaná s úspěšností firem nebo
jednotlivců, kteří ji přivedli na svět, žije jaksi svým vlastním životem. Applu
se dnes daří poměrně dobře, přede dvěma roky platil opak to se však
životaschopnosti ideje už netýká.
Malá odbočka: také chování burzy se někdy popisuje pojmy z oblasti přírodního
výběru. Úrovní, kde tento výběr probíhá, však nemusejí být přímo firmy či
konkrétní investoři, ale třeba i jednotlivé investiční strategie. Tedy opět
ideje. V terminologii neodarxinismu by se dalo říci, že "boj o život" probíhá
nejen mezi jedinci či geny, ale i mezi tzv. memy což jsou více méně právě naše
ideje.
Zkrátka, měřítko úspěchu je velmi relativní. Zní to sice banálně, může to však
přinést nezanedbatelnou útěchu těm, kteří, posuzováno výhradně podle účetní
uzávěrky, stojí na té špatné straně hracího pole. Existují zkrátka i jiná
kritéria a vaše myšlenky mohou přežít nejednu dnes prosperující firmu.

9 1965 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.