Sloupek

Ideální rytmus? Nejde mi o hudbu, jak by mohl nasvědčovat název tohoto sloupku. Stejně tak bychom mohli použít slovo f...


Ideální rytmus? Nejde mi o hudbu, jak by mohl nasvědčovat název tohoto sloupku.
Stejně tak bychom mohli použít slovo frekvence. Frekvence v dodávce informací.
Chystáme se přebudovat naše internetové zpravodajství. Výsledkem by kromě lepší
formy měl být i aktuálnější obsah, na Webu by z tištěné podoby Computerworldu
mělo být podstatně více než dnes. A naopak, tištěná podoba by měla být
podstatně provázanější s on-line obsahem.
Každé pořádné internetové zpravodajství je deník. Jenže... Když zkoumáme
výsledky anket, zjišťujeme, že pro řadu čtenářů je i týdenní cyklus dost
náročný. Opravdu byste uvítali, aby se frekvence ještě zvýšila, tedy přísun
informací každý den (mám samozřejmě na mysli přísun jiných informací, než jen
krátkých zpráv.) Byli byste ochotni číst na Webu i delší, úvahové články. Nebo
třeba srovnávací testy?
Musím přiznat, že jsme v tomto ohledu trochu na rozpacích. Neradi bychom se
dostali do podobné situace jako dříve tolik vychvalované push technologie.
Ukázalo se zkrátka, že jen naprosté minimum lidí potřebuje informace ve chvíli,
kdy k události dojde. Je pro vás klíčové, zda k akvizici velké firmy jinou
velkou firmou došlo dnes nebo před týdnem?
Neustálé prolézání internetových zpravodajských serverů působí jako droga.
Člověk je informacemi jaksi zavalen a my samozřejmě nechceme přidat jenom další
položku do již tak rozvětvené rodiny. (Všimli jste si vůbec, jak jsou si
jednotlivé servery a jejich obsah podobné? Zpravodajských zdrojů a Webů obecně
přibývá rychleji než informací nebo čtenářů.) Chceme poskytnout něco navíc, ne
záplavu tipů o úpravě nástrojových lišt a pracovní plochy, ne sáhodlouhý seznam
aktuálních verzí softwaru. Něco, co by se samo o sobě příjemně četlo. Možná
jako vaše oblíbená kniha?
Informace lze dnes získat řadou způsobů. Již jsem zmínil, že v případě
analogického obsahu vzrůstá význam formy, v níž je zpráva podána (nejde tedy
jen o výsledek, ale i o vlastní proces čtení). A co další kritéria? Protože
nutnost aktuálnosti je v řadě případů sporná (i když se samozřejmě soupeří o
to, kdo určitou zprávu přinese jako první), zbývá jako měřítko spolehlivost a
serióznost předkládané informace, dále i její zařazení do určitého kontextu
pravdou je ale na druhé straně také to, že hodnocení více méně zřejmých jevů
mnohdy zavání podceňováním čtenářovy inteligence.
Jak vidíte, je tu řada otázek a jen málo jednoznačných odpovědí. K tomu, aby
budoucí internetová podoba Computerworldu byla co nejlepší, potřebujeme znát
především názory a preference těch, kterým je určena tedy samozřejmě v první
řadě čtenářů tištěného CW. K on-line prezentaci CW jste se mohli vyjádřit v
naší čtenářské anketě. Samozřejmě také uvítáme, pokud nám své představy a přání
zašlete e-mailem. Adresa je pavel_houser@idg.cz.
9 2202 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.