SLOVENSKO

Vedení EuroTelu Bratislava oznámilo, že společnost dostala souhlas akcionářů k uzavření propojovací dohody mezi svou...


Vedení EuroTelu Bratislava oznámilo, že společnost dostala souhlas akcionářů k
uzavření propojovací dohody mezi svou sítí a sítí Globtelu Bratislava. Smlouva,
jež by měla koncovým uživatelům přinést výraznou úsporu nákladů u hovorů
uskutečňovaných mezi oběma sítěmi, je podle generálního ředitele slovenského
EuroTelu technicky zrealizovatelná do konce srpna letošního roku.
SWH Siemens Business Services, sídlící na Slovensku v Bratislavě, otevřel
pobočku v Piešťanech. Pobočka se bude podílet na návrzích a realizaci
programového vybavení zařízení určených pro mobilní a datovou komunikaci.
Výsledky práce pobočky budou využívat zákazníci Siemensu po celém světě.
Piešťanská pobočka má přímé napojení na kolegy v Bratislavě a ve Vídni,
společně by v budoucnu měli pracovat na vývoji nové generace telekomunikačních
systémů na bázi IP.
Přestože Varias Žilina nebyl tím, kdo implementoval informační systém SAP R/3
do prostředí podniku Messer TatraGas (podnik působící na trhu s technickými
plyny), byl vybrán jako partner pro údržbu systému. Komplex služeb,
zabezpečovaných Varias Support Centrem, je na mnohem vyšší kvalitativní úrovni
než klasická služba hot-line. Mezi hlavní důvody, proč volba padla právě na
Varias, patří jeho bohaté zkušenosti se zaváděním i správou systému SAP R/3.
PosAm Bratislava, od roku 1996 provozující službu Veřejný informační servis
(VIS), zaznamenal v loňském roce 300% nárůst odběratelů. VIS poskytuje
registrovaným uživatelům agenturní zprávy, monitoring tisku, právně-obchodní
poradenství EPRIS a digitální podobu některých tiskovin šířených na Slovensku
pomocí prostředí Lotus Notes a webovského prohlížeče.
Firma Ability Bratislava uvedla na trh zřejmě první specializovaný software pro
management dokumentace v rámci systémů řízení kvality ISO 9001, 9002 a 9003
vzniklý na Slovensku. Produkt s názvem ISOft pracuje v prostředí Lotus Notes,
vzhledem k certifikaci aplikace RW TüV se uvažuje o jeho lokalizaci a prodeji i
na trzích v České republice a Německu. První implementace produktu byla úspěšně
ukončena ve společnosti Datalan, s. r. o., při přípravě na certifikaci podle
normy ISO 9002. Společnosti Datalan, s. r. o., i Ability jsou členy skupiny
Datalan.

9 2115 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.