Slovensko

Globtel má v ponuke viacero akciových telefónov a pre nových zákazníkov ponúka: Ericsson A1018s za 399 Sk, Sagem MC 919...


Globtel má v ponuke viacero akciových telefónov a pre nových zákazníkov ponúka:
Ericsson A1018s za 399 Sk, Sagem MC 919 za 699 Sk, Nokiu 3210 za 2 499 Sk a
Motorolu Timeport za 4 499 Sk. Telefóny sa aktivujú za poplatok 799 Sk. Globtel
má už vyše 524 000 zákazníkov. Ďaíšími novými službami je G1 telefonovanie do
zahraničia. Po vyčerpaní predplatených minút mÖžu klienti telefonovať cez
víkendy v rámci siete Globtel zdarma. Po skončení zmluvy si zákazníci mÖžu
vybrať íubovolný dotovaný telefón z ponuky Globtelu, pričom im staré číslo i
starý telefón ostáva.
Eurotel reagoval na akciu Globtelu takmer okamžite a zaviedol akciu Noc a
víkend. Znamená to telefonovanie v nočných hodinách pracovných dní v čase od
22:00 do 06:00 hod. a počas víkendu a štátnych sviatkov. Táto služba je však
dostupná až po zaplatení aktivačného poplatku 300 Sk bez DPH a len pre programy
Tempo 60 a vyššie. Takisto ako v prípade Globtelu je aj táto akcia prístupná až
po vyčerpaní paušálu. Ďalej ponúka najlacnejší akciový telefón Alcatel One
Touch Club Dualband za 50 halierov bez dane, pri upísaní sa EuroTelu minimálne
na 2 roky. EuroTel takisto plánuje spustiť svoju verziu "G1", čakal však na
rozhodnutie protimonopolného úradu. Protimonopolný úrad jednoducho zhodnotil
celú situáciu a zistil, že služba G1 neporušuje podmienky hospodárskej súťaže.
Globtel si jednoducho o licenciu na prevádzku G1 zažiadal a bez problémov ju
dostal. Počkajme na ťah EuroTelu, popr. Slovenských telekomunikácií (ST).
EuroTel má vyše 440 000 zákazníkov. K svojim doterajším službám pridal dva
mesačné programy, ktoré sú vhodné pre zákazníkov s väčšou potrebou
telefonovania. Tempo 700 zah+ňa s mesačným poplatkom 3 200 Sk a 700 voíných
minút. Tempo 1000 je za 3 800 Sk mesačne a ponúka k dispozícii 1 000 voíných
minút. K novým programom patria automaticky i nadštandardné služby, mimo iných
napr. aktivácia faxového prenosu, aktivácia profesionálnej odkazovej služby
Manažér, pravidelné vystavovanie podrobného účtu, konferenčný hovor až šiestich
účastníkov, číslo na želanie a pod. Po pretelefonovaní voíných minút v programe
Tempo 700 sú všetky hovory v rámci EuroTel siete za jednu korunu, na pevnú
linku za 2 a na Globtel za 3 koruny. (Sk/min) Zákazníci Tempo 1000 po vyčerpaní
1 000 voíných minút mÖžu telefonovať do akejkoívek siete na Slovensku (Eurotel,
ST, Globtel), vždy za 1 Sk/minútu.
Od 1. 3. 2000 sa už neuskutočňujú hovory medzi EuroTelom a Globtelom cez uzol
ST, ale priamo na základe zmluvy oboch operátorov. Vyzerá to, že znižovanie
cien sa neplánuje, aspoň pribudla možnosť vzájomného posielania SMS správ
Globtel-EuroTel a naopak.
0 0748 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.