Sloupek

Vzhledem k omezené velikosti našeho trhu se dlouho zdálo, že obchodní modely nabízející zadarmo Internet či osobní p...


Vzhledem k omezené velikosti našeho trhu se dlouho zdálo, že obchodní modely
nabízející zadarmo Internet či osobní počítač Českou republiku minou.
Připojení k Internetu se sice vesele bundlovalo s celou řadou počítačových
produktů (a bývalo třeba i na CD-ROMech nepočítačových časopisů), zpravidla se
však jednalo o časově značně omezenou nabídku, nejčastěji o měsíční přístup.
Alivio 2000, Red Box či Internet zdarma od VOLu se objevily téměř jako blesk z
čistého nebe. V této souvislosti mě v první řadě napadá docela zajímavý
marketingový problém je lepší inzerovat Internet zdarma (vázaný na koupi
počítače), nebo PC zdarma (za předpokladu předplacení Internetu)? Na uživatele
samozřejmě nejlépe působí, pokud jako v případě VOLu nabídka není vázaná na
koupi čehokoliv.
Za druhé se samozřejmě ihned rozpoutala diskuse o výhodnosti, či nevýhodnosti
jednotlivých modelů. Podle provedených výpočtů přestává být např. nabídka Video
On Line (alespoň v Praze, kde nebude možné využívat tarifu Internet 99)
zajímavá od zhruba 20 nočních hodin strávených na Síti.
Nemyslím si však, že konkrétní výhodnost, nebo nevýhodnost služby je v tomto
případě to nejdůležitější. Rozhodující se mi zdá být existence nabídky jako
takové. Čím více cenových modelů obecně existuje, tím snadněji si vyberete ten
nejlepší právě pro vás.
Lze si představit, že "zdarma", tedy hrazená ze souvisejících služeb, bude v
budoucnu celá řada věcí. Např. získáte zdarma byt s jedinou podmínkou v každém
z pokojů vám na jedné ze zdí neustále poběží nevypnutelná reklama. A ačkoliv
takovou nabídku nebude rozhodně každý ochoten akceptovat, opět platí, že
výhodná je samotná její existence.
Ve skutečnosti je samozřejmě jen minimum věcí opravdu zadarmo. Přinejmenším
platíme stráveným časem. Ten lze jednak opět přepočítat na peníze, jednak ale v
lidském životě představuje zřejmě jediný skutečně neobnovitelný zdroj. Takže
spíše než přímo o slovo "zdarma" jde o velmi prospěšný růst variability nabídky.
Pro zákazníka je pestrost cenových modelů dokonce důležitější než to, zda na
trhu existuje konkurence více výrobců třebaže obě věci spolu samozřejmě do
určité míry souvisí.
Vraťme se zpět na český Internet a ke zdejšímu v poslední době poměrně
bouřlivému dění. Za pozornost stojí další z akvizic na poli tuzemských
poskytovatelů (jde o CZCOM, viz str. 6). Většina našich ISP má dnes již
zahraniční partnery/vlastníky. A pro úplnost končím zprávou, kterou jste již
asi zaznamenali v denním tisku: poměrně unikátní projekt internetového vysílání
ČNTS je u konce.
9 2483 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.