Slovníček pojmů

AltaVista Jeden z nejvýznamnějších vyhledávačů na Internetu. Funguje od roku 1995, byla vytvořena i verze pro osobní ...


AltaVista Jeden z nejvýznamnějších vyhledávačů na Internetu. Funguje od roku
1995, byla vytvořena i verze pro osobní počítač. Byl první, který nabízel
vyhledávání v různých jazycích (vč. češtiny) a překlady nalezených stránek.
DirectX Sada programových protokolů a rutin, které vyvinula společnost
Microsoft. DirectX se stal používaným standardem, neboť značně usnadňuje
programování programátor totiž může využít možnosti hardwaru, aniž by musel
znát konkrétní konfiguraci počítače. Nyní je aktuální již DirectX 7.
Diskrétní kosinová transformace Matematická metoda, která se používá pro
analýzu obrazových či zvukových dat pro následnou kompresi. Obraz nebo zvuk je
rozdělen do bloků, ty jsou zpracovány diskrétní kosinovou transformací a
zakódovány.
DSP Zkratka pro digital signal processing, tedy digitální zpracování signálu,
obvykle pomocí speciálních čipů v oblastech, kde se tradičně využívají
analogové elektrické obvody.
Technologie DSP se nasazuje ve dvou základních oblastech: jednak v aplikacích
citlivých na vysokou přesnost zpracování, kde eliminuje např. teplotní
závislost analogových součástek a jednak ve všech aplikacích, kde je žádoucí
řízení zpracování analogových signálů pomocí počítače.
MIDI Zkratka pro Musical Instrument Digital Interface, tedy digitální rozhraní
hudebního nástroje. Tento standard protokolu/formátu dat pro předávání
informací mezi elektronickými hudebními nástroji byl vyvinut sdružením předních
výrobců elektronických syntezátorů koncem 70. let (první oficiální verze 1.0
byla uvedena v roce 1983).
Rozhraní MIDI, které umožňuje jedinému hráči zprostředkovaně (poloautomaticky
pomocí počítače) ovládat několik různých hudebních nástrojů, je druh sériového
rozhraní, které přenáší data rychlostí 31 250 b/s a přenáší informace
popisující notový záznam skladby.
MiniDisc Systém digitálního záznamu zvuku, který vyvinula společnost Sony.
Disketka pojme až 74 minut záznamu.
MP3 Označení formátu zvukových souborů, které byly vytvořeny velmi progresivní
metodou komprimace. Ta byla objevena v roce 1987 a při zmenšování souboru
využívá nedokonalostí lidského ucha. Při komprimaci dokáže vypustit tyto
"zbytečné" části, takže člověk nepozná úbytek kvality.
0 0400 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.