Sloupek

Globalizace je stále populárnějším pojmem, ačkoli jeho interpretace je opravdu rozmanitá. Významu tohoto slova se pods...


Globalizace je stále populárnějším pojmem, ačkoli jeho interpretace je opravdu
rozmanitá. Významu tohoto slova se podsouvají nejrůznější podoby. Nechci teď
poukazovat na zasedání Mezinárodního měnového fondu, které proběhne letos v ČR
a které právě pod rouškou boje proti globalizaci přiláká do Prahy stovky
radikálních demonstrantů z celé Evropy.
Ačkoli sjednocování Evropy zapadá do procesu globalizace, tudíž by s tímto
fenoménem neměl být problém, problematické oblasti se začínají vynořovat.
Strach lídrů členských zemí Evropské unie z nahrazení distingované "evropské
obchodní cesty" kreativním chaosem amerického trhu a s ním spojeným boomem
internetové ekonomiky zazněl i na nedávném zasedání představitelů členských
zemí EU v Lisabonu. V závěrečném resumé je doslova napsáno: "EU se musí stát ve
světovém měřítku nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou založenou
na znalostech (doslova: knowledge-based economy)."
V kontextu aktuálních diskuzí o zavedení "červeno-zelených" imigračních karet a
souvisejích pracovních povolení pro zahraniční počítačové odborníky v Německu
je snaha EU o intelektuální doping roztříštěného evropského trhu pochopitelná.
Pokud by ovšem všechny kroky vedoucí k sesazení Ameriky z trůnu světového
obchodu měly být prodlužovány a oddalovány podobnými debatami, pak se vyhlídky
na zlepšení stávající situace ztrácejí v nedohlednu.
Kolbištěm, kde se Evropská unie utká se Spojenými státy nejdříve, bude
Internet. Nastupující éra, označovaná jako Nová či přímočaře Internetová
ekonomika, bude úzce spjata s technologiemi, Internetem a mobilní komunikací.
Odmyslíme-li si problémy s dominancí angličtiny, která je trnem v oku zejména
Francii, největším kamenem úrazu se jeví nízká penetrace Internetu do
evropských domácností.
Podle průzkumu společnosti Morgan Stanley Dean Witter pouze 23 % Evropanů bude
mít do konce letošního roku přístup na Internet, což je ve srovnání s 51 %
Američanů alarmující rozdíl. Další studie konzultační společnosti Booz Allen &
Hamilton varuje, že Evropa za poslední tři roky ztrácí podíl na celosvětové
produkci technologií v klíčových oblastech, jako jsou komunikačních zařízení
pro přenos dat či tvorba softwaru.
Jedinou výjimkou je oblast mobilní komunikace, kde díky společnostem Nokia a
Ericsson Evropa nezůstává Americe nic dlužna. Vzhledem ke 200 milionům lidí,
kteří budou k Internetu do roku 2003 přistupovat prostřednictvím mobilních
telefonů, je Evropa o něco vpředu před zbytkem světa v sektoru mobilní komerce.
V sektoru e-commerce je ovšem Evropa celkově stále zakleknutá ve startovních
blocích. Ačkoli se pro doběhnutí sprintující Ameriky dělá v rámci EU mnoho
věcí, odstup se naopak ještě rozšiřuje.
Mnozí manažeři evropských firem uvažují o plné implementaci e-commerce do svých
firemních struktur teprve v roce 2004, což je podle analytiků příliš pozdě.
Globalizace je trend, který nahrává velkým a připraveným, což se o pomalu se
rozšiřující evropské rodině, svázané lokálními zájmy a technologickou
zaostalostí, zatím nedá říci. Doufejme, že aktivity vedoucí k většímu rozšíření
Internetu v evropských domácnostech přinesou i další změny v oblasti byznysu a
politiky. To by se mohlo projevit následně i ve změně obchodních principů a
vytáhnout tonoucí evropský trh zpět k hladině.
0 1008 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.