Sloupek

Rozhodnutím amerického federálního soudce Thomase Jacksona byl Microsoft označen za monopolní firmu, která zneužívá ...


Rozhodnutím amerického federálního soudce Thomase Jacksona byl Microsoft
označen za monopolní firmu, která zneužívá svého výsadního postavení a
poškozuje tím spotřebitele. Je to svým způsobem průlom, nejde však v žádném
případě o konec, ale o začátek dlouhé cesty, jejímž výsledkem bude nová tvář
světa informačních technologií.
Na otázku, do jaké míry je monopol škodlivý, bychom mohli hledat odpověď v
historii. Snad nejznámějším monopolem na moc byla antická Římská říše. O
přínosu Římanů pro civilizaci si můžeme myslet všelicos, nicméně pravdou je, že
rozpad impéria uvrhl tehdejší svět do zmatků a temnot. Mohlo by se něco
takového přihodit i našemu počítačovému světu s odchodem Microsoftu?
Druhá věc, která stojí na tomto příkladu za povšimnutí, je, že Římská říše
vyhnila tak říkajíc zevnitř, což se zatím nezdá být alespoň pokud je mi známo
případ Microsoftu. Ten považuji stále za firmu, která dokáže zmobilizovat své
síly a přispět v nových mantinelech, stanovených americkým soudnictvím, k
dalšímu rozvoji IT.
Mimochodem, velmi zajímavá je soudní kauza Microsoftu pro ilustraci tolik
diskutované globalizace, která dnes vládne světu. Je svým způsobem paradoxní,
že o dalším vývoji v celém oboru IT rozhoduje americký oblastní soud. Na druhou
stranu je to však učebnicová ukázka fungování demokracie a nezávislého
soudnictví.
Předpokládejme, že se Microsoft i my ve zdraví dočkáme konce jistě vleklého
soudního jednání, že nakonec toto jednání vyzní v duchu současného soudního
nálezu (což také není zdaleka jisté) a že se do té doby dramaticky nezmění
poměry na hřišti IT. Jak potom může vypadat budoucnost Microsoftu?
Dělení společnosti na několik subjektů, ať už úzce specializovaných, nebo
vzájemně si konkurujících, asi nebude tím pravým ořechovým pokud ovšem nemá být
cílem Microsoft poníženě ležící v prachu. I když odhlédneme od úskalí praktické
realizace takového kroku, byl by to jistě z politického hlediska velmi horký
brambor a možná i konec amerického snu o multimilionáři, který začínal s
dolarem v kapse.
Jako praktičtější se v tuto chvíli jeví stanovení jasných mantinelů. Nejde při
tom až tak moc o to, co je Microsoftu nejvíce vytýkáno na příkladu spojení
Exploreru s Windows tedy nepřípustnost vzájemné integrace jednotlivých
produktů. Ta má jistě svůj smysl, čehož je kancelářský balík Office jasným
důkazem.
Spíše by mělo dojít k otevření Windows a dalších klíčových produktů Microsoftu
pro konkurenční vývojáře tak, aby mohli do tohoto operačního systému integrovat
své nadstavbové utility stejně dobře jako Microsoft. Současně by měla být
hlídána obchodní politika Microsoftu, vyjádřená heslem "za stejné produkty
stejné ceny". Neměl by zde tedy nadále vznikat prostor pro cenové zvýhodňování
loajálních distributorů.
Je nereálné domnívat se, že padne-li Microsoft, vznikne na trhu IT rázem
průzračné prostředí bez mráčků v podobě diskutabilních obchodních praktik. Bez
dominance Microsoftu nebude počítačový svět ani lepší, ani horší bude zkrátka
jiný.
9 3253 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.