Slovensko

Nový monitorovací server na slovenskom Internete agent.sk prináša nové správy od providerov i zo sveta zaujimavých Webo...


Nový monitorovací server na slovenskom Internete agent.sk prináša nové správy
od providerov i zo sveta zaujimavých Webov, recenzie, články, do budúcnosti sa
plánuje rozbehnúť spolupráca s českým projektom Lupa.cz ohíadom monitorovania
priepustnosti liniek.
Dobré správy pre súčasných a budúcich internetových užívateíov. Spoločnosť
Sknet znížila ceny, hneď po nej so znížením nasledovala aj spoločnosť PSGnet.
Ceny klesajú miestami až o 30 % a týka sa to aj všetkých služieb, okrem
základného 3hodinového pripojenia za 99 Sk mesačne. Spoločnosť PSG patrí medzi
najvýznamnejších poskytovateíov pripojenia na Internet na Slovensku, kde
vlastní kvalitnú vysokovýkonnú sieť a vďaka množstvu prístupových uzlov ako
jediná súkromná spoločnosť pokrýva v súčasnosti 8minútovým impulzom celú
krajinu. (Okrem nej toto poskytujú samozrejme len ST.) Z týchto dÖvodov sa dá
čoskoro očakávať podobný krok u ďalších providerov.
Tento pozitívny cenový vývoj možno jednoznačne pripísať pÖsobeniu spoločnosti
Nextra s jej skvelou cenovou ponukou služieb, ktorej chrbticou je internetová
sieť Telenoru. Snáď jediné, čo sa dá na túto adresu poznamenať, je, že
pravdepodobne samotný vývoj túto spoločnosť prekvapil, keď momentálne nestíha
uspokojovať potreby narastajúceho počtu zákazníkov, takže dovolať sa v špičke
na jednotné číslo býva často vážny problém.
Otázkou zostáva, kde ceny dial-up pripojenia smerujú. Zdá sa, že dlhodobo
nevyhnuteíne klesne pripojenie typu "neobmedzený prístup + neobmedzená poštová
schránka + 5 MB na serveri) pod hranicu 500 Sk.
Zoznam (http://www.zo znam.sk) uvádzá spolu s prevádzkovateími serveru POBOX
http://www.pobox. sk) novú freemailovú službu. POBOX už má pripravené pre
svojich doterajších užívateíov ďalšie novinky. Medzi štandartné služby, ktoré
POBOX už poskytuje, pribudne pravidelný servis, ktorý umožní jednotlivým
užívateíom denne odoberať do svojich schránok všetky aktuálne informácie ako sú
napríklad počasie, biopredpoveď, TV program, kurzy, alebo aktuálne spravodajské
novinky z rÖznych médií.
0 0612 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.